Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут управління та права » Юридичний факультет

Кафедра кримінального, цивільного та міжнародного права

Емблема кафедри «Правознавство» ЗНТУ

Кафедра «Кримінальне, цивільне та міжнародне право»

Рік початку діяльності: 2007

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.ю.н., професор Леоненко Тетяна Євгенівна

 

 

081 – «Право», освітні програми:

«Правознавство»

6.030401 «Правознавство»

Підготовка за освітнім ступенем – бакалавр
Кваліфікація: бакалавр з правознавства

7.03040101 «Правознавство»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівень – спеціаліст
Кваліфікація: професіонал в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності, юрист

8.03040101 «Правознавство»

Підготовка за ступенем – магістр
Кваліфікація: магістр з права

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 390
тел.: +38(061)7698537
e-mail: kafedra_pravo@zntu.edu.ua

Відівідування студентами юридичного факультету виставки військової техніки.

 Детальніше

21 жовтня 2016 р. в ЗНТУ відбувся концерт присвячений святкуванню Дня юриста.

 Детальніше

Відвідування музею техніки Богуслаєва.

 Детальніше

У ЗНТУ з 2007 року випусковою кафедрою правознавства здійснюється підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів та спеціалістів за напрямом правознавство, спеціальність акредитована за 3-м рівнем і ліцензована до 2017 року. Вже у 2007 році відбувся перший випуск спеціалістів-юристів.

Навчання здійснюється з урахуванням останніх досягнень вітчизняної та світової науки, а також усіх змін у законодавстві, пов'язаних з розбудовою України як демократичної і правової держави.

Діяльність юриста надзвичайно багатогранна: від участі у написанні законів або їх тлумаченні до використання і застосування їх на професійному рівні. Повсякденна робота юриста не тільки приваблива й почесна, це тяжка клопітка праця. Юрист діє від імені держави й захищає права кожного громадянина. Він повинен мати глибокі й різнобічні знання, певний професійний та життєвий досвід, бути принциповим і наполегливим, сумлінно виконувати службові обов’язки, дотримуватися законності.

Спеціаліст-правознавець – це професіонал у галузі господарсько-правової, кримінальної, судової, адміністративної діяльності в організаціях та установах різних форм власності, органах державної влади, управління та правоохоронних органах, а також у наукових та навчальних закладах. Поняття «юрист» є досить широким і вживається на позначення різних юридичних працівників, тому застосувати свої знання юрист зможе майже в усіх галузях.

Високий рівень підготовки випускників забезпечує сильний професорсько-викладацький склад кафедри: завідувач кафедри д.ю.н., професор Леоненко Т.Є., доцент кафедри Філей Ю.В., доцент кафедри Градецький А.В., доцент кафедри Бараннік Р.В., доцент кафедри Надієнко О.І., доцент кафедри Назаренко П.Г., доцент кафедри Тимчук О.Л., доцент кафедри Шиян Д.С., старший викладач кафедри Шиян О.Ю., які плідно працюють із студентами у доброзичливій атмосфері співдружності, взаємоповаги та розуміння. Викладачі застосовують у навчальному процесі як традиційні, так і інноваційні методи. Всі співробітники кафедри постійно підвищують кваліфікацію, проходять перепідготовку в провідних юридичних вузах України.

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Леоненко Тетяна Євгенівна доктор юридичних наук, доцент завідувач кафедри
Філей Юрій Володимирович кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Градецький Андрій Вікторович кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Бараннік Роман Вячеславович кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Надієнко Олена Іванівна кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Назаренко Павло Григорович кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Тимчук Олексій Леонідович кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Шиян Дмитро Сергійович кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Шиян Ольга Юріївна   старший викладач кафедри
Неумивакіна Вікторія Сергіївна   лаборант кафедри

 

Навчальні плани, програми та інші методичні матеріали повністю узгоджено з керівними документами й навчально-методичним забезпеченням Міністерства освіти і науки України. Кафедра має повне методичне забезпечення з усіх дисциплін, що викладаються. За ці роки співробітниками кафедри було видано численні навчальні посібники рекомендовані Міністерством освіти і науки України та монографії.

6.030401 «Правознавство»
Підготовка за освітнім ступенем – бакалавр
Кваліфікація: бакалавр з правознавства

7.03040101 «Правознавство»
Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівень – спеціаліст
Кваліфікація: професіонал в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності, юрист

8.03040101 «Правознавство»
Підготовка за ступенем – магістр
Кваліфікація: магістр з права

Забезпечення дисциплін зі спеціальності 8.03040101 "Правознавство", освітній ступінь "магістр":

Забезпечення дисциплін зі спеціальності 6.030401 "Правознавство", освітній ступінь "бакалавр":

  • Леоненко Т.Є. Злочинність та релігія: кримінологічне дослідження. Монографія. / Т.Є. Леоненко. - Запоріжжя: Кругозор, 2015. - 700с.
  • Алфьоров С.М. Особливості провадження досудового слідства у кримінальних справах за участю іноземців : монографія / С. М. Алфьоров, П. Г. Назаренко. - Запоріжжя : Юридичний інститут ДДУВС, 2010. - 200с.
  • Покарання та його карально-виправний вплив на засуджених, колишніх співробітників правоохоронних органів: монографія / За заг. ред. Т.А. Денисової. - Запоріжжя : Просвіта, 2011. - 270 с.
  • Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид покарання за кримінальним законодавством України: [монографія] / Шиян Д. С. – Запоріжжя, 2010. – 221 с.