Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Мікро- та наноелектроніка» ЗНТУ

Кафедра «Мікро- та наноелектроніка»

Рік початку діяльності: 1966

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.фіз-мат.н., професор Погосов Валентин Вальтерович

 

 

153 – «Мікро- та наносистемна техніка», освітні програми:

«Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої»

152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітня програма

«Якість, стандартизація та сертифікація»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка» (Д,З)

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється за спеціальностями:

7.05080101 – «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» (Д,З)
7.18010010 – «Якість, стандартизація та сертифікація» (Д,З)

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» здійснюється за спеціальностями:

8.05080101 – «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» (Д)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 113 (2 корпус)
тел.: +380(61)7698367
e-mail: kafedra_mikro.nano@zntu.edu.ua