Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут » Гуманітарний факультет

Кафедра теорії та практики перекладу

Емблема кафедри «Теорія та практика перекладу» ЗНТУ

Кафедра «Теорія та практика перекладу» (ТПП)

Рік початку діяльності: 2002

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.філол.н., професор Приходько Анатолій Миколайович

 

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

035 – «Філологія», освітні програми:

«Германські мови та література»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.020303 – «Філологія» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 236-А
тел.: +380(61)7698589
e-mail: kafedra_pereklad@zntu.edu.ua
МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ФОРУМ

«МЕТОДОЛОГІЯ АМЕРИКАНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

м. Варшава, Польща

25-26 жовтня 2016 року

“Methodologies in American Studies” – саме така назва була обрана керівниками PAAS (Polish Association for American Studies) для міжнародного наукового форуму, проведеного на базі Центру американських студій (American Studies Centre) Варшавського університету 25 – 26 жовтня 2016 року. Форум було присвячено знаменній даті: cорокаріччю відкриття Центру, діяльність якого зосереджена на міждисциплінарних дослідженнях особливостей лінгвокультури американської нації, її наукової, літературної, історичної спадщини, економічних, політичних, етно- та соціокультурних проблем розвитку американського суспільства.

Оскільки захід проводився під патронажем польсько-американської комісії Фулбрайта та фінансувався посольством США в Республіці Польща, для отримання гранту потрібно було так обґрунтувати мету участі, щоб довести кореляцію власних наукових пошуків із тематикою форуму. Крім того, кількість учасників була обмежена (30 осіб) і перевага надавалася саме науковцям із східноєвропейських країн: Білорусі, Молдови, України.

Урочисте відкриття форуму розпочалося з вітальних слів культурного аташе посольства США в Польщі пана Кеннета Ветзеля. З побажаннями успіху до учасників форуму звернулися також виконавчий директор польсько-американської комісії Фулбрайта пані Олександра Павловська, президент Асоціації професор Томас Башюк, директор Центру американських студій Варшавського університету, професор Богдан Шклярський.

Мета форуму полягала в ознайомленні, апробації та популяризації наукових досягнень у сфері американських студій, визначенні критичного інструментарію та теоретико-методологічних підходів, які застосовуються американістами в наукових розвідках. Покликаний сприяти налагодженню ефективного діалогу вчених з різних галузей, які зосереджуються на дослідженнях з американської тематики, форум,

безумовно, став своєрідним єднальним майданчиком для всіх його учасників. Окрім інших, Україна була представлена на форумі доцентом Запорізького національного технічного університету Е. О. Кущ (“Verbal Hygiene” and the Discourse of American Poiticians”) та доцентом Кам'янець-Подільського національного університет імены Івана Огієнка А.А. Марчишиною (“Gender Identity in American Postmodern Fiction”). 

Інтенсивність і насиченість роботи форуму засвідчував той факт, що впродовж двох днів його учасникам було запропоновано 8 сесій по 2,5 години кожна, які проводили науковці з Польщі й США. Серед доповідей, що викликали особливий резонанс в аудиторії, слід відзначити захоплюючі виступи професора Варшавського університету Єви Лузак (“The Making of Perfect Americans: Eugenics, Dr. John Harvey Kellogg and Charlie Chaplin”)  та доктора Мирослава Мєрніка (“Materialism and Immigrants in the US”),  професора Каліфорнійського університету (Ірвайн, США) Джеймса Кюн-Джін Лі (“Narratives of Embodiment: Race, Illness and Disability”).

Приємно вражала майстерність виступів усіх лекторів, запрошених на науковий форум: дві години безперервної презентації матеріалу перед аудиторією з оперуванням численними датами, іменами, назвами тощо, а найголовніше, – висловлення власного бачення проблеми, – це те, що захоплювало всіх учасників форуму більше, ніж інтерактивні дошки, сучасні функціональні меблі та інше модерне обладнання.

Створенню атмосфери форуму сприяв також високий рівень його організації, до чого було докладено чимало зусиль усіх членів Центру американських студій Варшавського університету. Урочиста наукова подія, проведена на базі Центру американських студій Варшавського університету практично напередодні казкового свята Хеллоуін, залишиться у пам’яті її учасників на все життя.

