Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут інформатики та радіоелектроніки » Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій

Кафедра мікро- та наноелектроніки

Наукові школи кафедри:

На засідання постійно діючого семінару з нанофізики і наноелектроніки запрошуються не тільки викладачі випускаючої кафедри, а всі зацікавлені фахівці університету. На семінарі обговорюються результати досліджень науковців ЗНТУ, розглядаються напрямки майбутніх досліджень, методи використання інформаційних технологій. Результати наукових досліджень доповідалися на національних та міжнародних конференціях.

 • Держбюджетна тема 06113 «Зарядові ефекти в наноструктурах і кластерах» (2004-2006) (науковий керівник проф.Погосов В.В.).
 • Держбюджетна тема 04026 «Дослідження впливу атомарного водню на тонкі металеві плівки та гетероструктури з металевими плівками» (2006-2008) (науковий керівник Матюшин В.М.).
 • Держбюджетна тема 04016 «Зарядові і розмірні ефекти в наноструктурах і кластерах» (2006-2008) (науковий керівник Погосов В.В.).
 • Держбюджетна тема Ф25/669-2007/4037 «Дослідження оптичних коефіцієнтів, електрофізичних властивостей суцільних і острівцевих металевих і діелектричних плівок» (2007) (науковий керівник Погосов В.В.).
 • Держбюджетна тема ІТ/476-2007/4027: Створення електронного підручника «Основи нанофізики і нанотехнологій» (2007-2008) (науковий керівник Погосов В.В.).
 • Держбюджетна тема 04319 «Оптичні, поверхневі і тунельні ефекти в металевих наноструктурах» (2009-2011) (науковий керівник Погосов В.В.).
 • Держбюджетна тема 04313 «Розмірні електронні ефекти в металевих наноструктурах і нанодефектах металу» (2013-2015) (науковий керівник Погосов В.В.).

Резолюції міжнародних конференцій з нанотехнологій свідчать про пріоритетний напрямок дослідницьких робіт на кафедрі «Мікро- та наноелектроніки». Налагоджено і скоординовано творчі зв'язки.

Робота групи проф. Погосова В.В. підтримувалась грантами і міжнародними програмами: Soros Scientific Foundation, Російський фонд фундаментальних досліджень, Soros travel grant, Soros Education Program, Wroclaw University Scientific Program, Mianovsky Fund, NATO «Science for Peace« Programme (Russia-Ukraine-Unite Kingdom-Germany). Доц. Сніжной Г.В. одержав грант Soros Scientific Foundation за роботу, пов'язану з математичним моделюванням технологічних процесів.

Усвідомлення стратегічної важливості робіт з наносистем призвело до того, що у різних країнах на рівні урядів і найбільших фірм створені і успішно виконуються програми робіт з нанотехнології. Практично не залишається жодного розділу науки і техніки, який кардинально не зміниться з розвитком нанотехнології, який за кордоном називають нанотехнологічною революцією. Вироби на базі нанотехнології, створені за допомогою оптимальної збірки атомів і молекул, дозволять реалізувати гранично можливі характеристики, порівняно з якими інші вироби будуть неконкурентноспроможними.

За останні 5 років захищено 3 кандидатські дисертації.

Списки наукових публікацій за попередні роки: 20172016, 2015, 2014, 2013, 2012

 • Vasilenko O.V. PWM controller’s models for investigation ACS in spice-family ECAD programs [Текст] / O.V. Vasilenko, G.V. Snizhnoi // Електротехніка та електроенергетика. 2018 – №1 – С. 64-71 .
 • Pogosov V.V. Energetics of charged metal clusters containing vacancies [Text] / V.V. Pogosov, V.I. Reva// . Chem. Phys. – 2018. – V.– 147.– no4. – С. 044105-1–044105-17
 • Рева В.И. Энергетические характеристики малых металлических кластеров, содержащих вакансию [Текст] / В.И. Рева, В.В. Погосов// ЖТФ. – 2018. – №88. – С. 183 – 193.
 • Погосов В.В. Квантово-размерная зависимость энергии образования вакансии в заряженных малых металлических кластерах. Капельная модель [Текст] /В.В. Погосов, В.И. Рева // ФТТ. – 2018. – Т.60. – С. 631 – 636.
 • Ольшанецкий В.Е. Об особенностях формирования мартенситных фаз в аустените при пластической деформации хромоникелевых сталей [Текст] / В.Е. Ольшанецкий, Г.В. Снежной, В.Л. Снежной// Металловедение и термическая обработка металлов. 2018. – №3(753). С.32-39.
 • Ol’shanetskii V. E. Special features of formation of martensitic phases in the austenite of chromium-nickel Steels under plastic deformation [Text] / V. E. Ol’shanetskii, G. V. Snezhnoy, V. L. Snezhnoy// Metal science and heat treatment. V.60. – №3-4. – P.165-171.

