Ви є тут

Головна » Інститути » Машинобудівний інститут » Транспортний факультет

Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Кафедра НГІКГ має висококваліфіковані наукові та науково-педагогічні кадри.

 

Основні наукові напрямки діяльності кафедри:

 • вивчення природи впливу морфології та топології інтерметалідної фази на структуроутворення та властивості магнієвих сплавів;
 • розробка нових магнієвих сплавів з підвищеним комплексом властивостей для авіадвигунобудування;
 • розробка біорозчинних магнієвих сплавів для імплантатів при остеосинтезі та в кардіохірургії.

Науково-дослідні роботи кафедри:

 1. Госпдоговір № 2314 «Совершенствование сплавов МЛ5 и МЛ10 в пределах ГОСТа и технологических процессов их плавки и доводки», замовник АТ «Мотор-Січ», керівник д.т.н., проф. Цивірко Е.І. 2013-2016 рр.
 2. Держбюджетний договір № 01226 «Розробка та випробування нових магнієвих сплавів для медичних біорозчинних імплантів», керівник д.т.н., проф. Шаломєєв В.А. 2016-2017 рр.

За останній час на кафедрі було виконано наступні науково-дослідні роботи: - Вдосконалення сплавів МЛ5 та МЛ10 в межах ДСТУ і технологічних процесів їх плавки та доводки. - Розвиток теорії та технологій підвищення якості литва з магнієвих сплавів. - Підвищення ефективності та надійності роботи авіаційних двигунів і особливості графічного відображення результатів досліджень. - Вдосконалення технологічних процесів виробництва високоякісного литва з магнієвих сплавів та графічне відображення результатів досліджень. Кафедра співпрацює з рядом підприємств, з якими укладені договори творчої співпраці: - АТ «Мотор Січ», - ЗМКБ «Прогрес», - Запорізький державний медичний університет, - ДП «Київський інститут серця».

 • Глотка О.А., Шаломєєв В.А. Неметалеві матеріали в автомобілебудуванні. - D. Palmarium Academic Publishiny. – 2015. – 92 c.: іл. – ISBN 659–60070 – 8
 • Мамедов Б.Ш. Единая теория движителей на непрерывных потоках [Текст]: моногр. / Б.Ш.Мамедов: Запорожский национальный технический университет. Х.: Технологический центр, 2013. –296 с.

  Список наукових публікацій за 2015 рік кафедри НГІКГ

  Список наукових публікацій за 2014 рік кафедри НГІКГ

  Список наукових публікацій за 2013 рік кафедри НГІКГ

 1. Вплив Hf на механічні властивості і жароміцність магнієвого лиття Автор – проф. ШАЛОМЄЄВ В.А.
 2. Теоретичні та фізичні основи помилковості фундаментальних основ сучасної теорії повітря – реактивних двигунів (ПРД). Автор – доц. МАМЕДОВ Б.Ш.
 3. Взаємний перетин поверхонь обертання Автор – викл. БРИКОВА Н.О.
 4. Переваги сучасних версій AutoCAD при виконанні складних креслень Автор – викл. КОРНІЄНКО О.Б., старш. викл.  СКОРОБОГАТА М.В.
 5. Радіальний метод побудови перспективних зображень. Метод Дюрера Автор – старш. викл. БОВКУН С.А.
 6. Методика креслення деталі з натури Автор – старш. викл. БАЖМІНА Е.А.
 • «Вплив Ti, Zr і Hf на механічні властивості та жароміцність магнієвого сплаву» Виконала: ст. гр. ІФ-212м Осадча К. О. Керівник: д.т.н., проф. Шаломєєв В.А.
 • «Графічне моделювання впливу металургійних факторів виробництва на якість вторинних алюмінієвих сплавів» Виконав: ст. гр. М-615 Тарасенко С. О. Керівник: к.т.н., доц. Лютова О. В.
 • «Поліпшений скандійвмісний магнієвий сплав для авіадвигунів» Виконала: ст. гр. ІФ-211м Топчієва К.А. Керівник: д.т.н., проф. Шаломєєв В.А.
 • «Шляхи підвищення зносостійкості деталей, що працюють при високих температурах» Виконала: ст. гр. ІФ-210м Івахненко І.Є. Керівник: д.т.н., проф. Шаломєєв В.А.

  Список наукових публікацій студентів за 2015 рік кафедри НГІКГ

  Список наукових публікацій студентів за 2014 рік кафедри НГІКГ

  Список наукових публікацій студентів за 2013 рік кафедри НГІКГ

 • Структура і властивості сплава МЛ5 з цирконієм Автори – проф. В.А.ШАЛОМЄЄВ, проф. Е.І.ЦИВІРКО, студ. гр. ІФ-212 К.О.ОСАДЧА
 • Підвищення якості вторинних силумінів с застосуванням графічних методів оптимізації Автори – доц. О.В.ЛЮТОВА, студ. гр. М-715 К.А.АВРАМЕНКО
 • Читання та деталювання складального креслення Автори – викл. Н.О.БРИКОВА, студ. гр. М-215 А.В.ВЕЛІЄВ
 • Правила нанесення розмірів на машинобудівельних кресленнях згідно ГОСТ 2.307‑68 Автори – доц. Б.Ш.МАМЕДОВ,  студ. гр. ІФ-315 В.ЛЄКСІКОВ
 • Аналіз геометричної форми деталі Автори – старш. викл. Е.А.БАЖМІНА, студ. гр. Т-115 Д.І.СМЕТАНІН
 • Актуальність використання 3D друку в системі AutoCAD Автори – викл. О.Б.КОРНІЄНКО, студ. гр. М-315 Б.М.КУРІННИЙ
 • Побудова перспективи інтер’єру Автори – старш. викл. С.А.БОВКУН, студ. гр. ГФ-924 А.О.ЦЬОВКА

 

Сторінки