 

(Інформацію підготовлено Е.О. Кущ).

 
 
01.09.2016 р.

Дорогі студенти.

Сьогодні ви отримуєте нову можливість знайти знання, ви робите перший крок до відкриттів, нових досліджень. Збирайте по крупицях знання. Ми говоримо вам: вчіться, вчіться і ще раз вчіться! Адже будь-які знання - це ваше успішне майбутнє.

Зі святом вас усіх! З 1 вересня!


07.06.2016 р.

Щодо ліцензування нової спеціальності

Кафедра "Теорія та практика перекладу" подала в МОН України ліцензійну справу щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки магістрів за спеціальністю 035 "ФІЛОЛОГІЯ"

 

Початок існування кафедри відноситься до 2002 р. В вересні 2002 р. кафедра вперше почала готувати студентів за спеціальністю «технічний переклад». Крім традиційних дисциплін загальноосвітнього і філологічного циклу, майбутнім перекладачам викладають англійською мовою також технічні дисципліни. Кафедра проводить активну роботу на заняттях з іноземної мови, використовуючи змістовні можливості курсу іноземної мови, а також організує позаудиторні просвітньо-виховні заходи, організовує студентську науково-практичну конференцію «Тиждень науки, готує студентів до участі у внутрівузівських та всеукраїнських конференціях проводить два етапи вузівської олімпіади з іноземних мов проводить бесіди, дискусії та міні-конференції, пов’язані з культурними подіями країн, мови яких вивчаються.

З 2006 року підготовку здійснює кафедра “Технічного перекладу”, яку було відокремлено з кафедри іноземних мов у зв’язку з необхідністю вдосконалення процесу підготовки студентів спеціальності “Технічний переклад” (згідно з рішенням Вченої Ради ЗНТУ від 15.03.04 р., протокол № 7).В 2006 році завідувачем кафедри стає Волошук Вікторія Іванівна, доц., к.філол.н. Кафедру «Технічний переклад» перейменовують на кафедру «Теорії та практики перекладу».Організація навчального процесу та заходи щодо його навчально-методичного забезпечення здійснюються у відповідності з навчальним планом підготовки бакалаврів та спеціалістів та планом навчально-методичного забезпечення. Сьогодні ведеться робота по підготовці відкриття рівня "магістр" на зазначенній спеціальності.

 

Крім своїх головних дисциплін, таких, як: вступ до мовознавства, вступ до перекладознавства, теорію та практику перекладу за напрямками (металургійним, машинобудівним, радіотехнічним), особливості науково-технічної мови, основну та другу іноземні мови, у межах спеціалізації студенти вивчають вищу математику, хімічні та фізичні основи виробництва, основи конструювання, системи технологій, що допоможе майбутньому фахівцю розуміти основні виробничі процеси і робити найточніші переклади. До циклу дисциплін вільного вибору ВНЗ включено такі дисципліни як «Переклад як засіб комунікації», «Інформаційні технології», «Менеджмент та маркетинг», що відповідає змісту варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста з перекладу та вимогам, що висуваються бізнес-середовищем до випускників-перекладачів науково-технічної літератури. З кожної дисципліни навчального плану визначені форми та методи навчання, його зміст, розроблені робочі навчальні програми, методичні вказівки, рукописи та електронні варіанти конспектів лекцій тощо. Практика студентів є складовою частиною навчального процесу. Практична підготовка студентів спеціальності «Переклад» організується згідно «Програми практики студентів».