Списки наукових публікацій за попередні роки: 20172016, 2015, 2014, 2013, 2012

 • Vasylenko O.V. Model of PWM controller for ECAD / O.V. Vasylenko // Тиждень науки-2018. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя, ЗНТУ, 18-21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 840-841.
 • Погосов В. В. Поверхнева енергія, робота виходу електронів з металу та потенціал іонізації металевого кластеру, що містить точкові дефекти. Вакансії / В. В. Погосов // Тиждень науки-2018. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя, ЗНТУ, 18-21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – с. 842.
 • Нагорна Н.М. Розробка моделі SEPIC- петретворювача на основі контролера нечіткої логіки / Н. М. Нагорна // Тиждень науки-2018. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя, ЗНТУ, 18-21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 843-847.
 • Шевченко К.А. Дослідження і аналіз процесу контактної фотолітографії силових приладів /К. А. Шевченко, В. М. Матюшин Тиждень науки-2018. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя, ЗНТУ, 18-21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 848-849.
 • Соколов, А.В. Автоматизована система охолодження для обчислювальної техніки /А. В. Соколов, О. В. Василенко// Тиждень науки-2018. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя, ЗНТУ, 18-21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 849-851.
 • Kalynichenko D.V. Methodic of dynamic visualization system design /D.V. Kalynichenko, O.V. Vasylenko // Тиждень науки-2018. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя, ЗНТУ, 18-21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 851-853.
 • Шилов, А. П. Поглинання електромагнітного випромінювання сферичною метале-вою наночастинкою [Електронний ресурс] / А. П. Шилов, А. В. Коротун // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16–20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Нау-мик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 853 – 854
 • Запісочний, А. М. Методика розробки згортальних кодерів систем супутникового зв’язку [Електронний ресурс] / А. М. Запісочний, Н. М. Нагорна // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16–20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Нау-мик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 855 – 857
 • Vasylenko O.V. Macromodel of magnetic susceptibility measurement system / O.V. Vasylenko, G.V. Snizhnoi // Тиждень науки-2018. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя, ЗНТУ, 18-21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 858-559.
 • Курбацький, В. П. До питання про застосовність теорії Друде у метрології наномет-рових металевих плівок [Електронний ресурс] / В. П. Курбацький, А. В. Коротун, В. В. Погосов, М. В. Амон // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16–20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 860 – 861
 • Коротун, А.В. Особливості інтерпретації даних при вимірюванні коефіцієнта погли-нання композитів із металевими наночастинками [Електронний ресурс] / А. В. Коротун, А. В. Бабіч, В. П. Курбацький, В. В. Погосов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16–20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 862 – 863
 • Томашевський, О. В. Організація системи метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки на підприємстві [Електронний ресурс] / О. В. Томашевський, В. У. Ігнаткін, Д. О. Олехнович// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16–20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 864 – 867
 • Дмитрієнко А.О. Якість хмарних сервісів для систем “Internet of Things” / А.О. Дмитрієнко, Г.В. Сніжной // Тиждень науки-2018. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя, ЗНТУ, 18-21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 867-868.
 • Лаврентьєва І.Р. Інформаційна система вхідного контролю якості виробів та матеріалів / І.Р. Лаврентьєва, Г.В. Сніжной // Тиждень науки-2018. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя, ЗНТУ, 18-21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 868-869.
 • Сингаївський А.Є. Забезпечення якості будівельних робіт та матеріалів / А.Є. Сингаївський, Г.В. Сніжной, С.С. Гараба // Тиждень науки-2018. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя, ЗНТУ, 18-21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 869-870.
 • Vasylenko O.V. Modeling of automated system for magnetic susceptibility measurement / O.V. Vasylenko, G.V. Snizhnoi // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. „Прикладні науково-технічні дослідження”, 3-5 квіт. 2018р. – Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2018. – С. 103.
 • Карандась, Я. В. Оптичне поглинання вуглецевими нанотрубками zigzag-типу [Текст] / Я. В. Карандась, А. В. Коротун // Міжнародна конференція студентів і моло-дих науковців з теоретичної та експериментальної фізики „ЕВРИКА-2018“ (Травень, 15-17, 2018). Львів. – 2018. – С. D.4.
 • Карандась, Я. В. Поверхнева оптична провідність вуглецевих нанотрубок типу «armchair» [Текст] / Я. В. Карандась, А. В. Коротун // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: IX Міжнародна науково-практична конференція, 03–05 жовтня 2018 р.: Тези доповідей – м. Запоріж-жя. – С. 235 – 236.
 • Рева, В. И. Розмірна залежність енергії утворення вакансій у металевих нанокластерах [Текст] / В. И. Рева // Cучасні проблеми і до-сягнення в галузі радіо-техніки, телеко-мунікацій та інфор-маційних технологій: IX Міжнародної науко-во-практичної конфе-ренції (3-5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя). – За-поріжжя: ЗНТУ, 2018. – 311 с., С.243-244.
 • Курбацький, В. П. Оптика металевих наноплівок: наближення необмеженого сере-довища [Текст] / В. П. Курбацький, А. В. Коротун // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: IX Міжнародна науково-практична конференція, 03–05 жовтня 2018 р.: Тези доповідей – м. Запоріж-жя. – С. 237 – 238.
 • Pogosov, V. V. The effect of vacancies on characteristics of metal clusters [Text] / V. V. Pogosov, V. I. Reva, A. V. Korotun // Clusters and nanostructured materials (CNM-5). Materials of the International Meeting (October, 22-26). – Uzhgorod. – 2018. – P. 66.
 • Korotun, A. V. The dipole polarizability of an ellipsoidal bimetallic nanoparticle [Text] / A. V. Korotun, A. O. Koval’, V. P. Kurbatsky// Clusters and nanostructured materials (CNM-5). Materials of the International Meeting (October, 22-26). – Uzhgorod. – 2018. – P. 145.
 • Коротун, А.В. Методика метрологічної перевірки матриць фотоприймачів [Текст] / А. В. Коротун, А. В. Бабіч, І. М. Тітов, Д. В. Дем’яненко // ІV міжнародна науково-технічна конференція КМОСС-2018 (2018, 1-2 листопада). Дніпро. – 2018. – С. 355 – 358.

