Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Інженерно-фізичний факультет

Кафедра хімії та екології

 

п/п

Назва роботи, назва та № патенту

 

Назва журналу (збірника),

видавництво,

рік, номер, сторінка.

 

Для опису патенту вказати державу

Вид публікацій згідно бланку «Зведена відомість публікацій кафедри»

(наприклад: стаття конференції, стаття журналу, патент)

Автори роботи

 

1

2

4

5

6

1

Оцінка рівня забруднення важкими металами ґрунтів південно-східної зони Запорізької  області та впливу залишкової токсичності ґрунту на злакові культури

Матеріали конференції: "Безпека середовища життєдіяльності людини: екологічні, медичні та економічні аспекти", 4-8 жовтня 2010р., м.Ялта, Крим. – С. 21-24.

Стаття, теза конференції

Капітан О.В.,

Осаул Л.П.,

Капітан О.О., Незгода Л.М., Сохрякова Т.В.

2

Кавітаційно-корозійна стійкість вторинних алюмінієвих сплавів

Спецвипуск журналу "Фізико-хімічна механіка матеріалів". – № 8. – Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2010. – Т. 1. – С. 173-176 .

Стаття в науковому фаховому журналі України

Повзло В.М.

3

Физико- механические и коррозионные свойства интерметаллидной фазы    Al5Si Fe

" Стародубовские чтения – 2009". , м.Дніпропетровськ, -    С. 36 – 38.

Стаття в науковому фаховому журналі України

Повзло В.М.

4

Біосорбція комплексу іонів важких металів біоплівкою Zannichellia pallustris

Національна академія наук України. – 2009. – В.3 – С. 188 - 191

Доповіді

Капітан О.О.,   Рильський О.Ф., Домбровський А.О.

5

Роль екосистем них послуг в умовах глобалізації

Матеріали конференції: "Інтеграція України у світовий економічний простір". Тернопіль-"Економічна думка" - 2008

Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково – практичної конференції студентів та молодих вчених

Л.П.Осаул

А.О.Осаул

6

Сучасні дослідження урбаністичної конкуренції: пост економічний аспект

Матеріали конференції: "Транс інформаційні процеси в економіці держави та регіонів. Запоріжжя, 2008

Матеріали ІІІ Міжнародної науково – практичної конференції

Л.П.Осаул

А.О.Осаул

7

Інституціональний підхід до тлумачення категорії природного капіталу

Международный сборник научных трудов "Экономика ХХІ века" . Донецк - 2007

 

Л.П.Осаул

А.О.Осаул

 В.О.Шаповалова

8

Зміна філософії життя і свідомості суспільства як запорука розв’язання головних еколого-економічних проблем України сьогодення

Матеріали конференції:

"Екологічні проблеми сучасності".                    м. Кіровоград, 2007

Збірка тез доповідей.

І Всеукраїнська науково – практична конференція

Л.П. Осаул

О.Л.Скуйбіда

 

9

Моніторинг забруднення важкими металами водойм південного сходу Укаїни

VІ Міжнародний форум "AQUA". Тов. "Міжнародний виставковий центр", Київ-2008

Науково – практична конференція

WATER & ENVIRONMENT "  ("Вода та довкілля")

Л.П. Осавул

Л.М.Незгода

О.Л.Скуйбіда

 

 

 

 

Новые концепции современного  естествознания. Гавриленко Б.Б. Учебное пособие,   Паритет – Пресс  , Запорожье, 2002

Навчаючись на першому курсі, студенти різних спеціальностей мають можливість займатися науковою роботою у гуртках кафедри за напрямками хімії та екології, наприклад, вивчення різних хімічних сполук, як інгібітори в кислотної стійкості матеріалів у різному середовищі; участь у роботі з моніторингу природних водойм, грунтів на вміст шкідливих домішок. Токсикантів у кількостях, перевищуючих ГДК; теоретичні роботи за напрямком "Екологічний аудит", глобалізація в екології та математичні методи моделювання та оцінки екологічної ємності біосфери, вивчення залишкової токсичності грунтів методами фото-тестування, визначення вмісту нітратів на окремих видах овочів. Неодноразові роботи студентів оцінювалися, як високого рівня і посіділи призові місця на конкурсах наукових студентських робіт. (Вивчення вмісту нітратів у картоплі, що вирощена в Запорізькій області; вилучення вольфраму з відходів металообробки та інші.)

Сторінки