Ви є тут

Головна

Прізвище: Бутов

Ім'я: В'ячеслав

По батькові: Миколайович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: Кандидат філологичних наук

 

Освіта: вища

Запорізький державний університет, 2000 рік, «переклад», спеціалізація – «переклад англійська мова», кваліфікація за дипломом – «перекладач англійської мови»
 

Дисертації:

Кандидатська дисертація зі спеціальності – 10.02.04 «Германські мови»:
    «Пути и способы обогащения общественно-политической лексики и фразеологии английского языка конца ХХ столетия», рік захисту – 2002, м. Бєлгород, Бєлгородський державний університет.
 

Наукові інтереси:

Лінгвосінергетика

Дисципліни, які викладає:

іноземна мова (англійська), ділова іноземна мова (англійська)

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: монографія "Новая общественно-политическая лексика и фразеология английского языка", монографія "Актуальні проблеми сучасної германістики та методика викладання іноземних мов"

Всього наукових праць: 15, монографій – 2, навчальних посібників – 2.
 

1. Бутов В.Н., Зацный Ю.А.    Монографія "Новая общественно-политическая лексика и фразеология английского языка."    –Запоріжжя: Запорізький держ. університет, 2000. –200а.
    2. Бутов В.Н., Стаття    "Некоторые особенности аналогического словообразования в современном английском языке."         Філологичні дослідження. Збірник наукових праць -Запоріжжя: Запорізький інститут Державного та муніципального управління, 2000.-С. 23-30
  3. Бутов В.Н., Стаття "Роль моделей при аффиксальном словообразовании в современном английском языке."        Ономастика і апелятиви. Сбірник наукових праць -Дніпропетровськ: Дніпропетровський держ. університет, 2001. – С.23-28
  4. Бутов В.Н., Стаття "Внутренняя форма слова– системоформирующий фактор словообразования английского языка."    Філологичні дослідження. Збірник наукових праць -Запоріжжя:Запорізький держ. університет,  ЗДУ, 2002. – С.35-39.
  5. Бутов В.Н., Стаття "Аналогия в словообразовании."    фах    Материали міждународної научної конференції, Нова філологія. - №1(12) Збірник наукових праць -Запоріжжя: Запорізький держ. університет, 2002. – С.236-238.
  6. Бутов В.Н., Стаття "Використання сучасних технічних засобів для вивчення іноземних мов."    Проблема гуманітаризації освіти та впровадження новітніх педагогічних технологій в навчальних закладах МВС України. Матеріали всеукраїнської наукової конференції 22 листопада 2002 року м. Запоріжжя. С 183-185
  7. Бутов В.Н., Стаття "Макроскопический подход к исследованию языка"    Філологичні дослідження. Збірник наукових праць –Запоріжжя Бєлгород: Выпуск 2. – Запорожье- Белгород: ЗЮИ МВД Украины, 2003. –С. 18-21
  8. Бутов В.Н.,     Стаття "Синергетика"фах.    Филологические исследования/ Междунар. Сб. научн. Трудов. – Запорожье – Белгород: БелГу, 2005. –С. 5-11.
  9. Бутов В.М., Посібник "Reference and practice book for intermediate students of English. Практичні вправи і тексти з англійської мови."    Посібник Гриф МОН Исх..№ 14/18-г 396 от 11.02.08    –Запорожье: Запорожский юридический институт МВД Украины, 2008. –275с.
  10.    Бутов В.Н., Посібник «Grammer for conversation classes (finite forms of the verb and modal verbs of English)»    Посібник Гриф МОН Исх.№ 14/18-г-1106 от 19.05.08    –Запорожье: Запорожский национальный технический университет, 2008. –300с.
  11.    Бутов В.Н., Стаття "О некоторых проблемах синергетического анализа"     Вісник запорізького національного університету №2 2008.-стр. 19-24
  12.    Бутов В.Н., Стаття "Синергетика и эволюционные процессы в языке"    Держава та регіони / науково – виробничий журнал. Серія: Гуманітарні науки 2009., №3-4
  13.    Бутов В.Н., Стаття "Некоторые глаголы общения  английского языка и их этимология"    Вісник Дніпропетровського університету №11, том 3, 2015, стр.11-15
  14.    Бутов В.Н. та та інші, монографія "Актуальні проблеми сучасної германістики та методика викладання іноземних мов"        Запоріжжя: «Дике поле», 2015. – 160с.