 

 • Погосов В.В. Введение в физику зарядовых и размерных эффектов. Поверхность, кластеры, низкоразмерные системы. - М.: Физматлит, 2006. - 328с.
 • Шпак. А.П., Погосов В.В., Куницкий Ю.А. Введение в физику ультрадисперсных сред - К.: Академпериодика, 2006.- 423 с.
 • Погосов В.В., Куницький Ю.А., Бабіч А.В., Коротун А.В. Елементи фізики поверхні, нано- структур і технологій, Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.-365 c.
 • Матюшин В.М., Жавжаров Е.Л. Плазмо-радикальна обробка плівкових структур, Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. - 190 с.

На кафедрі  приділяється велика увага роботі з обдарованою молоддю. Результати наукової роботи студентів доповідаються на університетських наукових конференціях, на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та форумах у містах Києві, Дніпропетровську, Харкові та Донецьку.

За участь у конкурсі “Samsung Young Scientist Day” (Київ, 2006 р.) асп. Васютіну Є.В.  присуджено ІІ місце.

Студентська робота “Вольт-амперна характеристика одноелектронного транзистора” зайняла І місце на другому етапі Всеукраїнського конкурсу студ. наукових робіт з фізики у 2007 навчальному році,  а її автор студент гр. РП-311 Бабіч А.В. нагороджений Почесною грамотою.

