Ви є тут

Головна

Кафедра хімії та екології – одна з найстаріших в університеті, їй понад 65 років. 1946 рік – рік заснування кафедри. Засновником кафедри та першим її завідувачем був кандидат хім. наук доцент М.Ф.Скалозуб. У надзвичайно скрутні повоєнні роки завдяки відчайдушним зусиллям  М.Ф.Скалозуба та його колег кафедра почала повноцінно діяти. За ті роки, що вона існує, керівництво кафедрою припадало на долю різних вчених, але кожен з них вкладав свою частку у розвиток кафедри, завдяки чому було створено сучасну навчально – лабораторну базу. Т.Т.Буравльов, О.С. Гарбузов, Б.Б. Гавриленко – провідні вчені, відомі в Україні та в ближньому й дальньому зарубіжжі.

Сьогодні колектив кафедри очолює к.х.н. доцент О.В.Капітан. На кафедрі працюють: д.ф.н., професор Б.Б. Гавриленко, доценти, кандидати наук Л.П.Осаул, Н.І.Пономаренко, ст.викл. В.М.Повзло та Л.М.Незгода, асистенти О.О.Швець та М.Ф.Гапоненко. Також на умовах сумісництва кафедра залучає провідних фахівців з науковим ступенем та вченими званнями з кафедр університета та інших установ.

Кафедру хімії та екології акредитовано за ІV рівнем, що надає право працювати не тільки з майбутніми бакалаврами, а й з магістрами.

Місія кафедри – сприяти підготовці висококваліфікованих фахівців різних спеціальностей, підвищуючи їх обізнаність в таких дисциплінах, як хімія та екологія, підвищити зацікавленість дот екологічних проблем, сприяти розвитку системного мислення, що є необхідним для розуміння глобальних взаємозв'язків між різними аспектами людської діяльності та змінами, що відбуваються на Землі. Викладачами кафедри підготовлено монографії та навчальні посібники: " Концепція сучасного природознавства", " Економіко-правові важелі раціонального природокористування", " Очерки о проблемах экологии", "Соціальна екологія", підручник з дисципліни " Екологія рідного краю" для 11-го класу школи та методичні посібники, контрольні роботи з хімії, екології, концепції сучасного природокористування, корозії та захисту від корозії та аналітичної хімії для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей університету.

Кафедра підтримує дружні стосунки із спорідненими кафедрами інших навчальних закладів України, Росії, Китаю, Польщі, Білорусі та інших країн. Викладачі систематично підвищують свою кваліфікацію на провідних підприємствах України та вищих навчальних закладах Запоріжжя.

 

Контакти

Телефони кафедри хімії та екології:

Завідувач кафедри (ауд. 374) – 7-69-83-92

Викладацька (ауд. 380 а) – 7-69-82-72

Лабораторії екологічних лабораторних робіт (ауд. 377) – 7-69-85-31

Лабораторії для виконання науково-дослідних робіт (ауд. 375, 375 а)