Ви є тут

Головна

2015 рік

Всього: 9
- з них за авторством молодих учених 6
  1. Сарнацький О. Історіографія питання про політику самодержавного апа-рату влади щодо українських політичних партій (1917р. – кін. 20-х рр. ХХ ст.) / О. Сарнацький // Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції “День науки історичного факуль-тету – 2015” (23-24 квітня) / Наук. ред. проф. Казьмирчук Г. Д. – “ПП” КП “УкрСІЧ”, 2015. – 53 с. (С. 40 – 43).
  2. Павлюк Т.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства / [збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Механізми та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів»], - Одеса. - 17-18 квітня 2015 р., С. 54 - 58.
  3. Лазнева І. О. Нормативно-правове забезпечення факторингових послуг в Україні / І.О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13–17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– С. 22-24.
  4. Вельможко П. П. Перспективи розвитку аграрного страхування в Україні / П.П. Вельможко, І.О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13–17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– С. 28-29.
  5. Мигловец Н. А. Общественное мнение, как главный объект PR деятельности и способы влияния на него / Н.А. Мигловец, И. А. Лазневая// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13–17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– С. 31-33.
  6. Водоп’янова Є. О. PR activity in the external relations: the importance and main functions / Є.О. Водоп'янова, І. О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13–17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– С. 33-35.
  7. Цараненко Д. І. Використання PR акцій для створення іміджу компанії / Д.І. Цараненко, І.О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13–17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– С. 35-37.
  8. Ситников М. М. Інвестиційна привабливість регіону, як фактор соціально-економічного зростання / М.М. Ситников // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13–17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– С. 24-26.
  9. Прушківська Е.В. Вплив державних та ринкових методів на формування секторальної структурної політики / Е. В. Прушківська // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., (15 16 жовтня. 2015 р., м. Київ). – Том. ІІ. Електрон. дані. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 191–194. – Режим доступу :...