Ви є тут

Головна
<img alt="[<Арабаджиєв Дмитро Юрійович>]" src="images/photos/[<Arabadjiev>].jpg" />
<p><strong>Прізвище:</strong> <em>[<Арабаджиєв>]</em></p>
<p><strong>Ім'я:</strong> <em>[<Дмитро>]</em></p>
<p><strong>По батькові:</strong> <em>[<Юрійович>]</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Посада:</strong> [<завідувач кафедри>]</p>
<p><strong>Науковий ступінь:</strong> [<доктор політичних наук>]</p>
<p><strong>Вчене звання:</strong> [<доцент>]</p>
<div style="height:10px">&nbsp;</div>
<p><strong>Освіта:</strong> вища</p>
<ul><!--може бути нумерований або ненумерований список-->
  <li>[<Запорізький державний університет>], [<факультет соціології та управління>], рік закінчення &ndash; [<2002>], [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом &ndash; [<шифр спеціальності>] &laquo;[<соціальна робота>]&raquo;, спеціалізація &ndash; &laquo;[<спеціалізація за дипломом>]&raquo;, кваліфікація за дипломом &ndash; &laquo;[<соціолог>]&raquo;</li>
  ...
</ul>
<div style="height:10px">&nbsp;</div>
<p><strong>Дисертації:</strong></p>
<ul>
  <li>Кандидатська дисертація зі спеціальності &ndash; [<23.00.03>] &laquo;[<Політична культура та ідеологія>]&raquo;:
    <div style="margin: 0 40px">&laquo;[<Особливості міфологізації сучасної політичної свідомості>]&raquo;, рік захисту &ndash; [<2006>], [<Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОіН України>]</div></li>
  <li>Докторська дисертація зі спеціальності &ndash; [<шифр спеціальності>] &laquo;[<Назва спеціальності>]&raquo;:
    <div style="margin: 0 40px">&laquo;[<Тема дисертації>]&raquo;, рік захисту &ndash; [<рік захисту дисертації>], [<назва установи, де захищено дисертацію>]</div></li>
</ul>
<p><strong>Наукові інтереси:</strong></p>
<ul><!--може бути нумерований або ненумерований список-->
<li>[<концепція громадського моніторингу за виборчим процесом в Україні; формування громадянської та політичної ідентичності учнівської молоді: регіональний аспект>]</li>
  ...
</ul>
<p><strong>Дисципліни, які викладає:</strong></p>
<ul><!--може бути нумерований або ненумерований список-->
<li>[<«Загальна теорія політики», «Методологія політичних досліджень», «Порівняльна політологія», «Вступ до спеціальності»>]</li>
  ...
</ul>
<!--Додаткові відомості: Основні наукові роботи (публікації), Участь у конференціях, Стажування за кордоном, ...-->
<p><strong>Основні наукові роботи (публікації):</strong>
<ul><!--може бути нумерований або ненумерований список-->
<li>[<Соціокультурні тренди і український контекст патріотичного виховання молоді // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах: Вид-во «Грані». - 2011. - № 3 (77)  - С.87-91, Дніпропетровськ 2011>]</li>
<li>[<Основні концептуальні підходи дослідження неурядових організацій // Український науковий журнал. Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. - 2011. - № 3. - С.19-23, Київ 2011>]</li>
<li>[<Громадські організації як фактор розвитку громадянського суспільства // Вісник Одеського національного університету. - 2011. - Т. 16, випуск 10. - С. 720-728., Одеса 2011>]</li>
<li>[<Соціальна робота з людьми в період життєвої кризи // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах: Вид-во «Грані». - 2012. - № 5 (85)  - С.106-110, Дніпропетровськ 2012>]</li>
<li>[<Соціальна робота з молодою сім’єю // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах: Вид-во «Грані». - 2012. - № 6 (86)  - С.89-93, Дніпропетровськ 2012>]</li>
  ...
</ul>
<p><strong>Участь у конференціях:</strong></p>
<ul><!--може бути нумерований або ненумерований список-->
  <li>[<дата проведення конференції: 2011>], [<тип конференції: международная научная конференция>] конференція &laquo;[<V международная научная конференция Одесские чтения по социальным наукам «Социокультурная и политическая интеграция: локальное, региональное и глобальное измерение»»>]&raquo;, [<г.Одесса>], тема доповіді &laquo;[<Громадські організації як фактор розвитку громадянського суспільства>]&raquo;</li>
  <li>[<дата проведення конференції: 27 квітня 2012 >], [<тип конференції: міжнародний освітній форум>] конференція &laquo;[<Міжнародний освітній форум «Особистість у єдиному освітньому просторі»>]&raquo;, [<Запоріжжя:ЗОЦНТТУМ «Грані»>], тема доповіді &laquo;[<Політична обізнаність учнівської молоді як фактор формування громадянськості>]&raquo;</li>
  <li>[<дата проведення конференції: 18-19 жовтня 2012>], [<тип конференції: Міжнародна науково-практична конференція >] конференція &laquo;[<VI Міжнародна науково-практична конференція з питань патріотичного виховання молоді>]&raquo;, [<Запоріжжя: КЗ «Обласний центр патріотичного виховання молоді» ЗОР>], тема доповіді &laquo;[<Ідентичність родових суб’єктів освіти в контексті формування громадянськості>]&raquo;</li>
  <li>[<дата проведення конференції: 2 листопада 2012>], [<тип конференції: міжнародна науково-практична конференція>] конференція &laquo;[<міжнародна науково-практична конференція «Держава та суспільство: партнерські відносини в умовах глобальних викликів»>]&raquo;, [<м. Київ: Українська академія наук>], тема доповіді &laquo;[<Особливості інституційного розвитку громадських організацій в Україні>]&raquo;</li>
  ...
</ul>
<!--/Додаткові відомості-->
<div style="height:10px">&nbsp;</div>
<p><strong>Відзнаки та нагороди:</strong></p>
<ul><!--може бути нумерований або ненумерований список-->
<li>[<співробітник  міжвузівського науково-дослідного центру «Політика і освіта» Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Запорізької обласної ради, Член Громадської ради при Запорізькій обласній державній адміністрації, випускник Літнього Університету Демократії при Раді Європи (2009, Страсбург, Франція)>], [<2009>]</li>
  ...
</ul>
<p><strong>Рік початку діяльності в університеті:</strong> [<2007>].</p>
<p><strong>Мови спілкування:</strong> [<українська, російська, англійська>],...</p>
<p><strong>Контакти:</strong></p>
<div style="margin: 0 40px 10px">
  <em>адреса:</em> [<вул Тургенєва 39>]<br />
  <em>аудиторія (кабінет):</em> [<290-Б>]<br />
  <em>тел.:</em> [<769-86-26>]<br />
  <em>e-mail:</em> [<kafedra_zpn@zntu.edu.ua>]<br />
  <em>URL:</em> [<URL>]
</div>