Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут » Гуманітарний факультет

Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки

 1. Історія світової культури / Під заг. ред. М.В. Дєдкова. – Запоріжжя : Дике поле, 2009. – 376 с., іл. Міністерство освіти і науки України провело незалежну експертизу та ухвалило його до видання з грифом «Рекомендовано Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-1497 від 23.06.08)».
 2. Запорізький національний технічний університет. Історичний нарис (1900-2005). – Запоріжжя : Дике Поле, 2006. – 398 с. Лист МОНУ № 1.4/18-Г-608 від 24.04.07.
 3. Бєлов О. Ф. Історія Державного герба України. До 20-ї річниці незалежності України: Науково-методичний посібник / О. Ф. Бєлов, Г. І. Шаповалов. – К. : Запоріжжя : АА Тандем, 2011. – 92 с.
 4. Методичні вказівки з дисципліни «Історія України» для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання / укл. : Т. В. Васильчук, М. В Дєдков, В. П. Катрич та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 74с.
 5. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах. Плани семінарських занять і завдання для самостійної роботи для студентів спеціальності 7.030403 «Міжнародні економічні відносини» усіх форм навчання / укл. : Л. В. Турчина – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 31 с.
 6. Методичні рекомендації з планами семінарських занять «Дипломатична і консульська служба» для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Ч. 1 / укл. : В. М. Чоп – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 41 с.
 7. Методичні рекомендації з планами семінарських занять «Дипломатична і консульська служба» для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Ч. 2 / укл. : В. М. Чоп – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 49 с.
 8. Методичні рекомендації з планами семінарських занять з дисципліни «Культурологія» для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання. / укл. : Т. В. Васильчук – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 78 с.
 9. Методичні рекомендації з планами семінарських занять з дисципліни «Історія України» для студентів усіх спеціальностей всіх форми навчання / укл. : І. М. Спудка – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 56 с.

Навчально-методична література з дисциплін кафедри

Робоча програма з історії України (doc, 232 КБ)

Історія України для заочників (doc, 260 КБ)

 

Робоча програма з історії української культури (doc, 152 КБ)

Історія української культури для заочників (doc, 244 КБ)

 

Список навчальних посібників, укладених викладачами  кафедри загальної мовної підготовки, що мають  Гриф МОН України

 

№ ч/ч

Автор

Назва навчального посібника

Видавництво, рік видання

1

2

3

4

 

 

Навчальні посібники

 

1

Бондарчук К.С.

Українська мова: Навчальний  посібник

К.: Центр навчальної літератури, 2005р. – 228с. (Гриф МОН України, лист №14/18.2-256 від 07.02.05р.)

2

Бондарчук К.С.

Українська мова: Навчальний посібник для абітурієнтів (Видання 2, доповнене)

Запоріжжя: ТОВ «ВПО «Запоріжжя», 2006. – 304с.

3

Бондарчук К.С.

Українська мова: Навчальний посібник для слухачів підготовчих курсів та абітурієнтів

Тернопіль: Підручники і посібники,  2009. – 272с.

4

Бондарчук К.С.

Українська мова: Навчальний посібник для слухачів підготовчих  курсів та вступників до ВНЗ

Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 384с. (Гриф МОН України (лист №14/18-Г-2872 від 06.10.2008).

5

Бондарчук К.С.

Українська мова:  Довідник

Тернопіль:  Підручники і посібники, 2009. – 208с. (Гриф МОН України, лист №1.4/18-Г-2073 від 06.10.2008).

6

Онуфрієнко Г.С.

Науковий стиль української мови: Навчальний посібник

 

К.: «Центр навчальної літератури», 2006. – 312с. Гриф МОН України (лист №14/18.2-2364 від 26.10.2005р.).

7

Онуфрієнко Г.С.

 

 Науковий стиль української мови: Навчальний посібник з алгоритмічними приписами. – 2-е вид. перероблене та доповнене

К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392 с. (Гриф МОН України: № 14/18.2-2364  від 26.10.2005р.).

8

Онуфрієнко Г.С.

 

Риторика: Навчальний посібник для студентів ВНЗ 

К.: «Центр учбової літератури», 2007. – 592 с. (Гриф МОН України: № 14/18-Г-99Б  від 02.11.2006р.).

9

Онуфрієнко Г.С.

Риторика у практичних завданнях для юристів: Навч. посібник

Запоріжжя: ЗЮІ, 2002. – 307с. (Гриф МОН України: лист № 14/18.2-1745  від 24.09.2002р.)

10

Онуфрієнко Г.С.,

Руколянська Н.В.

Українська мова  в комплексних завданнях для юристів: Навч. посібник./ За заг. ред.

Г.С. Онуфрієнко

Запоріжжя: ЗЮІ, 1998. – 281с. (Гриф МОН України: лист                        № 14/18.2-2488  від 27.12.2002р.)

11

Онуфрієнко Г.С.,

Таранова Н.В.

Українська мова  в тестових завданнях: Поглиблений курс: Навч. посібник./ За заг. ред.

Г.С. Онуфрієнко

 Запоріжжя: ЗЮІ, 1999. – 404с. (Гриф МОН України: лист                         № 14/18.2-2488  від 27.12.2002р.)

 

 

 

 

 

Методичне забезпечення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання

 

№ ч/ч

Автори

Назва методичних матеріалів

Видавництво, рік видання

1

2

3

4

1

Бондарчук К.С.,

Біленко Т.Г., Брацун О.І.,

Єршова В.К., Катиш Т.В.,

Миронюк Л.В.

Українська мова (за професійним спрямуванням). Курс лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 74с.

2

Бондарчук К.С.,

Єршова В.К., Катиш Т.В.,

Миронюк Л.В.

Методичні вказівки та практичні завдання з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів усіх спеціальностей денної форми  навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 62с.

3

Єршова В.К., Катиш Т.В.,

Методичні вказівки до дисципліни «Українська мова» для студентів комп’ютерних  спеціальностей денної форми  навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 54с.

4

Бондарчук К.С.

Методичні матеріали з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Культура писемного мовлення. Літературні норми сучасної української мови. Стилі СУМ (для студентів економічних спеціальностей денної форми  навчання)

Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 54с.

5

Бондарчук К.С.

Методичні матеріали з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Ділові папери (для студентів усіх спеціальностей денної та заочної  форм  навчання).

Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 70с.

6

Брацун О.І., Миронюк Л.В.

Методичні матеріали з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів технічних  спеціальностей, що навчаються за прискореною програмою денної та заочної форм  навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 50с.

7

Бондарчук К.С.,

Катиш Т.В., Миронюк Л.В.

Методичні вказівки та контрольні завдання з української  мови (за професійним спрямуванням)

для студентів усіх  спеціальностей заочної форми  навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 54с.

8

Онуфрієнко Г.С.

Українська мова у кваліфікаційних комплексних завданнях для студентів економіко-гуманітарних спеціальностей

Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 120с.

9

Катиш Т.В., Миронюк Л.В.

Методичні вказівки та завдання контрольної роботи №1 з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 30с.

10

Бондарчук К.С.

   Методичні вказівки та завдання контрольної роботи №1 з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів факультету економіки та управління  заочної форми навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.–

34 с.

11

Бондарчук К.С.

  Методичні вказівки та завдання контрольної роботи №2 з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів факультету економіки та управління  заочної форми навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.–

30 с.

12

Катиш Т.В., Миронюк Л.В

     Методичні вказівки та завдання контрольної роботи №2 з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів комп’ютерно-технічних спеціальностей заочної форми навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.–

30 с.

13

Бондарчук К.С.

  Методичні вказівки та завдання контрольної роботи №3 з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів факультету економіки та управління  заочної форми навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.–

30 с.

14

Катиш Т.В., Миронюк Л.В

     Методичні вказівки та завдання контрольної роботи №3 з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів комп’ютерно-технічних спеціальностей заочної форми навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.–

30 с.

            Сучасна українська мова

15

Онуфрієнко Г.С.

Сучасна українська мова: Програма навчальної дисципліни для  студентів гуманітарного факультету

 Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. –  34 с.

16

Онуфрієнко Г.С.

Сучасна українська мова: Методичні матеріали для студентів гуманітарного факультету денної та заочної форм навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 78 с.

                  Риторика

17

Онуфрієнко Г.С.

Риторика: Програма навчальної дисципліни для студентів економіко-гуманітарних спеціальностей денної форми навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. –  28 с.

18

Онуфрієнко Г.С.

Риторика у тренінгових кваліфікаційних завданнях

для студентів економіко-гуманітарних спеціальностей денної форми навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. –  70 с.

Теорія мовної комунікації

19

Онуфрієнко Г.С. 

Основи теорії мовної комунікації: Методичні матеріали для самостійної роботи студентів гуманітарних спеціальностей денної та заочної форм навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. –  90с.

 

20

Онуфрієнко Г.С. 

Основи теорії мовної комунікації: Програма навчальної дисципліни для студентів економіко-гуманітарних спеціальностей денної форми навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. –  20 с.

21

Онуфрієнко Г.С. 

Навчальний тлумачний словник термінолексики теорії мовної комунікації

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. –  70 с.

Вища школа і Болонський процес

22

Онуфрієнко Г.С. 

Вища школа і Болонський процес: плани практичних занять для магістрів ЗНТУ денної та заочної форм навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. –  15 с.

23

Онуфрієнко Г.С. 

Тлумачний словник ключових понять і термінів Болонськиого  процесу  для магістрів ЗНТУ денної та заочної форм навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. –  42 с.

24

Онуфрієнко Г.С. 

Вища школа і Болонський процес: методичні матеріали для самостійної роботи  магістрів ЗНТУ денної та заочної форм навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. –  50 с.

25

Онуфрієнко Г.С. 

Вища школа і Болонський процес: Методичні матеріали для магістрів ЗНТУ усіх спеціальностей

Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. –  62 с.

Вступ до мовознавства

26

Бондарчук К.С.

Конспект лекцій з курсу «Вступ до мовознавства» для студентів гуманітарного факультету (спеціальність: переклад, спеціальність: технічний переклад)

Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. –  138 с.

 

 

Методичне забезпечення дисциплін, що викладаються на підготовчих курсах

 

Українська мова та література

1

Бондарчук К.С.

Українська мова: Тестові завдання для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання

Тернопіль: Підручники і посібники,  2008. – 96с.

2

Бондарчук К.С.

Українська мова: Збірник диктантів

Тернопіль: Підручники і посібники,  2010. – 272с.

3

Бондарчук К.С.,

Соловйова Т.В.

Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з української мови на факультеті довузівської підготовки

Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 50с.

 

4

Біленко Т.Г.

Практикум з орфографії  української мови для слухачів факультету довузівської підготовки

Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 50с.