Випускниками кафедри, які продовжили навчання в аспірантурі, захищені:

- у 2007 р. Васютіним Є.В. кандидатська дисертація на тему “Зарядові і розмірні ефекти в наноструктурах і кластерах”, представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла;

-  у 2010 р. Жавжаровим Є.Л. кандидатська дисертація на тему “Дослідження впливу атомарного водню на поверхню та приповерхневі шари напівпровідникових кристалів”, представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю – 01.04.18 - фізика і хімія поверхні;

-  у 2011р. Бабічем А.В. кандидатська дисертація на тему «Поверхневі та тунельні ефекти в металевих наноструктурах», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла;

-  у 2012р. Коротун А.В. кандидатська дисертація на тему «Оптичні властивості металевих низькорозмірних структур», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла;

- y 2015р. Надежда Драгнева (2011 год выпуска), закінцив курс навчання в аспірантурі  (Lakehead University, Thunder Bay, ON Canada), захистила дисертацію 13 травня 2015 г. на тему «Modelig Molecular mechanisms of biocompatibility of artificial materials» і отримала ступінь Doctor of Philosophy in Biotechnology!

-  у 2016р. Вакула П.В. кандидатська дисертація на тему «Енергетичні стани електронів та позитронів у вакансіях металів та шаруватих наноструктурах», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

У 2010 р. доц. Расщупкіна М.С. проходила стажування в ін-ті Макса Планка (Штутгардт, Німеччина). По закінченню стажування залишилася працювати в в ін-ті Макса Планка за контрактом.

З 1 вересня 2011 р. ст. Драгнєва Н.С. (гр.РП-316) прийнята на навчання у магістратурі Lakehead університету (Канада). По закінченню магістратури поступила на навчання до аспірантури того ж університету.

Списки наукових публікацій за попередні роки: 20172015, 2014, 2013

 • Статті у виданнях з імпакт-фактором
  •  
 • Тези доповідей конференцій
  • Шевченко К.А. Дослідження і аналіз процесу контактної фотолітографії силових приладів /К. А. Шевченко, В. М. Матюшин Тиждень науки-2018. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя, ЗНТУ, 18-21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 848-849.
  • Соколов, А.В. Автоматизована система охолодження для обчислювальної техніки /А. В. Соколов, О. В. Василенко// Тиждень науки-2018. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя, ЗНТУ, 18-21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 849-851.
  • Kalynichenko D.V. Methodic of dynamic visualization system design /D.V. Kalynichenko, O.V. Vasylenko // Тиждень науки-2018. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя, ЗНТУ, 18-21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 851-853.
  • Шилов, А. П. Поглинання електромагнітного випромінювання сферичною метале-вою наночастинкою [Електронний ресурс] / А. П. Шилов, А. В. Коротун // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16–20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Нау-мик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 853 – 854
  • Запісочний, А. М. Методика розробки згортальних кодерів систем супутникового зв’язку [Електронний ресурс] / А. М. Запісочний, Н. М. Нагорна // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16–20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Нау-мик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 855 – 857
  • Курбацький, В. П. До питання про застосовність теорії Друде у метрології наномет-рових металевих плівок [Електронний ресурс] / В. П. Курбацький, А. В. Коротун, В. В. Погосов, М. В. Амон // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16–20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 860 – 861
  • Томашевський, О. В. Організація системи метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки на підприємстві [Електронний ресурс] / О. В. Томашевський, В. У. Ігнаткін, Д. О. Олехнович// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16–20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 864 – 867
  • Дмитрієнко А.О. Якість хмарних сервісів для систем “Internet of Things” / А.О. Дмитрієнко, Г.В. Сніжной // Тиждень науки-2018. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя, ЗНТУ, 18-21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 867-868.
  • Лаврентьєва І.Р. Інформаційна система вхідного контролю якості виробів та матеріалів / І.Р. Лаврентьєва, Г.В. Сніжной // Тиждень науки-2018. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя, ЗНТУ, 18-21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 868-869.
  • Коротун, А.В. Методика метрологічної перевірки матриць фотоприймачів [Текст] / А. В. Коротун, А. В. Бабіч, І. М. Тітов, Д. В. Дем’яненко // ІV міжнародна науково-технічна конференція КМОСС-2018 (2018, 1-2 листопада). Дніпро. – 2018. – С. 355 – 358.

Сторінки