Ви є тут

Головна

2017 рік

 

Всього: 34
- з них за авторством молодих учених 12
 1. Сарнацький, О.П. Дії агентури місцевих жандармських управлінь у Наддніпрянській Україні проти українських політичних партій на теренах Австро-Угорської імперії напередодні та під час Першої світової війни [Текст] / О.П. Сарнацький // Лабіринти реальності : ІV міжн. наук.-практ. конф., 30-31 жовтня 2017 р. : тези доп. – Монреаль: СPM «ASF», 2017. – С. 182-185 (англ.,рус.,укр.);
 2. Корольков, В.В. Динаміка розвитку економіки України і Польщі в глобальному середовищі [Текст] / В.В. Корольков // Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі : міжн. наук.-практ. конф., 21-23 вересня 2017 р. : тези доп. – Запоріжжя: ЗДІА, 2017. – С. 114-116 (англ.,польск.,укр.);
 3. Мелещенко, А.І. Тенденції розподілу міжнародного руху капіталу в умовах світової фінансової кризи [Текст] / А.І. Мелещенко // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : міжн. наук.-практ. конф., 30–31 березня 2017 р. : матеріали конф. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. – Т.2. – С. 301-303 (англ.,рос.,польск.,укр.);
 4. Прушківська, Е. В. Формування «економіки знань» на основі розвитку третинного та четвертинного секторів економіки в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська, В.Г. Прушківський // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : міжн. наук.-практ. конф., 30–31 березня 2017 р. : матеріали конф. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. – Т.2. – С. 360-363 (англ.,рос.,польск.,укр.);
 5. Павлюк, Т.С. Основні чинники впливу на зовнішньоекономічну діяльність підприємства [Текст] / Т.С. Павлюк // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : міжн. наук.-практ. конф., 30–31 березня 2017 р. : матеріали конф. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. – Т.2. – С. 340-342 (англ.,рос.,польск.,укр.);
 6. Черномаз, К.Г. Теоретичні основи стратегічного управління АПК України в умовах інтеграційних процесів [Текст] / К.Г. Черномаз // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : міжн. наук.-практ. конф., 30–31 березня 2017 р. : матеріали конф. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. – Т.2. – С. 463-466 (англ.,рос.,польск.,укр.);
 7. Павлюк, Т.С. Стан зовнішньої торгівлі запорізького машинобудування в умовах інтернаціоналізації української економіки [Текст] / Т.С. Павлюк, Н.М. Шмиголь (ЗНУ) // Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження : міжн. наук.-практ. конф., 4-5 квітня 2017 р. : матеріали конф. – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – С. 194 – 198 (англ.,рос.,укр.);
 8. Павлюк, Т.С. Тарифні квоти між Україною та ЄС за умов зони вільної торгівлі: аналіз сучасного стану та тенденції подальшого застосування [Текст] / Т.С. Павлюк, Н.М. Шмиголь (ЗНУ) // Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі : міжн. наук.-практ. конф., 21-23 вересня 2017 р. : тези доп. – Запоріжжя: ЗДІА, 2017. – С. 159-161 (англ.,польск.,укр.);
 9. Прушківська, Е.В. Організаційно-економічний механізм формування аграрного ринку [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, К.Г. Черномаз // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки : міжнар. наук.-практ. інт.-конф., 20–28 лютого 2017 р. : матеріали конф. – Електрон. дані. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. (англ.,рос.,укр.);
 10. Прушківська, Е.В. Вплив глобалізації на формування сфери послуг в структурі економіки [Текст] / Е.В. Прушківська, О.Д. Варнавський (ГФ-223) // Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки : міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 березня 2017 р. : матеріали конф. – Дніпро: ПДАБА, 2017. - С. 16-19 (англ.,рос.,укр.);
 11. Черномаз, К.Г. Особливості агропромислової інтеграції в умовах посилення глобалізації [Текст] / К.Г. Черномаз // Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економіних інтересів : міжнар. наук.-практ. інт.-конф., 20 січня 2017 р. : матеріали конф. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2017. – С. 190-192 (англ.,рос.,укр.);
 12. Черномаз, К.Г. Компаративний аналіз організаційно-економічного механізму управління АПК в Україні та США [Текст] / К.Г. Черномаз // Проблеми та перспективи розвитку економіки України : всеукр. наук.-практ. Конф., 7 квітня 2017 р. : матеріали конф. – К.: Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту НАУ, 2017. – С. 36-40;
 13. Прушківська, Е.В. Соціальний капітал як фактор соціально-економічного розвитку України [Текст] / Е.В. Прушківська, Ю.І. Пилипенко (НГУ), Г.М. Пилипенко (НГУ) // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : міжн. наук.-практ. конф., 2-3 листопада 2017 р. : матеріали конф. – К.: Київський університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 485-492 (англ.,рос.,укр.);
 14. Лазнева, І.О. Європейський досвід мінімізації впливу офшорів та його значення для України [Текст] / І.О. Лазнева, К.С. Бабенко (ГФ-213) // The global competitive environment: development of modern social and economic systems : internat. scient. conf., April 2, 2017 : materials of conf. – Chisinau: Baltija Publishing. – P. 4-6 (англ.,польск., литов.,рос.,укр.);
 15. Мелещенко, А.І. Порівняльна характеристика українського та міжнародного ринку недержавного пенсійного страхування в сучасних умовах [Текст] / А.І. Мелещенко, І.О. Лазнева // Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization : internat. scient. conf., March 24, 2017 : materials of conf. – Klaipeda: Baltija Publishing. – P. 145-147 (англ.,польск., литов.,рос.,укр.);