Постійно зростає науковий рівень кафедри. У 2007 році захистила дисертацію Кузнєцова Ірина Володимирівна на тему: «Літературна творчість Х.Д. Алчевської»; у 2008 році захистила дисертацію Хавкіна Олена Миколаївна на тему «Функціонально-семантичне поле параметричності української мови»; у 2008 р. – Підгорна Анна Борисівна на тему «Лінгвальні засоби актуалізації авторських моделей світу в романах сестер Бронте»; у 2008 році – Лещенко Ганна Анатоліївна на тему «Літературна спадщина Ентоні Манді: специфіка взаємодії традиції та новаторства»; у 2011 н.р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Лінгвальні засоби вираження етнічних упереджень у політичному дискурсі британських консерваторів» викладач кафедри Кущ Єліна Олексіївна. Викладачами кафедри “Теорії та практики перекладу”, які будуть здійснювати навчання магістрів з фахових дисциплін спеціальності, активно проводяться власні наукові дослідження, виконуються держбюджетні науково-дослідні роботи, проводяться спільні наукові дослідження  із підприємствами регіону.

В 2011 році кафедрою «Теорії та практики перекладу» було розроблено новий навчальний план у відповідності зі змінами, що були внесені до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра і спеціаліста. Істотною відмінністю нового навчального плану є акцент на самостійну, індивідуальну роботу студента під керівництвом викладача, що відповідає основним світовим тенденціям в освіті.

Завідувач кафедри (з грудня 2015 року): Приходько Анатолій Миколайович, доктор філологічних наук, дипломований філолог, викладач та перекладач. Він є відомим вченим-філологом, фахівцем у галузі теоретичної і порівняної граматики, зіставної концептології та дискурсивології, який обґрунтував новий науковий напрям – «дискурсивна концептологія».Під керівництвом А.М. Приходька захищені 17 кандидатських дисертацій, на сьогоднішній день він керує роботою чотирьох аспірантів і одного докторанта. Він постійно виступає офіційним опонентом на захисті докторських і кандидатських дисертацій, є рецензентом багатьох наукових монографій і посібників вчених з різних вузів України, регулярно залучається до участі в міністерських комісій з питань акредитації та ліцензування вишів України.  Є членом редколегій більш ніж 10 фахових збірників наукових праць у різних вузах України. А.М. Приходько нагороджений званням «Відмінник освіти України».

За останні 5 років навчалися в аспірантурі 6 викладачів, та в докторантурі 1 чоловік. Із них 5 чоловік захистили дисертації на здобуття наукового ступеню кандидат філологічних наук. В 2016 році планується захист ще 1 кандидатської дисертації. На кафедрі «Теорія та практика перекладу» виконується держбюджетна науково-дослідна робота «Структурно-семантичні та функціональні особливості галузевих текстів (науково-технічних, гуманітарних і мистецтвознавчих). Протягом 2009-2015 р. викладачами кафедри «Теорії та практики перекладу»опубліковано більш ніж 100 наукових статей у фахових виданнях, в тому числі у зарубіжних. Кафедра підтримує двосторонні зв’язки з підприємствами, науковими організаціями та навчальними закладами. Студенти кафедри «Теорії та практики перекладу» проходять практику на підприємствах.

Викладачі кафедри теорії та практики перекладу беруть активну участь у міжнародних конференціях:1. Міжнародна наукова  практична конференція “Фаховий та художній переклад : теорія, методологія, практика”, Київ, Україна, 4-5 квітня 2014 р.2. Міжнародна конференція: “Интернационализация научного поиска: перспективы и проблемы”, г.Київ, 28 грудня 2013 року.3. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Мова як засіб міжкультурної комунікації”, 15-16 травня 2015 р. в Херсонському національному технічному університеті. Всеукраїнська наукова конференція “Зарубіжні письменники і Україна”, ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2014 р.; 5. Міжнародна наукова конференція памяті професора Валентини Іванівни Фесенко, 2014 р.; 6. На базі кафедри «Теорії та практики перекладу» була проведена  Міжнародна студентська наукова  конференція «Актуальні проблеми термінознавства, романо-германської філології та перекладу», 25-26 квітня 2014 р. На кафедрі «Теорії та практики перекладу» активно ведеться наукова робота зі студентами. Більшість студентів-старшокурсників виконують невеликі наукові дослідження під час роботи над спецчастиною дипломного проекту. Частина розробок, що виконується студентами в межах дипломного проектування докладаються на наукових конференціях та в подальшому використовуються в умовах підприємства. Кожного року в квітні-травні в ЗНТУ проводяться студентські наукові конференції, в яких приймають участь старшокурсники, що під керівництвом викладачів працюють над вирішенням різноманітних науково-технічних задач. За участю студентів останнім часом опубліковано кілька статей у фахових журналах. Студенти кафедри «Теорія та практика перекладу» також  беруть регулярну участь у наукових  конференціях та форумах, конкурсах студентських наукових робіт різноманітних рівнів та проведенні олімпіад, де неодноразово були призерами. Так у 2015 р., студентка 5 курсу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з «Філології», що проводився Херсонським національним університетом, посіла третє місце. Таким чином, наукова та науково-видавнича діяльність університету та їх перспективи сприятимуть якісній підготовці магістрів зі спеціальності 035  «Філологія».

