Ви є тут

Головна

Мета: вивчення студентами ролі та суті термічної обробки металопродукції і забезпечення вимог стандартів та споживачів до її структури і властивостей.
Завдання: опанування майбутніми фахівцями із ТО інформацією відносно видів, сутністю і призначенням операцій ТО.  Металопродукції.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: вимоги стандартів до металопродукції в стані постачання споживачем; суті основних операцій ТО на металургійних підприємствах; технічні характеристики термічного обладнання; технологічні маршрути на металургійних підприємствах;
вміти: розробляти технологічні операції та процеси ТО; визначати їх параметри; обирати обладнання для ТО; орієнтуватися в чинниках, котрі впливають на якість металопродукції; призначати контрольні операції.
Викладач: Лазечний Іван Миколайович, доцент кафедри ФМ.