 16. Лазнева, І.О. Глобальні дисбаланси в контексті фінансово-економічної кризи в країнах Єврозони [Текст] / І.О. Лазнева, А.О. Єгоров // Сучасні тенденції розвитку світових фінансів : міжнар. наук.-практ. конф., 30 березня 2017 р. : матеріали конф. – Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, ІМВ. – С. 14-16 (англ.,рос.,укр.);
 17. Павлюк, Т.С. Регулювання зовнішньої торгівлі України в сучасних умовах глобалізації світового господарства [Електронний ресурс] / Т.С. Павлюк // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1245-1246. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. Екрана;
 18. Прушківська, Е.В. Неоіндустріальні процеси в національній та світовій економіці [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон.дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1241-1242. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана;
 19. Ситников, М.М. Міжнародний вимір проблеми соціалізації економічного процесу [Електронний ресурс] / М.М. Ситников // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон.дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1243-1244. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана;
 20. Сарнацький, О.П. Паризький трактат 1856 р. та його міжнародні наслідки [Електронний ресурс] / О.П. Сарнацький // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон.дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1250-1252. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана;
 21. Лазнева, І.О. Українські реалії впровадження системи електронних торгів [Електронний ресурс] / І.О. Лазнева // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1247-1248. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана;
 22. Мелещенко, А.І. Синергетичний ефект реструктуризації ТНК у сучасних умовах функціонування світового господарства [Електронний ресурс] / А.І. Мелещенко // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1252-1254. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана;
 23. Єгоров, А.О. Від’ємні процентні ставки, «пастка ліквідності» та перспективи трансформації світової фінансової системи [Електронний ресурс] / А.О. Єгоров // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1249-1250. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит.екрана;
 24. Жеронкін, Б.О. Посткризові варіанти коригування глобальних дисбалансів [Електронний ресурс] / Б.О. Жеронкін (ГФ-223), А.О. Єгоров // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1256-1258. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит.екрана;
 25. Коновальчук, А.Ю. Практичне застосування електронного цифрового підпису в Україні [Електронний ресурс] / А.Ю. Коновальчук (ГФ-213), І.О. Лазнева // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1258-1260. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит.екрана;
 26. Некрасов, Ю.В. Інвестиції в соціальну сферу – найважливіший інструмент створення соціально-орієнтованої економіки [Електронний ресурс] / Ю.В. Некрасов (ГФ-216), М.М. Ситников // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1254-1256. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит.екрана;
 27. Єгоров, А.О. Проблеми реформи світової валютної системи [Електронний ресурс] / А.О. Єгоров, В.В. Тімаревська (ГФ-212) // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1260-1262. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит.екрана;
 28. Мелещенко, А.І. Глобальні тенденції функціонування та розвитку транснаціональних корпорацій [Електронний ресурс] / А.І. Мелещенко, М.Д. Баранова (ГФ-212) // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1262-1263. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит.екрана;
 29. Цараненко, Д.І. Огляд ринку електронних торгівельних майданчиків в Україні [Електронний ресурс] / Д.І. Цараненко (ГФ-213), І.О. Лазнева // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1264-1265. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит.екрана;
 30. Гнатенко, С.О. Розвиток грошової системи Німеччини [Електронний ресурс] / С.О. Гнатенко (ГФ-215), Т.С. Павлюк // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1266-1267. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит.екрана;
 31. Виновець, О.В. Система оподаткування США [Електронний ресурс] / О.В. Виновець (ГФ-215), Т.С. Павлюк // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1267-1268. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит.екрана;
 32. Полівода, О.В. Державна політика стимулювання експорту: досвід Фінляндії [Електронний ресурс] / О.В. Полівода (ГФ-223), І.О. Лазнева // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1269-1270. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит.екрана;
 33. Прибиль, Д.М. Регулювання міжнародної міграції робочої сили [Електронний ресурс] / Д.М. Прибиль (ГФ-224), Т.С. Павлюк // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1271-1272. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана;
 34. Подолян, Ю.О. Динаміка платіжного балансу України за останні 5 років [Електронний ресурс] / Ю.О. Подолян (ГФ-224), Т.С. Павлюк // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1272-1274. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана;