Ви є тут

Головна

Кафедра елктричних машин проводить навчання студентів за денною та заочною формою за наступними напрямами та спеціальностями:
 
Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (термін навчання 4 роки):

141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Д,З)

 
Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» (термін навчання 1,5 роки):

141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Д,З)