Ви є тут

Головна

Прізвище: Сніжной

Ім'я: Геннадій

По батькові: Валентинович

 

Посада: доцент кафедри

Участь у роботі рад і державних структур:

 • Вчена рада ЗНТУ
 • Вчена рада ФРЕТ

Науковий ступінь: канд. фіз.-матем. наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-1452-0544

 

Освіта: вища

 • Дніпропетровський державний університет, рік закінчення – 1988, спеціальність за дипломом - «Електрофізика», кваліфікація за дипломом - фізик.
 • Запорізький державний технічний університет, рік закінчення – 1998,спеціальність за дипломом - «Фінанси і кредит», кваліфікація за дипломом - фінансист.
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»:
  «Термо- і фото стимульована поляризація кристалів Bi12SiO20», рік захисту – 1991, Дніпропетровський державний університет, м. Дніпропетровськ.

Наукові інтереси:

 • фізика твердого тіла
 • якість та сертифікація
 • магнетометричні дослідженя стопів та криць

Дисципліни, які викладає:

 • Електронна техніка. Матеріали
 • Фізика діелектриків
 • Технологія виробництва напівпровідникових матеріалів
 • Електронна техніка. Контроль якості
 • Менеджмент якості та сертифікація
 • Економічні аспекти управління якістю

Основні наукові роботи (публікації):

 • Снежной Г.В. Кластерный характер зарождения мартенсита с изотермической и атермической микрокинетиками /Г.В.Снежной, В.Л.Снежной // Литье и металлургия.-2008.-№4(49).-С.63-66
 • Сніжной Г.В. Зміна механізму стартової мікро кінетики мартенситного перетворення в залізо нікелевих стопах /Г.В.Сніжной, В.Л.Сніжной // Металлофизика и новейшие технологии.-2009.-Т.31.-№4.-С.565.-576.
 • Сніжной Г.В. Залежність магнетованости аустеніту від концентрації ніклю в структурно нестабільних корозійностійких крицях /Г.В.Сніжной, В.Г.Міщенко, В.Л.Сніжной // Металлофизика и новейшие технологи.-2010.-Т.32.-№3.-С.281-287.
 • Снежной Г.В. Магнитное состояние аустенита вблизи истинной деформационной мартенситной точки хромоникелевых сталей аустенитного класса / Г.В.Снежной // Физика металлов и металловедение. 2011. Т.111. №6. С. 599-604.
 • Snizhnoi H.V. Formation of strain-induced martensite in chromium–nickel steels of the austenitic class / H.V. Snizhnoi // Materials Science.-2011.-V.47.-№3. -P. 363-369.
 • Сніжной Г.В. Магнетна поведінка аустеніту на початку утворення мартенситу деформації в криці 10Х18Н9-У /Г.В.Сніжной // Фізика і хімія твердого тіла . 2011. Т.12. №3. С.748-752.
 • Snizhnoi G.V. Magnetic state of the deformed austenite before and after martensite nucleation in austenitic stainless steels // G.V.Snizhnoi, M.S.Rasshchupkyna / Journal of Iron and Steel Research, International.-2012.- V.19.- № 6.-P.42-46.
 • Snizhnoi G.V. Dependence of the Corrosion Behavior of Austenitic Chromium-Nickel Steels on the Paramagnetic State of Austenite / G.V. Snizhnoi // Materials Science.-2013.-V.49.-№3. -P. 341-346.
 • Снежной Г.В. Влияние химических компонентов на механические и магнитные свойства высокомарганцевых сталей / Г.В. Снежной, В.Н.Сажнев, В.Е.Ольшанецкий // Авиационно-космическая техника и технология.-2015.-№8(125).-С.22-26.
 • Ольшанецкий В.Е. О структурной и магнитной стабильности аустенита в хромоникелевых и марганцевых сталях при холодной деформации / В.Е.Ольшанецкий, Г.В.Снежной, В.Н.Сажнев // Металловедение и термическая обработка металлов. - 2016. -№6(732). С.3-10.

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Міжнародна конференція „Ті-2009 в СНД” (Одеса, 2009);
 • Міжнародна конференції „Стародубовські читання” (Дніпропетровськ, 2009-2016);
 • Міжнародна науково-технічні конференції „Литейное производство и металлургия, Беларусь” (Мінськ 2009);
 • Міжнародні конгреси двигунобудівників (Харків-Рибаче, 2010-2013; Харків-Коблево, 2014-2016);
 • Міжнародні науково-технічні конференціі „Прогресивні технології життєвого циклу авіаційних двигунів та енергетичних установок” (Запоріжжя-Алушта, 2010-2013);
 • Міжнародна науково-технічна конференція „Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (теорія, практика, історія, освіта)” (Київ, 2012);
 • Міжнародна науково-практична конференція „Інноваційні ресурсозбережні матеріали та зміцнювальні технології” (Маріуполь, 2012);
 • І Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми прикладної фізики” (Севастополь, 2012);
 • Міжнародна науково-технічна конференція „Динаміка, надійність і довговічність механічних і біомеханічних систем” (Севастополь, 2013);
 • ІІI Міжнародна науково-технічна конференція „Функціональні і конструкційні матеріали” (Донецьк, 2013);

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота Запорізького державного технічного університету

Сертифікати:

 • «Стандартизация, документирование и функционирование систем менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO9001:2000» (ЗТР, 2008 р.)
 • «Управленческие и экономические аспекты управления качеством» («Golden Staff», 2009 р.)

Міжнародні гранти:

 • Soros Scientific Foundation (USA)

Рік початку діяльності в університеті: 1992.

Основні мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64
аудиторія (кабінет): 113
тел.: 764-67-33
e-mail: []