5

Біленко Т.Г.

Практикум з морфології  української мови для слухачів факультету довузівської підготовки

Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 74с.

6

Звягіна Г.О.

 

Методичні вказівки для організації самостійної роботи слухачів довузівської підготовки з української мови (Школа «Магістр»)

Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 44с.

7

Бондарчук К.С.,

Брацун О.І.

Контрольні роботи з української мови для слухачів підготовчих курсів економіко-гуманітарних та технічних спеціальностей загальнотехнічного факультету ЗНТУ

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 58с.

8

Миронюк Л.В.

Тестові контрольні завдання з української мови для факультету довузівської підготовки (Школа вихідного дня) 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 30с.

9

Миронюк Л.В.

Контрольні роботи з української мови для слухачів школи «Магістр» 1-го року навчання загальнотехнічного факультету ЗНТУ

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 34с.

10

Брацун О.І.

Обов’язкові домашні завдання з української мови для слухачів підготовчих курсів економіко-гуманітарних та технічних спеціальностей загальнотехнічного факультету ЗНТУ

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 86с.

11

Єршова В.К.

 

Обов’язкові домашні завдання з української мови для слухачів підготовчих курсів гуманітарних спеціальностей загальнотехнічного факультету ЗНТУ

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 42с.

12

Миронюк Л.В.

Домашні завдання з української мови для слухачів школи «Магістр» 1-го та 2-го років навчання загальнотехнічного факультету ЗНТУ

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 50с.

13

Полежаєва Н.А

Навчальний тлумачний словник літературознавчої термінології

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 34с.

14

Яценко Л.І.

Контрольні роботи та обов’язкові домашні завдання з української літератури  для слухачів підготовчих курсів загальнотехнічного факультету ЗНТУ

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 30с.

15

Англійська мова для слухачів підготовчих курсів

1

Адаменко О.В.

 

Improve your English Методичні рекомендації для слухачів підготовчих курсів на факультеті довузівської підготовки.  Частина 3 (The Article)

Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 66с.

2

Адаменко О.В,

Дорошенко С.В., Гура Н.П, Хавкіна О.М.

Методичні вказівки для слухачів факультету довузівської підготовки. Hometasks  (Частина1)

Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 66с.

3

Адаменко О.В.,

Дорошенко С.В.,

Гура Н.П.,  Хавкіна О.М.

Методичні вказівки для слухачів факультету довузівської підготовки. Home tasks  (Частина2)

Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 72с.

4

Гура Н.П., 

Дорошенко С.В.,

Хавкіна О.М.

Методичні рекомендації для слухачів факультету довузівської підготовки «Загальні комплексні роботи з англійської мови» (Vаrіаnt 1)

Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 58с.

5

Адаменко О.В. ,

Дорошенко С.В.,  

Гура Н.П., Хавкіна О.М.

Методичні вказівки для слухачів факультету довузівської підготовки. Home tasks  (Частина2)

Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 72с.

6

Гура Н.П., 

Дорошенко С.В.,

Хавкіна О.М.

Методичні рекомендації для слухачів факультету довузівської підготовки «Загальні комплексні роботи з англійської мови» (Vаrіаnt 1)

Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 58с.

7

Дорошенко С.В.,

Гура Н.П.,  Хавкіна О.М.

Контрольні роботи з англійської мови для слухачів загальнотехнічного факультету ЗНТУ (Vаrіаnt 2)

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 58с.

8

Адаменко О.В.,

Дорошенко С.В.

Методичні рекомендації для слухачів загальнотехнічного факультету „Загальні контрольні роботи з англійської мови”    (Variant 3)

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 42с.

9

Гура Н.П.

 

Методичні вказівки з теми: «Прикметник» для слухачів факультету довузівської підготовки. Частина1

Запоріжжя: ЗНТУ. – 2006. – 38с.

10

Гура Н.П.

 

Методичні рекомендації з теми «Прикметник. Частина 2» для слухачів факультету довузівської підготовки

Запоріжжя: ЗНТУ,  2007. – 38с.

11

Хавкіна О.М.

Improve your English Методичні рекомендації для слухачів підготовчих курсів на факультеті довузівської підготовки. Частина 4 (Рhrasal  Verbs) 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 74с.

12

Черкашина І.В.

Improve your English Методичні рекомендації для слухачів підготовчих курсів на факультеті довузівської підготовки.  Частина 2 (The Noun) 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 26с.

13

Черкашина І.В.

Завдання з аудіювання з англійської мови для слухачів підготовчих курсів та підготовчого відділення при ФДП ЗНТУ

ЗНТУ, 2005. – 52с.

 

Німецька мова для слухачів підготовчих курсів

1

Гузенко Л.М., Гура Н.П.

Методичні рекомендації до теми «Дієслова в німецькій мові» для слухачів факультету довузівської підготовки

Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 66с.

2

Гузенко Л.М., Гура Н.П.

Методичні рекомендації з теми: «Займенник. Дієслово» (з німецької мови) для слухачів підготовчих курсів

 

Запоріжжя: ЗНТУ,  2005. – 50с.

Історія України  для слухачів підготовчих курсів

1

Бондарчук О.А.

 

Контрольні роботи з історії України для слухачів підготовчих курсів економіко-гуманітарних спеціальностей загальнотехнічного факультету ЗНТУ 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 34с.

2

Бондарчук О.А.

 

Контрольні роботи з історії України для слухачів підготовчих курсів заочної форми навчання  загальнотехнічного факультету ЗНТУ

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 26с.

3

Бондарчук О.А.

 

Обов’язкові домашні завдання з історії України для слухачів підготовчих курсів загальнотехнічного факультету ЗНТУ

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 18с.

4

Бондарчук О.А.

 

Короткий словник-довідник з історії України для слухачів загальнотехнічного факультету 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 66с.

 

Російська мова   для іноземних студентів та слухачів підготовчого факультету

1

Бичева Е.А. Ильчук К.И., Сергиенко Г.С.

Русско-англо-китайский словарь для студентов-иностранцев подготовительного факультета  

Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 26 с.

2

Гузенко Л.Н.,

Сергиенко Г.А.,

Жавжарова Е.А.

Комплекс заданий по русскому языку для иностранных студентов подготовительного факультета первого семестра обучения Часть І

Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 130 с.

3

Гузенко Л.Н.,

Ильчук К.И.,

Сергиенко Г.А.,

Жавжарова Е.О.

Комплекс заданий по русскому языку для иностранных студентов подготовительного факультета первого семестра обучения Часть ІІ

Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 138 с.

4

Гузенко Л.Н.,

Сергиенко Г.А.,

Жавжарова Е.О.

Комплекс заданий по русскому языку для иностранных студентов подготовительного факультета второго семестра обучения

Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 118 с.

5

Жавжарова Е.А.

Тексты для чтения с лексико-грамматическими заданими для студентов-иностранцев начального и среднего этапов обучения

Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 70 с.

6

Жавжарова Е.А.

Тестовые и контрольне задания по русскому языку для иностранных студентов  І курса технических спеціальностей

Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 70 с.

7

Сергиенко Г.С.

«Готовимся к экзамену» Методические указания по дисциплине «Русский язык как иностранный» для иностранных студентов подготовительного факультета  

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 30 с.

8

Жавжарова Е.О

«Изучаем глаголы движения»

Методические указания по дисциплине «Русский язык как иностранный» для иностранных студентов начального и средненго этапов обучения

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 70 с.

9

Сергиенко Г.С.

Методические рекомендации по русскому языку для начинающих. Основной курс. Лексика

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 58 с.

 

 

Навчальні словники

 

 

1

Бондарчук К.С.

 

Короткий російсько-український словник фінансової термінолексики (Бухгалтерський облік та аудит. Маркетинг. Фінанси та банківська справа)

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 42с.

 

2

Бондарчук К.С.

 

Короткий тлумачний фінансовий словник

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 90с.

3

Брацун О.І.

 

Російсько-український словник базової транспортної термінолексики

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 54с.

 

4

Єршова В.К.

 

Навчальний російсько-український словник базової термінолексики з інформатики, програмування, комп’ютерних технологій

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 34с.

 

5

Катиш Т.В.

Навчальний російсько-український словник базової радіотехнічної термінолексики

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 34с.

 

6

Миронюк Л.В.

 

Навчальний російсько-український словник машинобудівної термінолексики

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 42с.

 

7

Онуфрієнко Г.С.

Навчальний тлумачний словник  термінолексики теорії мовної комунікації

Запоріжжя:

ЗНТУ, 2009. – 70с.

 

8

Онуфрієнко Г.С. 

  Навчальний українсько-англійський словник термінолексики сфери міжнародних економічних  відносин для студентів гуманітарного факультету спеціальностей «Міжнародні економічні  відносини» і «Переклад» денної та заочної форм навчання./

Укл. Онуфрієнко Г.С.,

Орел-Халік Ю.В.,

Приходько Г.І.   /За заг. ред. Г.С Онуфрієнко 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. –  98 с.

9

Онуфрієнко Г.С. 

Learners  English-Ukrainian Dictionary of Terminology in the Sphere of International Economic Relations Навчальний англo-український словник термінолексики сфери міжнародних економічних  відносин для студентів гуманітарного факультету спеціальностей «Міжнародні економічні  відносини» і «Переклад» денної та заочної форм навчання./Укл.    

Онуфрієнко Г.С., Орел-Халік Ю.В., Приходько Г.І.   /За заг. ред. Г.С Онуфрієнко  

Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. –  102 с.

10

Адаменко О.В.,

Дорошенко С.В.

Навчальний англо-російсько-український тлумачний словник лінгвістичних термінів

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 30с.

 

11

Бондарчук О.А.

 

Короткий словник-довідник з історії України для слухачів загальнотехнічного факультету 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 66с.

 

12

Полежаєва Н.А

Навчальний тлумачний словник літературознавчої термінології

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 34с.

 

 

 

 

Колектив кафедри загальної мовної підготовки має високий науковий потенціал. На кафедрі працюють 4 кандидати філологічних наук, доценти Онуфрієнко Г.С., Катиш Т.В., Біленко Т.Г., Воронюк І.О.; закінчила аспірантуру та працює над дисертацією ст. викл. Брацун О.І.; навчаються в аспірантурі Адаменко О.В. та Бондарчук О.А.; працюючи на  кафедрі ЗМП, захистила дисертацію Хавкіна О.М.; закінчила аспірантуру і готується до захисту дисертації Гура Н.М. (нині обидві працюють на кафедрі теорії та практики перекладу); працює над дисертацією ст. викл.  Миронюк Л.В.