На 2016 рік загальна кількість науково-педагогічних працівників складає 21 особу. Серед викладачів, які забезпечуватимуть підготовку фахівців даної спеціальності, мають наукові ступені та вчені звання  14 осіб. З них докторів наук, професорів – 3, кандидатів наук – 1, доцентів – 12. Таким чином, якісний склад науково-педагогічних працівників відповідає ліцензійним вимогам і дозволяє забезпечити якісну підготовку фахівців освітнього ступеня «Бакалавр», «Спеціаліст» зі спеціальності 035 «Філологія».

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Приходько Анатолій Миколайович професор, д.ф.н. в.о. завідувача кафедри
Волошук Вікторія Іванівна професор, к.ф.н. професор кафедри
Торкут Наталія Миколаївна професор, д.ф.н. професор кафедри
Костенко Анна Миколаївна к.ф.н., доцент доцент кафедри
Гура Наталія Петрівна к.ф.н., доцент доцент кафедри
Голтвяниця Надія Юріївна к.ф.н., доцент доцент кафедри
Кузнєцова Ірина Володимирівна к.ф.н., доцент доцент кафедри
Кущ Єліна Олексіївна к.ф.н., доцент доцент кафедри
Лут Катерина Анатоліївна к.ф.н., доцент доцент кафедри
Підгорна Анна Борисівна к.ф.н., доцент доцент кафедри
Хавкіна Олена Миколаївна к.ф.н., доцент доцент кафедри
Лещенко Ганна Анатоліївна к.ф.н., доцент доцент кафедри
Тарасенко Кирил Валентинович к.ф.н., доцент доцент кафедри
Лазебна Наталія Валеріївна к.ф.н., доцент доцент кафедри
Бондаренко Олена Миколаївна   ст. викладач кафедри
Каширіна Ірина Віталіївна   викладач кафедри
Серга Наталія Володимирівна   ст. викладач кафедри
Бережна Олена Олександрівна   ст. викладач кафедри
Кузнецова Марія Олександрівна к.ф.н. ст. викладач кафедри
Правда Наталія Анатоліївна   викладач кафедри
Четвертак Евгенія Олександрівна   викладач кафедри
Кулабнева Олена Андріївна   викладач кафедри
Важнича Анна Степанівна   ст. лаборант кафедри
Овсяк Евгенія Вадимівна   ст. лаборант кафедри
Лобач Наталія Вікторівна   ст. лаборант кафедри

 

Загальна площа приміщень кафедри теорії та практики перекладу становить 112,4 м2. Площа, яка відведена, під навчальні аудиторії, лабораторії та комп'ютерний клас складає 76,1 м2. Кімнати професорського і викладацького складу займають площу в 36,3 м2. Для проведення лекційних та лабораторних робіт, проведення засідань кафедри та роботи викладачів, проведення науково-дослідних робіт призначені наступні аудиторії:

  • ауд. 248 – предметна аудиторія кафедри, де проводяться практичні заняття студентів, з використанням мультимедійного проектору, прослуховування оригінальних текстів іноземною мовою та переглядання фільмів на іноземній мові. Міститься таке обладнання: 1). Комп’ютер Celeron1000 МГц / RAM 128 Mb / HDD 20 Гб / video 4Mb / CD / FDD 1,44 / key / mouse / TFT 15" LG 575LE / – 8 шт. (робочі станції); 2). Сервер Celeron1000 МГц / RAM 256 Mb / HDD 20 Гб / video 4Mb / CD / FDD 1,44 / key / mouse / TFT 15" LG 575LE / – 1 шт. ; 3). Маршрутизатор TP-LINK TL-WR740N 4 LAN 10/100Mb, Wi-Fi 802.11 g/n, 150Mb, 20 dBM – 1 шт.; 5) Комутатор мережевий Encore ENH916-NWY, вузол апаратний на 16 портів – 1 шт.
  • Навчальну аудиторію 246 оснащено наочними посібниками, ілюстративним матеріалом. Заняття з дисциплін спеціальності, що ліцензується, проводяться в спеціалізованих лабораторіях і приміщеннях, які знаходяться в загальному користуванні.Міститься таке обладнання: 1)Мультимедійний проектор; 2)Комп’ютер Celeron1000 МГц / RAM 128 Mb / HDD 20 Гб / video 4Mb / CD / FDD 1,44 / key / mouse / TFT 15" LG 575LE / – 1 шт. (для роботи викладачів); 3)Магнітофон дисковий JVC RC-EZ55Ґ; 4)Відеодвійка “AIWA” 653-6911; 5) Телевізор Samsung 39TT40023/Z; 6) Магнітола SONY; 7) Ноутбук Fujitsu –1 шт.
  • ауд. 236а – приміщення професорського і викладацького складу кафедри.

Навчально-аудиторні площі кафедри відповідають вимогам СНІП.

Кафедра забезпечує викладання профільних дисциплін для трьох спеціальностей університету - Переклад, МЕВ, Дизайн. Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо. Викладачами кафедри розроблені  методичні вказівки, які містять тематику курсових проектів, вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу. Щорічно видаються нові посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки, розробляються робочі програми з кожної дисципліни. В учбовий процес активно впроваджуються наукові дослідження та винаходи викладачів.

На кафедрі приділяється велика увага роботі з обдарованою молоддю. Результати наукової роботи студентів доповідаються на університетських, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Також майбутні науковці беруть участь у щорічному конкурсі на кращу студентську наукову роботу, де займають призові місця. Роботи студентів неодноразово визначалися кращими.

 

Крім своїх головних дисциплін, таких, як: «Вступ до мовознавства», «Вступ до перекладознавства», «Теорія та практика перекладу за напрямками  (металургійним, машинобудівним, радіотехнічним)», «Особливості мови науково-технічної літератури», «Практичний курс основної та другої іноземних мов», у межах спеціалізації студенти вивчають вищу математику, хімічні та фізичні основи виробництва, основи конструювання, системи технологій, що допоможе майбутньому фахівцю розуміти основні виробничі процеси і робити найточніші   переклади. У процесі підготовки фахівців кафедра теорії та практики перекладу залучає викладачів як ЗНТУ, так і з інших організацій, надаючи перевагу усвідомленню студентами новітних технологічних розробок, насамперед, у галузі інформаційних технологій, для чого на спеціальності існує практика з дисципліни «Основи інформатики та прикладної лінгвістики» на базі ЗНТУ. Задовольняючи потреби підприємств, кафедра теорії та практики перекладу розробила спеціальну програму виробничої практики для студентів третього та четвертого курсів денного відділення зі спеціальності «Переклад», які щороку проходять перекладацьку підготовку на провідних підприємствах, де проводять реальні  перекладацькі дослідження.

З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі навчальні програми, які містять мету та завдання, тематичний план, зміст за темами, тематику практичних (семінарських) занять і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу.

Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо. Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки, які містять тематику курсових робіт (проектів), вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу.

