Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут управління та права » Факультет міжнародного туризму та економіки

Кафедра міжнародного туризму

Емблема кафедри «Міжнародний туризм» ЗНТУ

Кафедра «Міжнародний туризм» (МТ)

Рік початку діяльності: 2007

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.е.н., професор Ґудзь Петро Васильович

 

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

242 – «Туризм», освітні програми:

«Туризмознавство»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.140103 – «Туризм» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 385-А
тел.: +380(61)7698403
e-mail: kafedra_mt@zntu.edu.ua
URL: http://zntu.edu.ua/kafedra-mizhnarodnogo-turizmu

 

Розпочала роботу експертна комісія з акредитації бакалаврів спеціальності 242 "Туризм" у складі:

Голова комісії -  Мешко Наталія Петрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і туристичного бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

Експерт - Теребух Андрій Андрійович доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму Національного університету «Львівська політехніка»

Комісія провела ККР для студентів спеціальності та побажала випускникам знайти себе в житті та розвивати туризм в Україні.

 

Прізвище: Бєлікова

Ім'я:  Марина 

По батькові: Володимирівна

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):

Прізвище: Кукліна 

Ім'я: Тетяна 

По батькові: Сергіївна

 

Прізвище: Булатов 

Ім'я: Сергій 

По батькові: Вікторович

 

Посада: старший викладач кафедри міжнародного туризму

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Обліковий запис науковця (ORCID):

Прізвище: Зацепіна 

Ім'я: Наталя 

По батькові: Олександрівна

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):

Прізвище: Журавльова 

Ім'я: Світлана 

По батькові: Миколаївна

 

Посада: доцент кафедри міжнародного туризму

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання:

Прізвище: Гресь-Євреінова 

Ім'я: Світлана 

По батькові: Володимирівна

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання:

Обліковий запис науковця (ORCID):

Прізвище: Шелеметьєва 

Ім'я: Тетяна 

По батькові: Вячеславівна

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):

Прізвище: Мамотенко 

Ім'я: Дар'я 

По батькові: Юріївна

 

Посада: доцент кафедри міжнародного туризму

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Сторінки