 

Наукову роботу на кафедрі очолює досвідчений науковець доцент Онуфрієнко Г.С. Наукова робота здійснюється за такими напрямами: актуальні проблеми лінгвістики тексту, лінгвістичні параметри та лексикографічна інтерпретація науково-технічної термінології, сучасний науковий текст у лінгводидактичному вимірі, наукова комунікація в лінгводидактичному вимірі. Колектив кафедри під керівництвом доц. Онуфрієнко Г.С. працює над держбюджетною науково-дослідною темою «Мова науки в лінгводидактичному та культурологічному вимірах», до розроблення якої залучені всі викладачі кафедри (НДР ДБ08419). Крім того, кожен викладач здійснює дослідження у сфері індивідуальних наукових інтересів.  Наукові проблеми обговорюються на засіданнях  науково-методичного семінару.  Підсумки наукової діяльності підбиваються під час проведення «Тижнів науки», на науково-практичних конференціях різних рівнів. До наукових досліджень викладачі кафедри активно залучають студентів різних спеціальностей. Зокрема, студенти ГФ і ФЕУ під керівництвом доцента  Г.С. Онуфрієнко виступили з доповідями на  актуальну лінгвістичну тематику на міжнародних наукових конференціях, а саме: «Мова і культура» (Київ, 2005-2010рр.), «Проблеми української термінології (Львів, 2010), «Українська освіта у світовому просторі» (Київ, 2007), «Світ лінгвістики»  (Кривий Ріг, 2008), «Сучасні наукові парадигми мови, літератури, юридичної лінгвістики та документознавства» (Луганськ, 2010-2011), а також на всеукраїнських конференціях, що проводилися в запорізьких ВНЗ. До  виконання окремих завдань кафедральної НДР залучаються і студенти ЗНТУ, серед яких ті, що з першого курсу активно та плідно займаються науковою роботою, здобули перемогу в конкурсах  наукових робіт, підготували у співавторстві з науковим керівником статті до фахових лінгвістичних видань, а також тези доповідей, виголошених на міжнародних (Київ, Львів), всеукраїнських, міжвузівських та університетських конференціях з актуальних проблем українського мовознавства, риторики, мовної комунікації, термінології. Вісім років поспіль кафедра проводить міжвузівську науково-практичну конференцію студентів, магістрів та аспірантів з питань сучасної лінгвістики, приурочену до Дня української писемності та мови.  Її учасниками є не лише представники ЗНТУ,  а й інших ВНЗ Запоріжжя та області, а також  Києва, Дніпропетровська, Луганська, Кривого Рогу. 2005 року створено два наукові гуртки, які активно функціонують уже 6 років (наукові керівники – доцент Г.С. Онуфрієнко та  старший викладач К.С. Бондарчук). За останні роки підготовлено під науковим керівництвом Г.С. Онуфрієнко 4 переможці обласного конкурсу обдарованої молоді в номінації «Українознавство: філологічний напрям»: Йорж Т.О., студентка ЕФ – «Українська лексика сфери шоу-бізнесу»; Таран О.І., студентка ГФ, – «Мовленнєва спадщина запорізьких козаків: етимологія, семантика, функціонування»; Хваткова С.О., студентка ГФ, – «Ґенеза української мови в гіпотезах і концепціях ХІХ-ХХ століть»; Кузнецова М.О., студентка ГФ, – «Український художній переклад як феноменальний продукт вторинної номінації». Студентка групи ГФ-328 Ліпінська Валерія посіла 2 місце в конкурсі на кращу наукову роботу в ЗНТУ в номінації «Гуманітарні науки» (науковий керівник – доцент Катиш Т.В.).

   Студенти ЗНТУ щороку беруть участь і стають переможцями міжнародних конкурсів знавців української мови імені Петра Яцика та мовно-літературного конкурсу імені Т.Г. Шевченка. Зокрема, в  2011-2012 н.р. студ. ФЕУ-510 Судак Людмила посіла            3 місце в обласному етапі  конкурсу імені П.Яцика, а студентка гр. ФЕУ-110 Черномаз Катерина посіла 3 місце в обласному етапі конкурсу імені Т.Г. Шевченка.  Обидві студентки взяли участь у фінальному етапі обох конкурсів (керівник –  завідувач кафедри Бондарчук К.С.). 

 

З 2009 до 2012 рр. на кафедрі українознавства виконується держбюджетна тема: 06319 «Радянська державна етнонаціональна політика на Півдні України І половини ХХ ст.» Керівник держбюджетної теми – к.і.н. доц., зав. каф., декан гуманітарного факультету Дєдков М.В.

Основні публікації 2014-2019 рр..

Дєдков Микола Васильович

1. Дєдков, М.В. Спільне та відмінне між США і Канадою / М.В. Дєдков, М.І. Ткаченко (студ. гр. ГФ-216) [Електронний ресурс] // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 1722-1723.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

 

2. Дєдков, М.В. SpaceX та глобальний Інтернет / М.В. Дєдков, А.Р. Коркішко (студ. гр. ГФ-216) [Електронний ресурс] // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 1720-1721.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

3. Дєдков, М.В. Міграційна політика ФРН: нововведення 2014-2017 рр. / М.В. Дєдков, Л.О. Твердохліб (студ. гр. ГФ-217) [Електронний ресурс] // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 1718-1720.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

4. Дєдков, М.В. Британсько-українські відносини 2014-2018 рр. / М.В. Дєдков, А.М. Москальова (студ. гр. ГФ-217) [Електронний ресурс] // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 1717-1718.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

5. Дєдков, М.В. Міграційна політика ЄС / М.В. Дєдков, Є.В. Коваленко (студ. гр. ГФ-217) [Електронний ресурс] // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 1716-1717.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

6. Дєдков, М.В. Фінансовий сектор Нідерландів / М.В. Дєдков, В.Г. Гавриленко (студ. гр. ГФ-217) [Електронний ресурс] // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 1714-1715.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

7. Дєдков, М. В., Щербина, Т. П. «Садиба Попова» – перлина архітектури Півдня України / М.В. Дєдков, Т.П. Щербина // Альманах «Українське патріотичне козацтво». – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. - №2. – С. 139-145.

8. Дєдков, М.В. М.Й. Бодзич - директор Запорізького інституту сільгоспмашинобудування (1944-1957рр.) [Текст] / М.В. Дєдков // Музейний вісник: науково-теоретичний щорічник. – № 17/2. – Запоріжжя, 2017. - С.

9. Дєдков, М. В. Аналіз співпраці України та westinghouse electric на ринку ядерного палива: перспективи та потенційні ризики [Електронний ресурс] / М.В. Дєдков, А.Ю. Коновальчук (ст. гр.ГФ-213) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С. 1456-1458.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

10. Дєдков, М. В. Банківська система Швейцарії [Електронний ресурс] / М.В. Дєдков, О.В. Виновець (ст. гр. ГФ-215) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С.1458-1459.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

11. Дєдков, М. В. Екологічна політика уряду Австралії на початку ХХІ ст. [Електронний ресурс] / М.В. Дєдков, І.С. Копоть (ст. г.р ГФ-215 ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С. 1459-1461.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

12. Дєдков, М. В. Проблема біженців у ФРН на початку ХХІ ст. [Електронний ресурс] / М.В. Дєдков, В.В. Малов (ст. гр. ГФ-215 ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С. 1461-1463.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

13. Дєдков, М. В. Проблема переносу виробництва американських компаній за кордон [Електронний ресурс] / М.В. Дєдков, П.Г. Онищенко (ст. гр. ГФ-215 ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С. 1463-1464.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

14. Дєдков, М. В. Діяльність ООН щодо поліпшення екологічної ситуації у світі [Електронний ресурс] / М.В. Дєдков, С.О. Гнатенко (ст. гр.ГФ-215 ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С. 1464-1465.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

15. Дєдков, М. В. Особливості ведення бізнесу в країнах Східної Азії [Електронний ресурс] / М.В. Дєдков, Т.М. Хохлова (ст. гр.ГФ-215 ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С. 1465-1467.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

16. Дєдков, М.В. ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України» [Текст] / М.В. Дєдков // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету.-Запоріжжя: ЗНУ, 2016. - Вип.49. – С.

17. Дєдков М.В., Онищенко П.Г. Сучасна індустрія США / Дєдков М.В., Онищенко П.Г. (студ. гр. ГФ-215 ) // Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Т. 3. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 189-191.

18. Дєдков М.В., Малов В.В.Структура економіки ФРН початку ХХІ ст. / М.В. Дєдков, В.В. Малов (студ. гр. ГФ-215 ) // Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Т. 3. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 187-189.

19. Дєдков М.В., Копоть І.С. Фінанси Великої Британії / М.В.Дєдков, І.С. Копоть (студ. гр. ГФ-215 ) // Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Т. 3. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 186-187.

20. Дєдков М.В., Виновець О.В Ослаблена економіка Китаю та її вплив на інші країни / М.В.Дєдков, О.В. Виновець (студ. гр. ГФ-215) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Т. 3. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 185-186.

21. Дєдков М.В., Оганесян К.І. Концтабір Нойєнгамме (1938-1945 рр.) – найкрупніший концтабір на північному заході нацистської Німеччини / М.В. Дєдков, К.І. Оганесян (студ. гр. ГФ-935сп) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Т. 3. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 152-154.

22. Дєдков М.В. Максимовська А. Р. Розвідка і контррозвідка Богдана Великого / М.В.Дєдков, А.Р. Максимовська (студ. гр. ГФ-315) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Т. 3. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 149-150

23. Дєдков М.В. Бровко Борис Аркадійович / М.В. Дєдков // Дослідники історії Південної України: бібліографічний довідник/упоряд. Ігор Лиман. – Київ, 2016. – Том 2. – С.69-71.:іл..

24. Дєдков М.В. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України» / М.В. Дєдков // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету.-Запоріжжя: ЗНУ, 2016. - Вип.44. Т.1.– С.291-293.

25. В.С. Попов – ректор Запорізького машинобудівного інституту (1978-1993 рр.) / М.В. Дєдков // Музейний вісник. - Запоріжжя, 2015. - №15/2. – С. 83-93.

26. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспект в умовах Півдня України / М.В. Дєдков // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - Запоріжжя: ЗНУ, 2015. - Вип.44.

27. Леонід Георгійович Ісаков - директор двох вишів / Дєдков М.В. //.Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - Запоріжжя: ЗНУ, 2015. - Вип.43. – С.307-312.

28. Стан та динаміка соціальної сфери на території Запорізької області у 1943-1945 рр. / Дєдков М.В., Спудка І.М. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - Запоріжжя: ЗНУ,2014. - Вип. ХХХVIII. - С.164-168.

 

Бровко Борис Аркадійович

1. Бровко, Б.А. Г.І. Новицький «Краткое описание о народе остяком»/ Б.А. Бровко, Г.О. Пахмутова (студ. гр. БАД-517) [Електронний ресурс] // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 1660-1661.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

 

2. Бровко, Б.А. Охочекомонні полки / Б.А. Бровко [Електронний ресурс] // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 1629-1630.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

3. Бровко, Б. А. Громадська і науково-просвітницька діяльність Я.П. Новицького [Текст] / Б.А. Бровко // Музейний вісник: науково-теоретичний щорічник. – № 17/2. – Запоріжжя, 2017. - С.