     Перелік усіх наукових публікацій за роками:
  1.Бутов В.Н., Зацный Ю.А.    Монографія "Новая общественно-политическая лексика и фразеология английского языка."     –Запоріжжя: Запорізький держ. університет, 2000. –200а.
    2. Бутов В.Н., Стаття    "Некоторые особенности аналогического словообразования в современном английском языке."         Філологичні дослідження. Збірник наукових праць -Запоріжжя: Запорізький інститут Державного та муніципального управління, 2000.-С. 23-30
  3. Бутов В.Н., Стаття "Роль моделей при аффиксальном словообразовании в современном английском языке."        Ономастика і апелятиви. Сбірник наукових праць -Дніпропетровськ: Дніпропетровський держ. університет, 2001. – С.23-28
  4. Бутов В.Н., Стаття "Внутренняя форма слова– системоформирующий фактор словообразования английского языка."    Філологичні дослідження. Збірник наукових праць -Запоріжжя:Запорізький держ. університет,  ЗДУ, 2002. – С.35-39.
  5. Бутов В.Н., Стаття "Аналогия в словообразовании."    фах    Материали міждународної научної конференції, Нова філологія. - №1(12) Збірник наукових праць -Запоріжжя: Запорізький держ. університет, 2002. – С.236-238.
  6. Бутов В.Н., Стаття "Використання сучасних технічних засобів для вивчення іноземних мов."    Проблема гуманітаризації освіти та впровадження новітніх педагогічних технологій в навчальних закладах МВС України. Матеріали всеукраїнської наукової конференції 22 листопада 2002 року м. Запоріжжя. С 183-185
  7. Бутов В.Н., Стаття "Макроскопический подход к исследованию языка"    Філологичні дослідження. Збірник наукових праць –Запоріжжя Бєлгород: Выпуск 2. – Запорожье- Белгород: ЗЮИ МВД Украины, 2003. –С. 18-21
  8. Бутов В.Н., Клименко А.Ю., Методичний посібник    "Английская грамматика для общения (личные формы глагола)"Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2004. –80с.
  9. Бутов В.Н.,     Стаття "Синергетика"фах.    Филологические исследования/ Междунар. Сб. научн. Трудов. – Запорожье – Белгород: БелГу, 2005. –С. 5-11.
  10. Бутов В.М., Посібник "Reference and practice book for intermediate students of English. Практичні вправи і тексти з англійської мови."    Посібник Гриф МОН Исх..№ 14/18-г 396 от 11.02.08    –Запорожье: Запорожский юридический институт МВД Украины, 2008. –275с.
  11.    Бутов В.Н., Посібник «Grammer for conversation classes (finite forms of the verb and modal verbs of English)»    Посібник Гриф МОН Исх.№ 14/18-г-1106 от 19.05.08    –Запорожье: Запорожский национальный технический университет, 2008. –300с.
  12.    Бутов В.Н., Методичний посібник "Analytical reading"     –Запорожье: Запорожский национальный технический университет, 2008. –75с.
  13.    Бутов В.Н.,Стаття "О некоторых проблемах синергетического анализа"     Вісник запорізького національного університету №2 2008.-стр. 19-24
  14.    Бутов В.Н.,Стаття "Синергетика и эволюционные процессы в языке"    Держава та регіони / науково – виробничий журнал. Серія: Гуманітарні науки 2009., №3-4
  15.    Бутов В.Н.,Стаття "Некоторые глаголы общения  английского языка и их этимология"    Вісник Дніпропетровського університету №11, том 3, 2015, стр.11-15
  16.    Бутов В.Н. та та інші, монографія "Актуальні проблеми сучасної германістики та методика викладання іноземних мов"        Запоріжжя: «Дике поле», 2015. – 160с.
 

Участь у конференціях:

Бутов В.М. "Використання сучасних технічних засобів для вивчення іноземних мов.", Проблема гуманітаризації освіти та впровадження новітніх педагогічних технологій в навчальних закладах МВС України. Матеріали всеукраїнської наукової конференції 22 листопада 2002 року м. Запоріжжя.ЗЮІ, 2 стор.   

  Рік початку діяльності в університеті: 2007.

  Мови спілкування: російська (рідна), англійська (advanced), українська (з словником).
  Контакти:

  Контакти:

  дреса: вулиця Жуковського, 64, Запоріжжя, Запорізька область, Україна
  аудиторія (кабінет): 398Б
  тел.: +380(61)263-78-84
  e-mail: vbutov51@mail.ru