Ви є тут

Головна

Прізвище: Лукяненко

Ім'я: Наталія

По батькові: Едуардівна

Посада: старший викладач

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, факультет Економіки та управління, рік закінчення – 2002 р., спеціальність за дипломом – «Міжнародні економічні відносини», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст з міжнародних економічих відносин»;
 • Дніпропетровський університет економіки та права ім. А..Нобеля, здобувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, з 2011 року.

Наукові інтереси: економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка.

Дисципліни, які викладає:політекономія, економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, основи економіки.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Лу`кяненко Н. Е. Особливості ціноутворення в процесі диверсифікації виробництва / Н.Е. Лу`кяненко // Ціноутворення як основа ефективності функціонування підприємств та чинник підвищення добробуту населення: [монографія / за ред. А.В. Череп]. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011.- С.43-49.
 • Лу`кяненко Н.Е. Стимулювання диверсифікації виробництва як метод антиінфляційної політики держави / Н.Е. Лу`кяненко // Інфляційні процеси та їх вплив на економічну безпеку:[монографія за ред. А.В.Череп]. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. - С. 73-81.
 • Лу`кяненко Н.Е. Диверсифікація виробництва як метод підвищення економічної безпеки підприємств / Н.Е. Лу`кяненко // Управління фінансово-економічною безпекою: [монографія за ред. А.В.Череп]. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. - С. 250-259.
 • Лу`кяненко Н.Е. Теоретико-методичні засади диверсифікації діяльності підприємств / Н.Е. Лу`кяненко // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. (постанова президії ВАК №1-05/5 від 18 листопада 2009 р.) Економічні науки. - Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – С. 35-43.
 • Лу`кяненко Н. Е. Особливості диверсифікації виробництва підприємств машинобудування в Україні / Н. Е. Лу`кяненко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. (постанова президії ВАК №1-05/1 від 10 лютого 2010 р.). Серія: Економічні науки. – 2011. – Вип. 4 (58), Ч. 1. – С. 317-319.
 • Лу`кяненко Н.Е. Аналіз методичних підходів щодо оцінки ефективності диверсифікації діяльності підприємств машинобудування / Н.Е. Лу`кяненко // Економічний простір: збірник наукових праць ( постанова президії ВАК № 1-05\4 від 14.10.2009). Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. - № 66. - С. 232-240.
 • Лу`кяненко Н.Е. Обгрунтування доцільності диверсифікації діяльності підприємств машинобудування / Н.Е. Лу`кяненко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія „Люкс”, 2012. - №4(20). - С. 310-321.
 • Лу`кяненко Н.Е. Особливості диверсифікації виробництва підприємств машинобудування в Україні / Н.Е. Лу`кяненко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. (постанова президії ВАК №1-05/1 від 10 лютого 2010 р.) Серія: Економічні науки – 2013. – Вип. 4 (58), Ч. 1. – С.317-319.
 • Лу`кяненко Н.Е. Чинники ефективності диверсифікації діяльності підприємств / Н.Е. Лу`кяненко // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles (збірник включено до РИНЦ та CPCI-SSH). - "East West" Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015.- 260 p. - P. 95-97.
 • Лу`кяненко Н.Е. Проблеми ефективності диверсифікації діяльності промислових підприємств на регіональному рівні / Н. Е. Лу`кяненко // Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles (збірник включено до РИНЦ та CPCI-SSH). - Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2015. - 332 p. – P. 107-110.

Наукові праці Лук'яненко Наталії Едуардівни

Участь у конференціях:

 • Лу`кяненко Н.Е. Диверсифікація виробництва я к засіб управління ризиками / Н.Е. Лу`кяненко // Сучасні економічні системи: становлення та розвиток: міжвузівська науково-практична конференція аспірантів та молодих вчених: тези доповідей, Дніпропетровськ, 16 квітня 2011 р. – Д.: Вид-во ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011.-С.63-65.
 • Лу`кяненко Н.Е. Диверсифікація виробництва як форма концентрації та централізації капіталу / Н.Е. Лу`кяненко // Зб. наук. праць за матеріалами доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Наукові дослідження сучасності. Випуск 4», 30 травня 2012 р.,Ч.2. - К.: НАИРИ, 2012. – С. 7-9.
 • Лу`кяненко Н.Е. Розвиток міжрегіональної інтеграції промислових комплексів України в умовах глобалізації / Н.Е. Лу`кяненко // Тиждень науки 2013. Збірник тез доповідей: ЗНТУ, Запоріжжя. - 2013, 2 стор.
 • Лу`кяненко Н.Е. Проблеми удосконалення маркетингової діяльності машинобудівного підприємства / Н.Е. Лу`кяненко // Зб. наук. праць за матеріалами доповідей учасників Міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», ЗНТУ, м. Запоріжжя. - 2014. - С. 203-206.
 • Лу`кяненко Н.Е. Інституціонально-економічна система інноваційної оріентації інвестиційного процесу в регіоні / Н.Е. Лу`кяненко // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ,  Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 3 / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. - С. 127-129. 
 • Лу`кяненко Н.Е. Роль децентралізації у фінансовому забезпеченні розвитку регіонів в Україні / Н.Е. Лу`кяненко // Тиждень науки - 2015. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, квітень. - 2015 р.

Тези доповідей Лук'яненко Наталії Едуардівни на конференціях

Рік початку діяльності в університеті: 2002.

Мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: 69063,вул.Жуковського,64
аудиторія (кабінет): 539
тел.: 061-7698265
e-mail: lunatazp@ukr.net.
URL: URL