4. Бровко, Б. А. Родовід Я.П. Новицького (на основі досліджень вченого) [Текст] // Музейний вісник: науково-теоретичний щорічник. – № 17. – Запоріжжя, 2017. - С.

5. Бровко, Б. А. Внесок Я. П. Новицького в розвиток статистики / Б.А. Бровко [Електронний ресурс] // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С. 1382-1384.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

6. Бровко Б.А., Рябінін С.А. Характерництво в Україні в XVII-XVIII ст. / Б.А. Бровко, С.А. Рябінін (студ. гр.МТУ-225 ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Т. 3. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 162-164.

7. Бровко Б.А. Громадська діяльність Я.П. Новицького/ Б.А. Бровко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Т. 3. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 122-124.

8. Бровко Б.А. Імперське ставлення Петра І щодо української еліти на прикладі Г.І. Новицького / Б.А. Бровко // Музейний вісник. - Запоріжжя, 2015. - №15/2. – С. 54-60.

7. Історичні аспекти і традиції шлюбних відносин українського населення Південної України / Бровко Б.А. // Музейний вісник – 2013. – №13/2 – С. 32-38.

 

Васильчук Тетяна Василівна

1. Васильчук, Т. В. Ідеологічна стабілізація та ментальна реінтеграція студентської молоді України після Другої світової війни [Текст] / Т.В. Васильчук // Музейний вісник: науково-теоретичний щорічник. – № 17/2. – Запоріжжя, 2017. - С.

 

2. Зміни науково-педагогічного потенціалу вишів України після Другої світової війни / Т.В. Васильчук // Музейний вісник. - Запоріжжя, 2015. - №15/2. – С. 70-77.

 

Коянс Анріс Арвідович

1. Коянс, А.А. Проблема втрат радянської армії у битві за Могилу Нечаєва (грудень 1943 - лютий 1944 рр.) / А.А. Коянс, Б.Р. Громак (студ. гр. ФЕУ-617) [Електронний ресурс] // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 1669-1670.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

 

2. Коянс, А.А. Степан Бандера поза політикою / А.А. Коянс, І.А. Колєров (студ. гр. Е-417) [Електронний ресурс] // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 1667-1668.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

3. Коянс, А.А. Етнодемографічна характеристика трудової міграції з Татарстану на Дніпробуді у 1930-1934 рр. / А.А. Коянс [Електронний ресурс] // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 1634-1636.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

4. Коянс, А. А. Етнодемографічна характеристика волзько-татарської діаспори в Запоріжжі у 20–30 роки ХХ ст. [Електронний ресурс] / А.А. Коянс // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С. 1386-1387.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

5. Коянс, А. А. Правозахисний рух в україні в 70-початку 80-рр ХХ ст. [Електронний ресурс] / А.А. Коянс, М.О. Комір (ст. гр. РТ-216 ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С. 1417-1418.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

6. Коянс А.А., Яцун Є.С. Процес декомунізації в Україні: історія та сучасність / А.А. Коянс А.А., Є.С. Яцун (студ. гр. РТ-415 ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Т. 3. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 157-159

7. Коянс А.А. Фонд «Дніпробуд» Державного архіву Запорізької області як джерело у вивченні історії волзько-татарської діаспори у Запоріжжі / А.А. Коянс // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Т. 3. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 125-127

8. Татари на Запоріжжі: культурно-побутовий аспект (кінець 20-х – 30-ті роки ХХ ст) / А.А. Коянс // Музейний вісник. - Запоріжжя, 2015. - №15/2. – С. 142-150. 9. Національно-культурне та побутове життя татар Запоріжжя у період індустріалізації (кінець 20-х – 30-ті роки ХХ ст.) / Коянс А.А. // Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв К., 2014. - Вип. Всеукраїнська конференція ЗНУ.

 

Мозуленко Дмитро Іванович

1. Мозуленко, Д.І. Історія білоріцької школи / Д.І. Мозуленко, Є.С. Троц (студ. гр. КНТ-217) [Електронний ресурс] // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 1670-1671.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

 

2. Мозуленко, Д.І. Напрямки політики коренізації в її практичному здійсненні на Півдні УСРР / Д.І. Мозуленко [Електронний ресурс] // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 1636-1637.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

3. Мозуленко Д.І., Гнатенко С.О. Екологічна складова внутрішньої політики сучасної Німеччини / Д.І. Мозуленко, С.О. Гнатенко (студ. гр. ГФ-215 ) // Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Т. 3. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 191-192.

4. Мозуленко Д.І. Проблема ставлення населення Півдня УСРР до політики коренізації 1920-х рр. у сучасній українській історіографії / Д.І. Мозуленко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Т. 3. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 127-128

5. Мозуленко Д.І. Напрямки політики коренізації: перевірка знання української мови та мов національних меншин держслужбовцями Півдня УСРР / Д.І. Мозуленко // Музейний вісник. - Запоріжжя, 2015. - №15/2.

 

Сигида Галіна Анатоліївна

1. Сигида, Г.А. Українські ваганти – носії театральних традицій / Г.А. Сигида, В.В. Смьордова (студ. гр. ФЕУ – 417) [Електронний ресурс] // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 1674-1675.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

 

2. Сигида, Г.А. Трипільська культура – невичерпне джерело історії України доби неоліту-енеоліту (етапи дослідження) / Г.А. Сигида, В.В. Бень (студ. гр. ФЕУ- 317) [Електронний ресурс] // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 1672-1674.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

3. Сигида, Г.А. Купецький побут: загальне й особливе / Г.А. Сигида [Електронний ресурс] // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 1632-1634.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

4. Сигида, Г.А. Найбільш популярні сфери підприємницької діяльності купецтва Південної України у першій половині 19 ст. [Текст] / Г.А. Сигида // Музейний вісник: науково-теоретичний щорічник. – № 17/2. – Запоріжжя, 2017. - С.

5. Сигида, Г. А. Формування мережі стаціонарної торгівлі Південної України в першій половині ХІХ століття [Електронний ресурс] / Г.А. Сигида // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С. 1384-1386.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

6. Сигида, Г. А. Розвиток загальноосвітньої школи в Україні у повоєнний період (1944–1952 рр.) [Електронний ресурс] / Г.А. Сигида, В.В. Заїка (ст. гр. ФЕУ-516 )// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С. 1415-1417. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

7. Сигида, Г. А. Амазонки та проблеми матріархату [Електронний ресурс] / Г.А. Сигида, Д.О. Завальна (ст. гр. ФЕУ-116 )// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С. 1420-1422.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

8. Сигида Г.А., Шлендер К.О. Інтерпретація образів та сюжетів Вільяма Шекспіра у світовому мистецтві / Г.А.Сигида, К.О. Шлендер (студ.гр.ФЕУ-113) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Т. 3. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 160-162

9. Сигида Г.А., Шиблова А.М. Греко-скіфська пектораль: космологічна символіка образів і структури / Г.А. Сигида, А.М. Шиблова (студ. гр. ФЕУ-113 )// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Т. 3. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 159-160.

10. Сигида Г.А., Крутько К.В. Жіноче обличчя війни / Г.А. Сигида, К.В. Крутько (студ. гр.ФЕУ-615 ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Т. 3. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 156-157.

11. Сигида Г.А. Побутова культура південноукраїнського купецтва І пол. ХІХ ст. / Г.А. Сигида // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Т. 3. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 124-125

12. Сигида Г.А. Особливості процесу становлення катеринославського купецтва впродовж першої половини ХІХ століття / Г.А. Сигида // Музейний вісник. - Запоріжжя, 2015. - №15/2. – С. 220-225.

13. Сигида Г.А. Важелі державного впливу на торговельну діяльність купецтва Південної України в першій половині ХІХ ст. / Сигида Г.А. // Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв К., 2014. - Вип. Всеукраїнська конференція ЗНУ.

 

Спудка Ірина Миколаївна

1. Спудка, І.М. Архітектура доби Київської Русі / І.М. Спудка, Суле Рамат (студ. гр. ІФ-417) [Електронний ресурс] // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 1676-1677.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

 

2. Спудка, І.М. Євген Коновалець: 12 фактів життя та смерті / І.М. Спудка, В.В. Жигулін (студ. гр. ГФ-317) [Електронний ресурс] // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 1665-1667.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

3. Спудка, І.М. Військове мистецтво козаків на прикладі козацької піхоти / І.М. Спудка, А.В. Кононенко (студ. гр. ІФ-317) [Електронний ресурс] // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 1661-1663.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

4. Спудка, І. М. Повсякденні реалії в умовах окупації [Текст] / І.М. Спудка, Л.В. Турчина // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету.-Запоріжжя: ЗНУ, 2016. - Вип.49. – С.

5. Спудка, І.М. Система адміністрування як засіб реалізації планів нацистів на окупованій території [Текст] / І.М. Спудка, Л.В. Турчина // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету.-Запоріжжя: ЗНУ, 2017. - Вип.49. - С. 40-44

6. Спудка, И. Н. Скифское золото [Електронний ресурс] / И.Н. Спудка, М.Б. Синепольская (ст. гр. М-616 ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С. 1419-1420.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

7. Спудка, І. М. Хвильовий. літературна дискусія 1925–1928 рр. [Електронний ресурс] / І.М. Спудка, Д.О. Ісаченко (ст. гр. М-616) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С. 1422-1424.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

8. Спудка, І. М. Хортиця: маловідомі і цікаві міста [Електронний ресурс] / І.М. Спудка, Д.В. Онищук (ст. гр. М-616) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С. 1424-1426.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

9. Спудка І.М., Зубченко М.Р. Вибух Дніпрогесу. Хвилини чорного літа 1941 р. / І.М. Спудка, М.Р. Зубченко (студ. гр. М-615 ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Т. 3. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 154-156

10. Турчина Л.В., Спудка І.М. Сергій Пилипенко: приклад лицаря духу доби Розстріляного відродження / Л.В. Турчина, І.М. Спудка // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету.-Запоріжжя: ЗНУ, 2016. - Вип.46.

11. Спудка І.М. "Радість" звільнення, чи нова порція випробувань (настрої населення Запорізького краю на завершальному етапі Другої світової війни)? // Музейний вісник. - Запоріжжя, 2015. - №15/2. – С. 225-232.

12. Спудка І.М. Шкільний процес як засіб формування підлеглих Третього рейху (на прикладі м. Запоріжжя) / І.М. Спудка, Л.В. Турчина // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - Запоріжжя: ЗНУ,2015. - Вип. 42. - С. 143-148.

