Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Системний аналіз та обчислювальна математика» ЗНТУ

Кафедра «Системний аналіз та обчислювальна математика» (САОМ)

Рік початку діяльності: 1965

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: доктор фіз.-матем. наук, професор Корніч Григорій Володимирович

 

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

124 – «Системний аналіз», освітні програми:

«Системний аналіз і управління»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.040303 – «Системний аналіз» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 361
тел.: +380(61)7698247
e-mail: kafedra_saom@zntu.edu.ua