Ви є тут

Головна

Прізвище: Юрченко

Ім'я: Вікторія

По батькові: Іллівна

Посада: доцент

Освіта: вища

 • Гуманітарний університет Запорізького інституту державного та муніципального управління, економічний, рік закінчення – 2007, спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «Магістр міждународної економіки», спеціалізація – «Міжнародна економіка», кваліфікація за дипломом – «економіст»;
 • Гуманітарний університет Запорізького інституту державного та муніципального управління, переклад, рік закінчення – 2006, спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «Філологія», спеціалізація – «Англійська мова», кваліфікація за дипломом – «бакалавр філології».

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 25.00.02 «Механізми державного управління», тема дисертації «Державне регулювання формування і розвитку міжрегіональної агропромислової інтеграції в Україні», рік захисту – 2010, Академія муніципального управління, м. Київ.

Наукові інтереси: регіональна економіка, державне регулювання економіки, розвиток міжрегіональної агропромислової інтеграції.

Дисципліни, які викладає: макроекономіка, економічна теорія, державне та регіональне управління.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Юрченко В.І. Сучасні стратегічні напрями розвитку інноваційних процесів в сільському господарстві регіонів України [Електронний ресурс] / В.І. Юрченко // Державне управління : удосконалення та розвиток. – 2017. – 12. – Режим доступу до журналу: http:www.dy.nayka.com.ua.  
 • Юрченко В.І. Концептуальні основи та інструментарій державного управління соціально-економічним розвитком регіонів / В.І. Юрченко // Інвестиції: практика та досвід;. - 2016. - № 24. - С. 136-139.
 • Юрченко В.І. Вдосконалення економічного механізму інноваційного розвитку сільського господарства на регіональному рівні / В.І. Юрченко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». - 2015. - № 3-4. – С. 254-260. 
 • Юрченко В.І. Державне регулювання сільського господарства в напрямку забезпечення зростання прибутковості сільськогосподарських підприємств / В.І. Юрченко // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. – 2014. - № 2. – С. 169-177. 
 • Юрченко В.І. Макроекономічна політика сприяння міжрегіональній економічній інтеграції в напрямку розвитку національної економіки / В.І. Юрченко // Державне управління : удосконалення та розвиток [Електронний ресурс]. – 2012. - Режим доступу до журналу: http : //www.dy.nauka.com.ua.
 • Юрченко В.І. Міжрегіональна асиметрія рівнів економічного розвитку регіонів як наслідок недосконалості існуючих механізмів державного управління / В.І. Юрченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – № 22. – С. 119-121. 

Наукові праці Юрченко Вікторії Іллівни

Участь у конференціях:

 • Юрченко В.І. Сучасні засади інноваційного розвитку сільського господарства на регіональному рівні / В.І. Юрченко / Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 18–22 квіт. 2016. р.). / відп. ред. Ю.М. Внуков. -Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 30-31.
 • Юрченко В.І. Напрями державної підтримки забезпечення зростання прибутковості сільськогосподарських підприємств / В.І. Юрченко // Тиждень науки – 2015 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 13–17 квіт. 2015 р.). / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С. 77-79.
 • Юрченко В.І. Вибір домінант у регіональній інноваційній політиці / В.І. Юрченко // Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2013 р.). / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. - С. 44-45.
 • Юрченко В.І. Особливості міжрегіональної економічної інтеграції в національній економіці України / В.І. Юрченко // Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 15-19 квіт. 2013 р.). / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. - С. 55-56.
 • Юрченко В.І. Державне регулювання господарської діяльності на рівні регіону / В.І. Юрченко // Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 9-13 квіт. 2012 р.). / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. - С. 66-67.
 • Юрченко В.І. Особливості управління ризиками металургійних підприємств в ринкових умовах / В.І. Юрченко // Збірник тез доповідей учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України і регіонів», 20–21 жовтня 2011 р. - Запоріжжя: КПУ, 2011. – С. 71-72.
 • Юрченко В.І. Державне регулювання міжрегіональних економічних зв’язків в Україні / В.І. Юрченко // Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С. 202-204.
 • Юрченко В.І. Розвиток міжрегіональної агропромислової інтеграції в умовах глобалізації економіки / В.І. Юрченко // Збірник тез доповідей учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України і регіонів», 20–21 жовтня 2011 р. - Запоріжжя: КПУ, 2011. – С. 71-72.

Тези доповідей Юрченко Вікторії Іллівни на конференціях

 

Рік початку діяльності в університеті: 2009 р.

Мови спілкування: українська, російська, англійська.

Контакти:

адреса: 69063,вул.Жуковського,64
аудиторія (кабінет): ауд. 539
тел.: 061-7698265
e-mail: nika30kira@i.ua
URL: URL