13. Спудка І.М. Стан та динаміка соціальної сфери на території Запорізької області у 1943-1945 рр. / Дєдков М.В., Спудка І.М. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - Запоріжжя: ЗНУ,2014. - Вип. ХХХVIII. - С.164-168.

 

Турчина Людмила Валеріївна

1. Турчина, Л.В. Юрій Яновський – «прислужник» сталінського режиму / Л.В.Турчина, К.В. Дорошенко (студ. гр. РТ-817) [Електронний ресурс] // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 1679-1681.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

 

2. Турчина, Л.В. Спочатку було "Слово": від радощів злету до падіння у прірву… (Розстріляне Відродження) [Текст] / Л.В. Турчина, І.М. Спудка // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету.-Запоріжжя: ЗНУ, 2018. - Вип.52. - С.

3. Турчина Л.В., Спудка І.М. Сергій Пилипенко: приклад лицаря духу доби Розстріляного відродження / Л.В. Турчина, І.М. Спудка // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету.-Запоріжжя: ЗНУ, 2016. - Вип.46.

4. "Радість" звільнення, чи нова порція випробувань (настрої населення Запорізького краю на завершальному етапі Другої світової війни)? // Музейний вісник. - Запоріжжя, 2015. - №15/2. - С. 225-232.

5. Шкільний процес як засіб формування підлеглих Третього рейху (на прикладі м. Запоріжжя) / І.М. Спудка, Л.В. Турчина // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - Запоріжжя: ЗНУ, 2015. - Вип. 42. - С. 143-148.

6. Світла пам'ять вчителю / Турчина Л.В. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - Запоріжжя: ЗНУ,2014. - Вип. ХХХVIII. - С.27-31.

 

Чоп Володимир Миколайович

1. Чоп В.М. Нащадки запорожців. – Мелітополь: ВБ ММД, 2019. – 609 с.

2. Чоп, В. М. Культурна традиція Запорозького характерництва у пізніші часи: на матеріалах з історії махновського руху 1918 – 1921 рр.) / В.М. Чоп // Альманах «Українське патріотичне козацтво». – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. - №2. – С. 146-157.

 

3. Чоп В.М., Лиман І.І. Махновські повстанці Північного Приазов’я. – Запоріжжя: Дике поле, 2018. – 438 с.

4. Чоп В.М. Азовська операція батька Махна. – Запоріжжя: Просвіта , 2017. – 112 с.

5. Чоп, В. М. Військово-повітряні сили махновського руху (1918-1920 рр.) [Текст] / В.М. Чоп // Музейний вісник: науково-теоретичний щорічник. – № 17/2. – Запоріжжя, 2017. - С.

6. Чоп, В.М. Збройний кофлікт махновських повстанців з німцями-колоністами 1918-1920 рр.[Текст] / В.М. Чоп // Музейний вісник: науково-теоретичний щорічник. – № 17/2. – Запоріжжя, 2017. - С.

 

Чумаченко Ольга Анатоліївна

1. Чумаченко, О.А. Науково-технічні знання в Київській Русі / О.А. Чумаченко, Н.В. Джрагацпанян (студ. гр. КНТ-117) [Електронний ресурс] // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 1678-1679.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

 

2. Чумаченко, О.А. Два підходи до суверенітету України: до 100-річчя незалежності УНР / О.А.Чумаченко, П.А. Худяков (студ. гр. ІФ-117) [Електронний ресурс] // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 1663-1665.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

3. Чумаченко, О.А. Гелікоптеробудування в м. Запоріжжі: від витоків до сьогодення / О.А. Чумаченко [Електронний ресурс] // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 1630-1632.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

4. Чумаченко, О.А. Запорізький національний технічний університет - осередок технічної освіти Запорізького регіону [Текст] / О.А. Чумаченко // Матеріали XVI Міжнародної Молодіжної науково-практичної конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти», присвяченій 120-річчю Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, 19 квітня 2018р.: тези доповідей / [редкол.: В. В. Ванін (відпов. ред.) та ін.]. – Київ: «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2018. – С. 151-155.

5. Чумаченко, О.А. О. Г. Івченко - творець перших українських газотурбінних двигунів [Текст] / О.А. Чумаченко. Матеріали 23-ї Всеукраїнської наукової конференції молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, присвяченої 100-річчю Національної академії наук України, Київ, 20 квітня 2018р.: тези доповідей / [редкол.: О. Я. Пилипчук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ: Українське товариство істориків науки, 2018. – С. 202-205.

6. Чумаченко, О. А. Особистості в історії науково-технічного прогресу в експозиціях музею техніки АТ «Мотор Січ» [Текст] / О.А. Чумаченко // Музейний вісник: науково-теоретичний щорічник. – № 17/2. – Запоріжжя, 2017. - С.

7. Чумаченко, О. А. Результати науково-дослідницької роботи запорізьких авіадвигунобудівників у 1950-1960-х рр. [Текст]: матеріали 16-ї Всеукр. наук. конф. «Актуальні питання історії науки і техніки», Київ, 5 – 7 жовтня 2017 р. / [редкол.: Л. О. Гріффен (відпов. ред.) та ін.]. – Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2017. – С. 357-359.

8. Чумаченко, О. А. Музей техніки АТ «Мотор Січ»: від заснування до сучасності [Електронний ресурс] / О.А. Чумаченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С. 1387-1390.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

9. Чумаченко, О. А. «Схід-Захід»: протистояння чи діалог двох культур? [Електронний ресурс] / О.А. Чумаченко, К.В. Гринь (ст. гр. ІФ-516) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С. 1426-1427.- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

10. Чумаченко О. А., Сотник В. В. Державна політика декомунізації: помста чи справедливість? / О.А. Чумаченко, В.В. Сотник (студ. гр. ІФ-115 ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Т. 3. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 164-167.

11. Чумаченко О. А., Костенко М. А. Голодомор 1932-1933 рр. - вікова трагедія української нації / О.А. Чумаченко, М.А. Костенко (студ. гр. ІФ-115 ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Т. 3. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 150-152.

12. Чумаченко О. А. Розвиток галузі авіадвигунобудування в м. Запоріжжі 1950 - 1980-х рр.: історіографія проблеми / О.А. Чумаченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Т. 3. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - С. 128-130.

13. Ларін А. О., Чумаченко О. А. Співпраця запорізьких авіадвигунобудівних підприємств з провідними вченими України в галузі динамічної міцності в 1950-1970-х рр. / А. О. Ларін (НТУ "Харьківський політехнічний інститут"), О. А. Чумаченко // Дослідження з історії техніки. - К: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» ВПІ ВПК «Політехніка», 2016. - Вип. 23.

14. Чумаченко О. А. Становлення та розвиток музею техніки ПАТ "Мотори Січ" м. Запоріжжя /О.А. Чумаченко // Матеріали ХІ наукових читань "Дніпровська орбіта", Дніпро, 20 - 22 жовтня 2016.: тези доповідей / [редкол.: І. Д. Дячук (відпов. ред.) та ін.]. – Дніпро: ТОВ "Роял Принт", 2016. – 267 с.

15. Чумаченко О. А. Спільна науково-дослідницька робота запорізьких авіадвигунобудівників із вченими із вченими запорізького машинобудівного інституту в 1960-х рр. / О.А. Чумаченко // Матеріали 15-ї Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання історії науки і техніки", Київ, 29 вересня: тези доповідей / [редкол.: Л. О. Гріффен(відпов. ред.) та ін.]. – К.: Центр пам`яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. – С. 274-277.

16. Чумаченко О.А. Розбудова науково-технічного потенціалу Запорізького моторобудівного заводу в 1950-1955 рр. / О. А. Чумаченко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Лабіринти реальності», Рубіжне, 19-20 жовтня 2015 р. - Рубіжне, 2015. - С. 100-106.

17. Чумаченко О.А. Проектування та виготовлення двигуна Д-18Т для літака Ан-124 у 1965-1980 рр. / О. А. Чумаченко // Матеріали ІV Міжнародної наукової інтернет-конференції "Інновації та традиції в сучасній науковій думці", 17-19 серпня 2015 р. - К., 2015 р. - С. 73-79.

18. Чумаченко О.А. Створення та виробництво двоконтурного турбореактивного двигуна Д-36 у Запоріжжі в 1970-1980 рр. / О. А. Чумаченко // Матеріали ХІ Міжнародної наукової інтернет-конференції "Сучасна наука в мережі INTERNET", 16-18 лютого 2015 р. - К., 2015. - С. 131-138.

19. Чумаченко О.А. Створення двуконтурного турбореактивного двигуна АІ-25 / О. А. Чумаченко // Питання історії науки і техніки. - К., 2015. - №1. - С. 34-40.

20. Chumachenko O. The role of Zaporizhian aircraft engine building in the development of Czechoslovak aviation industry in the 1970-1980`s / Olga Chumachenko // Modern Sciens-Moderni veda. - Praha, 2015. - №2. - р. 107-113.

21. Чумаченко О.А. Внесок авіадвигунобудування Запорізького регіону в розвиток Аерофлоту України 1950-1960-х рр. / Чумаченко О.А. // Матеріали третьої Міжнародної науково-практичної інтеренет-конференції «Інновації та традиції в сучасній науковій думці» 21-23 серпня 2014 р. – Ч. 1. – К. – С. 47-51. Інститут наукового прогнозування (м. Київ)

22. Чумаченко О.А. Розвиток системи підготовки професійних кадрів у галузі авіадвигунобудування в Запорізькому регіоні в 1960 роках / Чумаченко О.А. // Вісник Дніпропетровскього університету. - Дніпропетровськ: Друкарня ДНУ, 2014. - Т. 22, № ½.

 

Шаповалов Георгій Іванович

1. Ільїнський, В. Є., Шаповалов, Г. І. Земельно-майновий стан на Запоріжжі у XIV-XVст. як чинник заснування козацького війська низового / В. Є. Ільїнський, Г.І. Шаповалов // Альманах «Українське патріотичне козацтво». – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. - №2. – С. 77-96.

2. Мордовськой, М. М., Шаповалов, Г. І. Середньовічні човни-довбанки хортицького типу з Дніпра / М.М. Мордовськой, Г.І. Шаповалов // Альманах «Українське патріотичне козацтво». – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. - №2. – С. 51-55.

 

3. Шаповалов, Г.І. Знахідка зображення українського тризуба 30-40-х років у м. Запоріжжя / Г.І. Шаповалов // Музейний вісник. – Запоріжжя: ТОВ ПУВК, 2018. – №18. – С. 22-25.

4. Бєлов, О.Ф., Шаповалов, Г.І. Як формувалася і втілювалася ідея державного символу Руси-України Тризуба / О.Ф. Бєлов, Г.І. Шаповалов // Каталог виставки «Історія державного герба України: До 100-річчя герба Української Народної Республіки». 21 серпня – 21 вересня 2018 р. у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї. – Запоріжжя: ЧП «АА Тандем», 2018. – С. 2-7.

