Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Облік і оподаткування» ЗНТУ

Кафедра «Облік і оподаткування» (ОO)

Рік початку діяльності: 2012

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.держ.упр., професор Левченко Наталія Михайлівна

 

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

071 – «Облік і оподаткування», освітні програми:

«Облік і аудит»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.030509 – «Облік і аудит» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 277
тел.: +380(61)7698286
e-mail: kafedra_oblik@zntu.edu.ua