 

 

Напрям підготовки 6.020303 «Філологія» – кваліфікація бакалавр з філології, перекладач науково-технічної та ділової літератури.
Спеціальність 7.020304 «Переклад» – кваліфікація - перекладач технічної літератури, гід-перекладач, редактор перекладач.
Спеціальність 035 «Філологія» – кваліфікація магістр з філології.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма та навчальний план зі  спеціальності 6.020303 “Філологія” були  в 2006 році затверджені у встановленому порядку:
  • освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця зі спеціальності 6.030500 за напрямом 0305 “Філологія”, затверджена ректором ЗНТУ  27.03.2006 р. та погоджена з науково-методичною  комісією з філології МОНУ, науково-методичним центром вищої освіти МОНУ та департаментом  вищої освіти МОНУ;
  • варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста,  погоджена з Запорізькою облдержадміністрацією;   
  • освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста за спеціальністю 6.020303 “Переклад”, затверджена ректором ЗНТУ   та погоджена 27.03.06 з науково-методичною  комісією з філології МОНУ, науково-методичним центром вищої освіти МОНУ та департаментом  вищої освіти МОНУ.

Oрганізація навчального процесу та заходи щодо його навчально-методичного забезпечення для напряму підготовки 0305 “Філологія”   спеціальності 6.020303  “Переклад”  здійснюються  у відповідності з навчальним планом підготовки спеціалістів  та планом  навчально-методичного забезпечення. Крім своїх головних дисциплін, таких, як: вступ до мовознавства, вступ до перекладознавства, теорію та практику перекладу за напрямками (металургійним, машинобудівним, радіотехнічним), особливості науково-технічної мови, основну та другу іноземні мови, у межах спеціалізації студенти вивчають вищу математику, хімічні та фізичні основи виробництва, основи конструювання, системи технологій, що допоможе майбутньому фахівцю розуміти основні виробничі процеси і робити найточніші переклади.

До циклу дисциплін вільного вибору ВНЗ включено такі дисципліни як “Переклад як засіб комунікації”, “Інформаційні технології”, “Менеджмент та маркетинг”, що відповідає змісту варіативної частини  освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста з перекладу та вимогам, що висуваються  бізнес-середовищем до випускників-перекладачів науково-технічної літератури.

З кожної дисципліни навчального плану визначені форми та методи навчання, його зміст, розроблені робочі навчальні програми, методичні вказівки, рукописи та електронні варіанти конспектів лекцій тощо. Студенти пишуть курсові роботи за наступними напрямками: Історія зарубіжної літератури - Тут розглядається творчість сучасних авторів та видатних письменників усіх епох, наприклад:Сім готичних історій” К. Бліксен у світі тендерних досліджень” –науковий керівник Костенко Г. М.; “Урбаністичні мотиви поезії Еліота” - науковий керівник Кузнєцова І. В.; „Особливості художньої репрезентації теми ревнощів у сонет арії Шекспіра” – науковий керівник Торкут Н. М.; “Переосмислення ролі та місця жінки в творах Г. Флобера та В. Винниченка”, ”Зображення різних форм деградації розумної істоти в „Мандрах Гулів ера” Дж. Світа”” - науковий керівник Катиш Т. В. Теорія англійської мови- Роботи пишуться з трьох основних дисциплін: “Теоретична фонетика”, “Порівняльна лексикологія”, “Теоретична граматика”. Розглядаються актуальні питання сучасної англійської мови, наприклад:Гендерні особливості словникового складу англійської та української мов”, “Категорія модальності в англійській мові” - науковий керівник Бережна О. О.; „Інтернаціоналізми та їх різновиди в англійській та українських мовах”, „Конверсійний словотвір та його загальна характеристика” – науковий керівник Войтенко С. В.Практика перекладу науково-технічної літератури. Наукові роботи студентів охоплюють важливі питання сучасного перекладознавства, як то:Дослідження структури опису винаходу в англомовному патенті і аналіз відмінностей правил опису винаходу в українській мові” – науковий керівник Афанасьєва А. Б.; “Особливості перекладу фразеологізмів”, „Аналіз способів утворення еквівалентів термініві на матеріалі науково-технічних текстів” – науковий керівник бережна О. О.; “переклад англійських номінативних конструкцій”, „Особливості перекладу багатокомпонентних термінів, аналіз  перекладацьких рішень” – науковий керівник Войтенко С. В. Студенти технічного перекладу постійно приймають участь в наукових студентських конференціях.

 

За спеціальністю – «Переклад»

За спеціальністю – «МЕВ»

За спеціальністю – «Дизайн»

Сторінки