5. Бєлов, О.Ф., Шаповалов, Г.І. До семантики малого державного герба України в контексті державотворчих процесів ІХ-ХІ ст.ст.: історичні, релігійні та правові аспекти / О.Ф. Бєлов, Г.І. Шаповалов // Альманах «Українське патріотичне козацтво». – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. - №2. – С.35- 44.

6. Бєлов, О.Ф., Шаповалов, Г.І. «Хрест незрушний на кітві буде навік-віки». Ще раз про символ хреста-якоря у гербі гетьмана Івана Мазепи [Текст] / О. Ф. Бєлов, Г. І. Шаповалов // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - Запоріжжя : ЗНУ, 2018. – Вип. 51. – С. 233-241.

7. Шаповалов, Г. І. Дослідження наскельного напису на горі Гостра (заповідник «Кам`яні Могили») [Текст] / Г.І. Шаповалов // Наукові праці Всеукр. наук.-практ. конф. (с. Назарівка, Донецька область, 25-27 травня 2017 року). / Серія: Conservation Biology in Ukrain/ Вип. 4. - Запоріжжя: Дике Поле, 2017. - С. 38-50.

8. Шаповалов, Г. Герб обласний, але державного значення: до історії створення герба Запорізької області [Текст] / Г. Шаповалов // Музейний вісник: науково-теоретичний щорічник. – № 17/2. – Запоріжжя, 2017. - С.

9. Шаповалов, Г. И. Итальянские пушки XIV-XVI вв. в Северном Причерноморье [Текст] / Г.И. Шаповалов // Сугдейский сборник. Вып. VI. Материалы VI Судакской международной конференции «Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре» (г. Судак, 19–22 сентября 2012 г.). – Киев: Видавець Олег Філюк, 2016. – С. 370-380.

10. Коновальчук, А. Шаповалов Г. Гідроархеологія Запоріжжя – від громадського руху до патріотичного: до 50-річчя Експедиції підводних археологічних робіт [Текст] / А. Коновальчук (ст. гр. ГФ-213), Г. Шаповалов // Музейний вісник: науково-теоретичний щорічник. – № 17/2. – Запоріжжя, 2017. - С.

11. Шаповалов Ґ.І. Датування фортеці-«городка» на о. Байда за речовими комплексами, архітектурними рисами та стратиграфією / Г.І. Шаповалов // Наукові студії: Збірник наукових праць / Історико-краєзнавчий музей м. Винники. – Львів-Винники: Вид-во «Апріорі», 2016. – Вип. 9. – С. 185-201.

12. Шаповалов Г.І. Культові моделі якорів середньовічного Криму як джерело до історії українського національного герба / Г.І. Шаповалов // Музейний вісник. – Запоріжжя: ПУВК, 2016. – №16. – С. 20-27.

13. Шаповалов Г.І. Друге народження Запорізького краєзнавчого музею / Г.І. Шаповалов // Музейний вісник. – Запоріжжя: ПУВК, 2016. – №16. – С. 67-74.

14. Датування фортеці –«городка» на о. Байда за речовими комплексами, архітектурними рисами та стратіграфією» / Г.І. Шаповалов // Міжнародна наукова конференція «Датування – хронологія – періодизація. Різні аспекти часу в археології / Datovanie – chronologia – periodszacja. Rozne aspekty czasu w arcyeologii». – Львів-Винники, 5-7 листопада 2015 р.

15. Середньовічні майстерні передмістя поселення «Протовче» на острові «Хортиця»: підсумки дослідження / Г.І. Шаповалов // Наукові студії: Збірник наукових праць / Історико-краєзнавчий музей м. Винники, Інститут археології Жешівського університету. – Вип. 8. Давні майстерні та виробництво у Вісло-Дніпровському регіоні. – Львів-Винники: Вид-во «Апріорі», 2015. – Вип. 8. – С. 156-164.

16. Земельно-майновий стан на Запорожжі за джерелами XIV-XV ст. /Г.І. Шаповалов // Музейний вісник. – Запоріжжя: ТОВ ПУВК, 2015. – №15/2.

17. Хортицький тип середньовічного човна-моноксила / Г.І. Шаповалов // Музейний вісник. – Запоріжжя: ТОВ ПУВК, 2015. – №15/1. – С. 22-24.

18. Знак «Кращому колгоспникові вдарникові» В. Я. Чубаря з фондів Запорізького краєзнавчого музею / Г.І. Шаповалов // Музейний вісник. – Запоріжжя: ТОВ ПУВК, 2015. – №15/1. – С. 79-81.

19. Тисяча років української печатки. Каталог виставки / Шаповалов Г.І. // Музейний вісник – Запоріжжя: ТОВ ПУВК, 2014. – №14. – С. 202-204.

 

Основні наукові роботи (публікації) до 2014 р.

 

 

№ з/п

Прізвище

ім’я по батькові викладача

Навчальні програми та посібники

Участь у конференціях

Основні публікації за останні п’ять років

 1.  

Васильчук Тетяна Василівна

 1. Історія світової культури (під заг. ред. М.В. Дєдкова)(у співавторстві)./ навчальний посібник/ 2009, Запоріжжя: Дике Поле.-376с.

 

 1. VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», 4-6 жовтня 2007 р. ЗНТУ.
 2. Тиждень науки. Щорічна науково – технічна конференція серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. ЗНТУ, 21 – 25 квітня 2008 р.
 3. Всеукраїнська конференція “Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій”, М. Київ, квітень 2008 р. (Київський національний лінгвістичний університет).
 4. Міжнародна науково-практична конференція “Надбання віків-скарбниця сьогодення”, м. Запоріжжя, грудень 2008 р. (Обласний центр патріотичного виховання молоді).
 5. VІІІ Всеукраїнська науково—практична конференція: “Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України”, Запоріжжя, ЗНТУ, 1—3 жовтня 2009 р.
 6. Науково - технічна конференція 21 – 25 квітня 2009 р “Тиждень науки ЗНТУ”, Запоріжжя, ЗНТУ.
 7. Науково - технічна конференція 12 – 16 квітня 2010 р “Тиждень науки ЗНТУ”, Запоріжжя, ЗНТУ.
 1. Навчальний процес та зміни у структурі системи вищої освіти України після Другої світової війни // Університет. - Київ. - 2007. - № 6. С. 79-86.
 2. Руйнація мережі вищої освіти України в період війни (1941 - 1945) та початок її відновлення // Наукові праці історичного факультету запорізького державного університету. - 2007. - Вип. ХХІ. С.228-230.
 3. Негативні процеси у науковій сфері України та їх вплив на розвиток вищої школи республіки (1943-1950 рр.) // Вісник Київського славистичного університету.- 2008. - вип. №38 С. 23-31.
 4. Відновлення системи вищої освіти в Україні (1943-1950 рр.): історіографія проблеми. // Память століть.- Київ. - 2009. -№1-2. С. 159-168.
 5. Джерела з історії вищої освіти в Україні післявоєнного періоду (1943-1950 рр.).  Вісник Луганського національного університету. - 2008.-№15.С. 256-266.
 1.  

Дєдков Микола Васильович

 1. Запорізький національний технічний університет. Історичний нарис (1900-2005)(у співавторстві)./ навчальний посібник/ 2006, Запоріжжя: Дике Поле. – 398с.
 2. Історія світової культури (під заг. ред. М.В. Дєдкова)(у співавторстві)./ навчальний посібник/ 2009, Запоріжжя: Дике Поле.-376с.

 

 

 1. VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», 4-6 жовтня 2007 р. ЗНТУ.
 2. Наукова конференція «Трагедія Голодомору 1932-1933 рр. на Запоріжжі», 26-27 листопада 2007 р. (Запорізька облдержадміністрація, Запорізька міська рада, ЗНУ, ДАЗО, Запорізький обласний краєзнавчий музей).
 3. Регіональна конференція “Проблеми і перспективи економічного розвитку і міжнародної інтеграції,” 1 грудня 2007 р. (Харківський національний університет).
 4. Всеукраїнська наукова конференція “Соціальн та національні чинники революції і реформ в Україні: проблеми взаємовпливів (до 90-річчя УНР) (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім.. І.Ф. Кураса, Запорізький національний університет, Запоріжжя, 12-13 грудня 2008 р.)”.
 5. Тиждень науки. Щорічна науково – технічна конференція серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. ЗНТУ, 21 – 25 квітня 2008 р.
 6. VІІІ Всеукраїнська науково—практична конференція: “Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України”, Запоріжжя, ЗНТУ, 1—3 жовтня 2009 р.
 7. Науково - технічна конференція 21 – 25 квітня 2009 р “Тиждень науки ЗНТУ”, Запоріжжя, ЗНТУ.
 8. Міжнародна науково—практична конференція “Сучасний стан та перспективи підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин”, Запоріжжя, 14—16 травня 2009 р. Українська асоціація економістів—міжнародників, Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, ЗНТУ.
 9. Науково - технічна конференція 12 – 16 квітня 2010 р “Тиждень науки ЗНТУ”, Запоріжжя, ЗНТУ.
 1. Наставник і вихователь лауреатів// Душа завжди молода/ Громадська ред. колегія: В.П.Метельський, С.Б.Бєліков, Л.Ф.Богданова, М.В.Дєдков, Т.Є.Деркаченко, Ю.В.Іваненко, В.Х.Козирєв. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – с.49-53.
 2. Особливості вітчизняної етнополітики: новий ракурс: Рецензія на кн.. Котигоренко В.О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт. - К.: Світогляд, 2004. - // Історичний журнал. - 2006. №6(30). С. 109-110.
 3. Етнічні протиріччя і конфлікти: рецензія// Історичний журнал.- 2006.-№6(30).-с.121-124.
 4. Джерела до вивчення історіографії національно-культурних процесів в Україні 1920-х - початку 1930-х років. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: ЗНУ,  2006. – Вип. ХХ. –  С. 425-430.
 5. Музей-архів переходової доби: науково-дослідна діяльність / Дєдков М.В., Спудка І.М. // Музейний вісник. – Запоріжжя. – 2007. – №7. – С. 149-154
 6. Сприяння української діаспори Бразилії в становленні дипломатичних інституцій України / Дєдков М.В., Лазнева І.О. // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. 23 – 28 квітня 2007 р. Т.ІІ. – Запоріжжя, 2007. – 223 с.
 7. Місце українців у рамках Російської імперії/Дєдков М.В., Катрич В.П.//Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. ХХІ. – С. 24-26.
 8. Українсько-бразильське співробітництво в міжнародних організаціях у 90-х рр. ХХ ст. /Лазнева І.О., Дєдков М.В.//Проблеми і перспективи економічного розвитку і міжнародної інтеграції: збірник наукових праць наукової конференції молодих вчених та студентів.-Харків: ХНУ, 2007.-С. 128-131.
 9. Органи місцевого управління у реалізації ланів “третього рейху” щодо соціокультурної сфери на території рейхскомісаріату “Україна”/Дєдков М.В., .Спудка І.М.//Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. –Запоріжжя, 2008. – Вип.20.-С.45-50.
 10. Розвиток науково-технічного співробітництва України та  Бразилії на межі ХХ-ХХІ ст./Дєдков М.В., Лазнева І.О.//Вісник академії праці і соціальних відносин ФПУ.-2008.-№2. – С.151-158.
 1. Стан і розвиток культури доби сучасної незалежної української держави (1991-2008 рр.)//Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип.XXIV. – С. 251-264.
 2. Енергетична політика України. / Дєдков М.В., Жижиян П.М. // Polityka zagraniczna I bezpiecze?stwa Krajów wspolnjty niepodleg?ych pa?stw/Pod redakcj? Walentego Baluka. Wroc?aw:Wydzia? Nauk Spo?eczych Uniwersitet  Wroc?awski, 2008. ISBN 978-83-60011-71-3.
 3. Створення виробничого об’єднання “Запоріжтрансформатор” — класика жанру//Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. —  Запоріжжя: Просвіта, 2009. — Вип. ХХV. —С. 244—248.
 4. Деякі актуальні проблеми підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин//Сучасний стан та перспективи підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин: Міжнародна науково—практична конференція, м. Запоріжжя, 14—16 травня 2009 р..— Запоріжжя, 2009.— С. 34—38.
 5. Освітянські аспекти Організації Чорноморського Економічного співробітництва/Дєдков М.В., Гамов М.С. — кафедра МЕВ//Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго—восточной Европы в рамках Черноморского экономического стотрудничества и ГУАМ: Сборник научных трудов. — Севастополь.— Донецк. — 2009. —С. 602—605.
 6. З історії розвитку української православної церкви кінця ХVІ - першої половини ХVІІ століття. / Дєдков М.В., Катрич В.П. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету — Запоріжжя: Интер—М, 2009.— Вип. ХХVІІІ.(готується до друку)

