Ви є тут

Головна

2016 рік

Всього: 10
- з них за авторством молодих учених 8
  1. Сарнацький О. Ставлення царської прокуратури та суду щодо діяльності членів українських партій в 1907-1910 рр. (на прикладі м. Києва). / О.Сарна-цький // Питання політичної історії. П’яті наукові читання присвячені пам’я-ті професора Анатолія Михайловича Черненка. Історичний ф-т ДНУ ім. Оле-ся Гончара. - Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2016.
  2. Прушківська Е. В. Перспективи розвитку аграрного сектора України / Е. В. Прушківська, К. Г. Черномаз // Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. інт.-конф., (19 - 22 жовтня 2016 р., м. Харків) – Х.: 2016. – С. 241-243.
  3. Лазнева І.О. Аналіз нормативно-правового забезпечення та основних тенденцій розвитку світового ринку факторингових послуг / І.О. Лазнева // International scientific-practical conference “Modern transformation of economics and management in the era of globalization”, January 29, 2016, Klaipeda, eng., latv., rus., ukr. - Klaipeda: Baltija Publishing. - P. 287-289.
  4. Лазнева І.О. Аналіз міжнародного досвіду мінімізації впливу офшорів та його значення для України / І.О. Лазнева // International scientific conference “Formation of modern economic area: benefits, risks, implementation mechanisms”, April 29, 2016, Tbilisi, eng., latv., georg., rus., ukr. - Riga: Baltija Publishing. - P. 19-21.
  5. Brener A.V. Regulatory issues of ukrainian FOREX market in the context of Ukrainian laws harmonization with EU legislation / A.V. Brener, I.O. Lazneva // International scientific-practical conference “Economic Development Strategy in Terms of Europian Intergation”, May 27, 2016, Kaunas, eng., latv., rus., ukr. - Kaunas: Baltija Publishing. - P. 285-287.
  6. Коломоєць К.В. Регіональні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу в Україні (на прикладі Запорізької області) / К.В. Коломоєць, І.О. Лазнева // International scientific conference “Economy and Society: modern foundation for human development”, October 31, 2016, Leipzig, eng., germ., latv., rus., ukr. - Leipzig: Baltija Publishing. - P. 82-84.
  7. Лазнева І.О. Аналіз критичних чинників, що гальмують розвиток економіки України на часових горизонтах 2015-2020 рр. / І.О. Лазнева // Тези доповідей науково-практичної конференції, 12-18 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– С. 29-31.
  8. Алпатова Є.Є. Особливості східної дипломатії / Є.Є. Алпатова, І.О. Лазнева // Тези доповідей науково-практичної конференції, 12-18 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– С. 37-38.
  9. Панченко А.О. Особливості протокольних заходів в країнах Західної Європи / А.О. Панченко, І.О. Лазнева // Тези доповідей науково-практичної конференції, 12-18 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– С. 46-48.
  10. Ситников М. М. Вільні економічні зони і їх вплив на соціально-економічне зростання регіону / М.М. Ситников // Тези доповідей науково-практичної конференції, 12-18 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– С. 31-33.