Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Обробка металів тиском» ЗНТУ

Кафедра «Обробка металів тиском» (ОМТ)

Рік початку діяльності: 1930

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.т.н., доцент Широкобоков Віталій Володимирович

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

131 – «Прикладна механіка», освітні програми:

«Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за спеціальностями:

6.050502 – «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування»

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 29
тел.: +380(61)7698318
e-mail: kafedra_omt@zntu.edu.ua