3

Катрич Віктор Петрович

 1. Запорізький національний технічний університет. Історичний нарис (1900-2005)(у співавторстві)./ навчальний посібник/ 2006, Запоріжжя: Дике Поле
 2. Історія світової культури (під заг. ред. М.В. Дєдкова)(у співавторстві)./ навчальний посібник/ 2009, Запоріжжя: Дике Поле.-376с.
 1. VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», 4-6 жовтня 2007 р. ЗНТУ.
 2. Тиждень науки. Щорічна науково – технічна конференція серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. ЗНТУ, 21 – 25 квітня 2008 р.
 3. Міжрегіональна науково-практична конференція:  “Особливості державної політики у соціокультурній ситуації в Україні. Шляхи формування у молоді національної свідомості і патріотизму на основі традицій українського народу та запорозького козацтва, м. Запоріжжя, 23-24 жовтня 2008 р. (Інститут історії України, Запорізька філія відділення інституту козацтва, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Запорізька обласна рада, ВАТ “Мотор Січ”)”.
 4. VІІІ Всеукраїнська науково—практична конференція: “Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України”, Запоріжжя, ЗНТУ, 1—3 жовтня 2009 р.
 5. Науково - технічна конференція 21 – 25 квітня 2009 р “Тиждень науки ЗНТУ”, Запоріжжя, ЗНТУ.
 6. Науково - технічна конференція 12 – 16 квітня 2010 р “Тиждень науки ЗНТУ”, Запоріжжя, ЗНТУ.
 1. Відновлення та подальший розвиток інституту у повоєнні роки (1945-1960 рр.). - Запорізький національний технічний університет. Історичний нарис 1900-2005. Історичний нарис. – Запоріжжя: Дике Поле. – 2006. – С. 70-88.
 2. Місце українців у рамках Російської імперії. / Дєдков М.В., Катрич В.П. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. ХХІ. – С. 24-26.
 3. Суперечливий гетьман Іван Самойлович. – Запорізька старовина. – Випуск 5. – Запоріжжя. – 2008. – С. 175-178.
 4. Культура Західної Європи XVII ст. – Історія Світової культури. Навчальний посібник. – Запоріжжя: Дике Поле. – 2009. – С. 147-160.
 5. З історії розвитку української православної церкви кінця ХVІ —першої половини ХVІІ ст. /Дєдков М.В., Катрич В.П. //  Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету — Запоріжжя: Интер—М, 2009.— Вип. ХХVІІІ.(готується до друку)

4

Кузьменко Валентина Володимирівна

 1. Запорізький національний технічний університет. Історичний нарис (1900-2005)(у співавторстві)./ навчальний посібник/ 2006, Запоріжжя: Дике Поле
 2. Історія світової культури (під заг. ред. М.В. Дєдкова)(у співавторстві)./ навчальний посібник/ 2009, Запоріжжя: Дике Поле.-376с.
 1. VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», 4-6 жовтня 2007 р. ЗНТУ.
 2. Тиждень науки. Щорічна науково – технічна конференція серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. ЗНТУ, 21 – 25 квітня 2008 р.
 3. Міжрегіональна науково-практична конференція:  “Особливості державної політики у соціокультурній ситуації в Україні. Шляхи формування у молоді національної свідомості і патріотизму на основі традицій українського народу та запорозького козацтва, м. Запоріжжя, 23-24 жовтня 2008 р. (Інститут історії України, Запорізька філія відділення інституту козацтва, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Запорізька обласна рада, ВАТ “Мотор Січ”)”.
 4. VІІІ Всеукраїнська науково—практична конференція: “Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України”, Запоріжжя, ЗНТУ, 1—3 жовтня 2009 р.
 5. Науково - технічна конференція 21 – 25 квітня 2009 р “Тиждень науки ЗНТУ”, Запоріжжя, ЗНТУ.
 6. Науково - технічна конференція 12 – 16 квітня 2010 р “Тиждень науки ЗНТУ”, Запоріжжя, ЗНТУ.
 1. Повстання козаків-невільників на турецьких суднах у XVII ст. як одна з форм боротьби українського народу за незалежність // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 2005. - № 4. - С. 123 - 128.
 2. Повстання козаків-невільників на турецьких суднах у XVII ст. як одна з форм боротьби українського народу за незалежність (історіографічний аспект проблеми)// Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2005. - №4. – с.213-219.
 3. Молодіжна політика єврейських національних партій (20-ті роки ХХ ст.) / Кузьменко В.В., Щербина Т.П. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. - Запоріжжя: Просвіта, 2007. - Вип. ХХІ. С. 175-180.
 4. Внесок татар та їх предків у світову історію та культуру / Кузьменко В.В., Щербина Т.П. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - Запоріжжя: Интер. - М, 2009. - Вип.ХХVІІІ. (готується до друку)

5

Мозуленко Дмитро Іванович

 

 1. VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», 4-6 жовтня 2007 р. ЗНТУ.
 2. Тиждень науки. Щорічна науково – технічна конференція серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. ЗНТУ, 23 – 28 квітня 2007 р.
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри». Одеса, 26 жовтня 2007 р. ОНМУ.
 4. Міжнародна науково-практична конференція “Надбання віків-скарбниця сьогодення”, м. Запоріжжя, 4-5 грудня 2008 р. (Обласний центр патріотичного виховання молоді).
 5. VІІІ Всеукраїнська науково—практична конференція: “Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України”, Запоріжжя, ЗНТУ, 1—3 жовтня 2009 р.
 6. Науково - технічна конференція 21 – 25 квітня 2009 р “Тиждень науки ЗНТУ”, Запоріжжя, ЗНТУ.
 7. Науково – практична конференція: “Запоріжжя – минуле та сьогодення. Перспективи та пріоритети розвитку”, 15 січня 2009 р, Запоріжжя, ЗНУ.
 8. Науково - технічна конференція 12 – 16 квітня 2010 р “Тиждень науки ЗНТУ”, Запоріжжя, ЗНТУ.
 1. План українізації навчального процесу у Запорізькому індустріальному технікумі у 1925/1926 навчальному році // Тиждень науки: тези доповідей науково – технічної конференції, 25-28 квітня 2005 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.  – 275 с. – С. 247 – 248.
 2. Розміщення, рівень письменності та розподіл за мовами письменності українців та росіян Мелітопольської округи за переписом 1926 р. // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, 26 жовтня 2007 р. – Одеса: ВМВ, 2007. – с. 274 – 278.
 1. Співвідношення напрямків політики коренізації за матеріалами газети «Червоне Запоріжжя» 1923-1929 рр. // Музейний Вісник. - №7. – Запоріжжя: Дике Поле, 2007. – С. 137 – 142.
 2. Спроби українізації навчального процесу у Запорізькому індустріальному технікумі у 1924/1925 навчальному році // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково – технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. 23 – 28 квітня 2007 р. Том 1. – Запоріжжя, 2007. – С. 166.
 3. Ставлення населення Півдня УСРР до політики коренізації (1920 –ті рр..): постановка проблеми //Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. XXI. – 560 с. – с.196 – 199.
 4. Первый преподаватель механики Александровского среднего семиклассного механико-технического училища // Тиждень науки: тези доповідей наук. – техн. конф., 21-25 квітня 2008 р., Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.  – Т. 3. -259 с. – С. 26 – 27.
 5. Первый преподаватель механики Александровского среднего семиклассного механико – технического училища// Тиждень науки. 2009 р. – Запоріжжя.: ЗНТУ, 2009. – т.3. –С. 26 -27.
 6. Фонди ДАЗО про партійний контроль за проведенням політики коренізації на Півдні України// Збірник НПК «Тиждень науки».-2010, ЗНТУ.-Т.3.-С.102-103.

6

Сигида Галіна Анатоліївна

 1. Історія світової культури (під заг. ред. М.В. Дєдкова)(у співавторстві)./ навчальний посібник/ 2009, Запоріжжя: Дике Поле.-376с.

 

 1. VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», 4-6 жовтня 2007 р. ЗНТУ.
 2. VІІІ Всеукраїнська науково—практична конференція: “Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України”, Запоріжжя, ЗНТУ, 1—3 жовтня 2009 р.
 3. Науково - технічна конференція 21 – 25 квітня 2009 р “Тиждень науки ЗНТУ”, Запоріжжя, ЗНТУ.
 4. Науково - технічна конференція 12 – 16 квітня 2010 р “Тиждень науки ЗНТУ”, Запоріжжя, ЗНТУ.

