Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Електропостачання промислових підприємств» ЗНТУ

Кафедра «Електропостачання промислових підприємств» (ЕПП)

Рік початку діяльності: 1959

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.т.н., професор Метельський Володимир Петрович

 

 

141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітні програми:

«Електротехнічні системи електроспоживання»
«Енергетичний менеджмент»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» (Д,З)

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється за спеціальностями:

7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання» (Д,З)
7.05070108 – «Енергетичний менеджмент» (Д,З)

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» здійснюється за спеціальностями:

8.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 296
тел.: +380(61)7698280
e-mail: kafedra_eppp@zntu.edu.ua