Ви є тут

Головна

2018

 • Райда, І.М. Аналіз використання автобусів різної місткості на автобусних міських маршрутах / І.М.Райда, Н.С. Юзвук // регіональна науково-практична конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів «Транспортні системи і технології: проблеми та перспективи розвитку», ЗНТУ, 2018.
 • Райда, І.М. Проблема перевезення пільгової категорії громадян автобусними маршрутами у місті Запоріжжя / І.М.Райда, Т.В. Жиленко // регіональна науково-практична конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів «Транспортні системи і технології: проблеми та перспективи розвитку», ЗНТУ, 2018.

2017

 • Кузькін, О.Ф. До питання вибору пасажирами типу автобусного рухомого складу / О.Ф. Кузькін, І.М. Райда //  International research and practice conference «Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences», Radom, Republic of Poland, 2017. – С. 146-150.
 • Райда, І.М. Загальні результати дослідження перевезень пільгових категорій громадян автомобільним пасажирським транспортом міста Запоріжжя / І.М.Райда // V міжнародна науково-практична конференція «Проблеми організації авіаційних перевезень і застосування авіації в галузях економіки», секція «Мультимодальний транспорт і логістика», Національний авіаційний університет, Київ, 2017.

2016

 • Райда, І.М. Дослідження достатніх інтервалів між транспортними засобами для виконання маневру зміни смуги руху / І.М.Райда // щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2016».

2015

 • Бабушкін Г.Ф. Теоретична і практична підготовка фахівців: досвід проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з організації і регулювання / Г.Ф. Бабушкін, О.Ф. Кузькін, І.М. Райда, С.В. Грицай, В.Е. Трушевський // Всеукраїнська науково-методична конференція «Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців транспортної галузі»: ХНАДУ, 2015. – с. 14-15.
 • Райда, І.М. Формалізація поняття змішаності транспортного потоку / І.М.Райда // щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2015».

2014

 • Райда, І.М. Формалізація поняття «автомобільного поля» / І.М.Райда // щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2014».

2013

 • Райда, І.М. Поняття динамічної площі автомобіля та її зв'язок з системою АВДС / І.М.Райда // щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2013».

2012

 • Райда, І.М. Внутрішні особливості руху змішаних транспортних потоків / І.М.Райда // щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2012».

2007

 • Райда, І.М. К вопросу зависимости зон успокоенного движения от характеристик внешней улично-дорожной сети / І.М.Райда // щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2007».

2006

 • Райда, І.М. До питання про класифікацію зон усталеного руху у центрі міст / І.М.Райда // щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2006».

2005

 • Райда, І.М. Вибір рівня обмеження інтенсивності в зонах усталеного руху / І.М.Райда // щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2005».

2002

 • Райда, І.М. Концепция организации транспортного потока с оптимизацией его экологических показателей / І.М.Райда // АвтоЭкспо, Киев, 2002.

1999

 • Юдин, В.П. Эффективное устройство для снижения токсичности отработавших газов автомобилей / В.П. Юдин, И.М. Райда, Л.Г. Осаул // Тезисы докладов НПК ВНУ, г.Луганск, 1999.