Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Міжнародний туризм» ЗНТУ

Кафедра «Міжнародний туризм» (МТ)

Рік початку діяльності: 2007

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.е.н., професор Ґудзь Петро Васильович

 

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

242 – «Туризм», освітні програми:

«Туризмознавство»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.140103 – «Туризм» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 385-А
тел.: +380(61)7698403
e-mail: kafedra_mt@zntu.edu.ua
URL: http://zntu.edu.ua/kafedra-mizhnarodnogo-turizmu