Ви є тут

Головна

2014 рік

Всього: 8
- з них за авторством молодих учених 3
  1. Сарнацький О. Радянська історіографія кінця 1920-х – 1990 рр. про полі-літику самодержавного апарату влади щодо українських політичних партій / О. Сарнацький // Проблеми історії та історіографії України. Програма і мате-ріали науково-практичної конференції “День науки історичного факультету – 2014” ( 26-27 квітня) / Наук. ред. проф. Казьмирчук Г. Д. – “ПП” КП “УкрСІЧ”, 2014. – 68 с. (С. 56 – 60).
  2. Мелещенко А.І. Современные транснациональные банки Азии, как определяющий фактор движения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в условиях глобализации экономики / Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 3 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 311-313.
  3. Лазнева І.О. Відображення європейської соціальної моделі в установчих документах перших інтеграційних об’єднань / І.О. Лазнева //Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 3 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 313-315.
  4. Лазнева І.О. Аналіз світових моделей інформатизації суспільства / І.О. Лазнева, К.Р. Сазонова // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 3 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 321-323.
  5. Лазнева І.О. Псевдотехнології паблік рілейшнз і протидія їм / І.О. Лазнева, В.О. Попова // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 3 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 335-337.
  6. Ситников М.М. Аналіз управління інвестиційним потенціалом Запорізького регіону Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 3 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 315-317.
  7. Прушковская Э. В. Сельское хозяйство в контексте устойчивого развития экономики / Э. В. Прушковская, В. И. Куценко // Социально-экономические и финансовые механизмы обеспечения инновационного развития экономики : тез. докл ІV науч. – практ. конф., (2–3 октяб. 2014 г., г. Минск). – Минск : ГИУСТ БГУ, 2014. – С. 54–56.
  8. Прушковская Э.В. Социокультурные аспекты экономического сознания украинцев в контексте структурной модернизации экономики / Э. В. Прушковская, А. Н. Пилипенко, Н. И. Литвиненко // «Модернизация экономики и общества XV Апрельская международная научная конференция», (2-4 апреля 2014 г., г. Москва). – Москва: Высшая школа экономики, 2014 г. - С.93-95.