Ви є тут

Головна

1. Пат. 75194 Україна. Спосіб визначення зносостійкості сталей і сплавів [Текст] / Л.Й Івщенко, В.В. Циганов, С.В. Лоскутов; опубл. 26.11. 2012, Бюл. № 22.
2. Пат. 88635 Україна, G01L 1/25. Спосіб визначення залишкових напружень [Текст] / С.В. Лоскутов, С.В. Сейдаметов, М.О. Щетініна; опубл. 25.03.2014, Бюл. №6.
3. Пат. 105308 Україна, МПК H01F 1/057 H01F 1/053 B22F 3/12. Матеріал для рідкісноземельного постійного магніту та спосіб його отримання [Текст] / Г.П. Брехаря, О.А. Харитонова, В.А. Дехтяренко, М.Б. Бєдарєв, Т.В. Гуляєва; заявник та патентовласник Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України; заявл. 19.02.2013; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8.
4. Пат. 92390 Україна, МПК H01F 1/00 H01F 1/053 H01F 1/057. Спосіб одержання постійного магніту на основі сплавів Nd–Fe–B [Текст] / Г.П. Брехаря, Т.В. Гуляєва, О.А. Харитонова, В.І .Гуляєв, В.О. Гнезділова, Т.І. Прибора, Ю.М. Литвиненко; заявник та патентовласник Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України; заявл. 28.03.2014; опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15.
5. Пат. 102406 Україна, МПК С23С (2006.01) Спосіб газотермічного нанесення покриття / С.В. Лоскутов, А.В. Єршов, О.А. Зеленіна (аспірант); заявн. та патентовл. ЗНТУ; заявл. 13.05.15; опубл. 26.10.15, бюл. №20.
6. Пат. 111861 Україна, МПК В23К9/04 (2006.01) Спосіб виготовлення зерно-порошкового наплавочного дроту Камель Г.І., Івченко П.С., Руденко Р.А., Яковлев П.К., Колупаєва О.А. Богомолов О.С., Галка Ю.С., Єршов А.В. Заявн. та патентовл. ДДТУ; заявл. 04.05.16; опубл. 25.11.16, бюл. №22.