Ви є тут

Головна

5-6 жовтня 2017 року в приміщенні Запорізького національного технічного університету кафедра українознавства та загальної мовної підготовки ЗНТУ при сприянні Міністерства освіти і науки України, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Запорізької обласної державної адміністрації, Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації, Запорізького національного технічного університету та Запорізького обласного краєзнавчого музею провела традиційну ХІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України». В конференції, окрім запорізьких науковців, взяли участь представники наукових осередків Дніпропетровщини, Київщини, Львівщини, Миколаївщини, Одещини та Херсонщини. Загалом на конференцію було подано більше вісімдесяти наукових статей і матеріалів.

З привітальним словом до учасників конференції від імені її організаторів звернулись: ректор Запорізького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор С.Б. Бєліков; начальник управління міжнаціональних відносин та релігій Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації, кандидат історичних наук П.І. Мяло; директор Запорізького обласного краєзнавчого музею М.М.Мордовськой та декан Гуманітарного факультету ЗНТУ, кандидат історичних наук, професор М.В. Дєдков.

На пленарному засіданні зі своїми доробками виступили: провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор Ю.О. Ніколаєць «Національні меншини Півдня України в роки Другої світової війни»; науковий співробітник інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, кандидат історичних наук О.О. Ляшенко «Громадянська самоідентифікація населення Півдня України»; молодший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, кандидат історичних наук С.В. Набок «про парадокси «анульованих» пам'ятників і внесок громадянського суспільства у формування політики пам'яті та її етнонаціональних аспектів», голова ГО «Освітній центр «Відкрите Знання»» кандидат філософських наук, доцент Л.Є. Чернова (м.Дніпро) «Зворотній зв'язок: почуття дискримінації та ксенофобії, оцінка етнополітики меншинами в Україні (на матеріалах соц. досліджень)». Голова Запорізького обласного товариства болгарської культури під час виступу презентував для учасників конференції свою нову книгу «Болгари на запорізькій землі: сторінки історії та культури».

У другій половині дня, після перерви та неформального спілкування науковців, учасники конференції взяли участь у засіданні секцій : «Роль громадянського суспільства у формуванні етнонаціональної політики в Україні»», «Етнічні групи регіону: історія та культура», «Правові аспекти державної етнополітики: еволюція та сучасність», «Інтелект та духовність: національний вимір» та «Мовна політика і освіта: інтернаціональне і національне» та підсумковому пленарному засіданні.

Виступаючі на підсумковому пленарному засіданні відзначили високий рівень наукової новизни і практичного значення результатів виступів вчених і представників національних громад. Учасники конференції зазначили, що не дивлячись на складні для нашої держави часи, продовжують зберігатись творчі зв'язки між науковцями різних поколінь, наукових шкіл і регіонів України. Крім того, учасники підсумкового пленарного засідання висловили жаль з приводу того, що цілий ряд науковців з Криму та Донеччини (активні учасники попередньої конференції) через військові та політичні негаразди в країні не змогли взяти участь у даному науковому зібранні. Також учасники конференції відзначили вкрай важливу роль таких традиційних науково-практичних конференцій в сучасному складному суспільно-політичному житті як Південної України, так і держави в цілому. Подальше проведення означених науково-практичних зібрань на думку науковців є виправданим і доцільним.

Важливе значення для обговорення виступів вчених мала участь керівників національно-культурних товариств, серед яких особливо хотілося б відзначити постійних учасників цих конференцій голову Запорізького товариства татарської культури «Алтин-Ай» Ахмерову Р.С., голову Єврейської Ради Запорізької області Естеркіна Б.Л., голову Запорізького товариства болгарської культури Міткова В.В, голову Запорізького міського болгарського товариства Сярова О.О., голову Спілки поляків Запоріжжя «Полонія» Єгорову Л.Й.

Організатори конференції передбачили для її учасників і культурно-розважальну програму, що складалася з відвідання Музею історії технічного прогресу ЗНТУ, Запорізького обласного краєзнавчого музею, Музею техніки Богуслаєва та історико-етнографічного комплексу «Запорозька Січ» (о. Хортиця).

Група науковців звернулась до організаторів конференції з пропозицією залучати до даних наукових зібрань дослідників Південної України з інших країн і таким чином, відновити міжнародний статус цих конференцій.

Декан Гуманітарного факультету ЗНТУ М.В. Дєдков.