Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Міжнародні економічні відносини» ЗНТУ

Кафедра «Міжнародні економічні відносини» (МЕВ)

Рік початку діяльності: 1995

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.е.н., професор Прушківська Емілія Василівна

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

056 – «Міжнародні економічні відносини», освітні програми:

«Міжнародні економічні відносини»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.030203 – «Міжнародні економічні відносини» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 277-А
тел.: +380(61)7698253
e-mail: kafedra_mev@zntu.edu.ua