Ви є тут

Головна » Головна

Емблема кафедри «Двигуни внутрішнього згорання» ЗНТУ

Кафедра «Двигуни внутрішнього згорання»

Рік початку діяльності: 1944

Положення про кафедру

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.т.н., професор Слинько Георгій Іванович

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

133 – «Галузеве машинобудування», освітні програми:

«Двигуни внутрішнього згорання»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.050503 – «Машинобудування» (Д,З)

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється за спеціальностями:

7.05050304 – «Двигуни внутрішнього згорання» (Д,З)

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» здійснюється за спеціальностями:

8.05050304 – «Двигуни внутрішнього згорання» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 131
тел.: +380(61)7698512
e-mail: kafedra_tg@zntu.edu.ua