1. Роль зовнішньої політики Російської імперії в процесі формування купецтва Південної України в першій половині ХІХ ст. // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-8 жовтня 2005 року. – Запоріжжя : Облдержадміністрація,ЗНТУ, 2005. – С. 163- 166.

2. Зовнішньополітичний фактор у процесі формування купецтва Південної України в першій половині ХІХ століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, ЗНУ, 2006. – Вип. ХХ. – С. 72-74.

3. Динаміка кількісного складу купецтва Південної України у першій чверті ХІХ століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. ХХІ. – С. 69 -71.

4. Історія світової культури. Навчальний посібник / Під заг. ред. М.В.Дєдкова. – Запоріжжя:Дике Поле, 2009.- 376 с. (у співавторстві)

5. Основні форми  торговельної діяльності купецтва півдня України упродовж першої половини ХІХ століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, ЗНУ, 2010. – Вип. ХХVIII. – С. 56- 60.

 

7

Спудка Ірина Миколаївна

 1. Запорізький національний технічний університет. Історичний нарис (1900-2005)(у співавторстві)./ навчальний посібник/ 2006, Запоріжжя: Дике Поле.-398 с.
 2. Історія світової культури (під заг. ред. М.В. Дєдкова)(у співавторстві)./ навчальний посібник/ 2009, Запоріжжя: Дике Поле.-376с.
 1. VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», 4-6 жовтня 2007 р. ЗНТУ.
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри». Одеса, 26 жовтня 2007 р. ОНМУ.
 3. Тиждень науки. Щорічна науково – технічна конференція серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. ЗНТУ, 21 – 25 квітня 2008 р.
 4. Міжрегіональна науково-практична конференція:  “Особливості державної політики у соціокультурній ситуації в Україні. Шляхи формування у молоді національної свідомості і патріотизму на основі традицій українського народу та запорозького козацтва, м. Запоріжжя, 23-24 жовтня 2008 р. (Інститут історії України, Запорізька філія відділення інституту козацтва, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Запорізька обласна рада, ВАТ “Мотор Січ”)”.
 5. VІІІ Всеукраїнська науково—практична конференція: “Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України”, Запоріжжя, ЗНТУ, 1—3 жовтня 2009 р.
 6. Науково - технічна конференція 21 – 25 квітня 2009 р “Тиждень науки ЗНТУ”, Запоріжжя, ЗНТУ.
 7. Всеукраїнська науково—практична конференція “Формування соціокультурної компетенції сучасної молоді”, 15—16 жовтня 2009 р., Запоріжжя, Комунальний заклад “ЗОІППО”.
 8. Науково - технічна конференція 12 – 16 квітня 2010 р “Тиждень науки ЗНТУ”, Запоріжжя, ЗНТУ.
 1. Діяльність театрів в період окупації. Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Під ред. М.В. Дєдкова. – Запоріжжя: ЗНТУ; 2005. – С. 206–209.
 2. Деякі аспекти театрального життя в рейхскоміса-ріаті “Україна” (1941 – 1944рр.) // Сторінки історії: Збірник наукових праць. – К.: Політехніка, 2006. – Вип. 23. – С. 162-169.
 3. Система освіти у період нацистської окупації на прикладі Запорізької області. Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, 26 жовтня 2007 р. – Одеса: ВМВ, 2007. – С.300-305.
 4. Ідеологічне підґрунтя окупаційної політики у соціокультурній сфері на території рейхскомісаріату “Україна” // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. ХХІ. – С. 226-228.
 5. Дєдков М.В., Спудка І.М. Музей-архів переходової доби: науково-дослідна діяльність // Музейний вісник. – Запоріжжя. – 2007. – № 7. – 187 с.
 6. Дєдков М.В., Спудка І.М. Органи місцевого управління у реалізації ланів “третього рейху” щодо соціокультурної сфери на території рейхскомісаріату “Україна. Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. –Запоріжжя, 2008. – Вип.20.-С.45-50.
 7. Катрич В.П., Спудка І.М.Суперечливий гетьман І.Самойлович. Запорізька старовина. – Запоріжжя: Мотор Січ, 2008. – Вип.5. – С. 175-178.
 8. Медичне обслуговування в добу окупації на території рейхскомісаріату «Україна». Вісник Київського славіністичного університету. – К.:КСУ, 2008. - №38. –С.163-171.
 9. Німецька окупаційна політика у соціокультурній сфері на території рейхскомісаріату «Україна» у вітчизняній історіографії. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету.-Запоріжжя: Просвіта, 2008.-Вип. ХХІІ.-С.236-241.
 10. Німецька окупаційна політика у соціокультурній сфері на території рейхскомісаріату “Україна”: огляд архівних джерел. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету — Запоріжжя: Интер—М, 2009.— Вип. ХХVІІІ.(готується до друку) Интер—М, 2009.— Вип. ХХVІІІ.
 11. Дєдков М. В., Васильчук Т.В., та ін. (всього 10 осіб). Історія світової культури: навчальний посібник для студентів технічних вищих навчальних закладів усіх спеціальностей. / За заг. ред. М.В. Дєдкова. – Запоріжжя: Дике Поле, 2009. – 384 с. (лист № 1.4/18-г-1497 МОН України від 23.06.08).

8

Турчина Людмила Валеріївна

 1. Запорізький національний технічний університет. Історичний нарис (1900-2005)(у співавторстві)./ навчальний посібник/ 2006, Запоріжжя: Дике Поле. – 398с.

 

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри». Одеса, 26 жовтня 2007 р. ОНМУ.
 2. VІІІ Всеукраїнська науково—практична конференція: “Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України”, Запоріжжя, ЗНТУ, 1—3 жовтня 2009 р.
 3. ІІ Міжнародна наукова—практична конференція, присвячена 65—й річниці визволення Одеси, 10—11 квітня 2009 р. Одеський національний морський університет.
 4. Науково - технічна конференція 21 – 25 квітня 2009 р “Тиждень науки ЗНТУ”, Запоріжжя, ЗНТУ.
 5. Науково - технічна конференція 12 – 16 квітня 2010 р “Тиждень науки ЗНТУ”, Запоріжжя, ЗНТУ.
 1. Роль України в теорії азіатського ренесансу М. Хвильового // Наукової праці історичного ф-ту ЗДУ. - Запоріжжя: ЗНУ, 2006. - Вип. XX. С. 226-230.
 2. М.Хвильовий: “Дайош Європу!” (з історії проблеми зовнішньоаналітичної орієнтації України) // Грані (Дн-к), - 2006. №1 (45), С. 41-45.
 3. М.Хвильовий: Доля письменнитка в умовах утворення тоталітарного ладу // Шлях України: Колізії Новітнього поступу . Матеріали всеукраїнської науково-теоретичної конференції м. Тернопіль, 27 січня 2006 року . - Тернопіль 2006. С. 172-174.
 4. М.Хвильовий: доля письменника в умовах утвердження тоталітарного ладу// Сторінки історії: Зб. наук. праць, Вип.23.-К.: Політехніка, 2006. С. 196-206.
 5. Из истории появления морских терминовв российском судостроении / Семенова О.В., Турчина Л.В. // Всеукраинська науково-теоретична конференція. - Одеса: ОНМУ, 2006. - С. 120-126.
 6. Статус Єлисаветграду як одна з адміністративно-територіальних проблем Півдня Українии 20-х рр. ХХ ст. // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, 26 жовтня 2007 р. – Одеса: ВМВ, 2007. – С. 102-108.
 7. Літературний процес 1920—х років на Півдні України через призму поглядів В. Гадзінського // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету — Запоріжжя: Интер—М, 2009.— Вип. ХХVІІІ.(готується до друку)
 8. В.Гадзінський: провінційний аспект літературної дискусії. // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри.— Одеса: ОНМУ, 2009. — С. 339—344.

9

Шаповалов Георгій Іванович

 1. Запорізький національний технічний університет. Історичний нарис (1900-2005)(у співавторстві)./ навчальний посібник/ 2006, Запоріжжя: Дике Поле. – 398с.
 2. Історія світової культури (під заг. ред. М.В. Дєдкова)(у співавторстві)./ навчальний посібник/ 2009, Запоріжжя: Дике Поле.-376с.

 

 

 1. VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», 4-6 жовтня 2007 р. ЗНТУ.
 2. Наукова конференція «Трагедія Голодомору 1932-1933 рр. на Запоріжжі», 26-27 листопада 2007 р. (Запорізька облдержадміністрація, Запорізька міська рада, ЗНУ, ДАЗО, Запорізький обласний краєзнавчий музей).
 3. Тиждень науки. Щорічна науково – технічна конференція серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. ЗНТУ, 21 – 25 квітня 2008 р.
 4. Всеукраїнські Другі Новицькі читаня, м. Запоріжжя, 31 жовтня 2008 р.(Запорізький національний університет Інститут усної історії ЗНУ Інститут української археографії та джерелознавства ім.. М.С. Грушевського НАНУ Запорізьке наукове товариство ім.. Я.П. Новицького).
 5. VІІІ Всеукраїнська науково—практична конференція: “Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України”, Запоріжжя, ЗНТУ, 1—3 жовтня 2009 р.
 6. Науково - технічна конференція 21 – 25 квітня 2009 р “Тиждень науки ЗНТУ”, Запоріжжя, ЗНТУ.
 7. Всеукраїнська наукова конференція-нарада «Археологічні теоретичні та музейні історичні дослідження: підґрунтя традиційності – нові виклики»,13-14 травня 2009 р. м. Сімферополь. Кримський університет культури, мистецтв і туризму.
 8. 8. Міжнародна наукова конференція «Військо Запорозьке як символ свободи і незалежності»,16-17 жовтня 2009 р., м. Запоріжжя. ЗНУ.
 9. V Судакська міжнародна наукова конференція «Причерномор`я, Крим, Русь в історії і культурі», м. Судак, музей «Генуезька фортеця» філія Національного заповідника «Софія Київська», 23-25 вересня 2010 р.
 10. Всеукраїнська наукова конференція «Історія Степової України XVII-XX століття». – м. Запоріжжя, Запорізький національний університет, 21-22 травня, 2010 р.
 11. Міжнародної наукової конференції «Азовське військо в історії козацтва». – Запоріжжя, ЗНУ, 13-14 жовтня 2010.
 12. Науково - технічна конференція 12 – 16 квітня 2010 р “Тиждень науки ЗНТУ”, Запоріжжя, ЗНТУ.
 1. История. Histore / Шаповалов Г.И. та ін. // Запорожская область: природа, история. Ил. энцикл. В 2–х томах. – Запорожье: Дикое Поле, 2005. – Т.1. – С.103–235.
 2. Українські партії та російське самодержавство: новий погляд // Історичний журнал. – 2006. - №4. – С. 122-124.
 3. Українська символіка на печатях Запоріжжя у 1941-43 рр. // Музейн. вісн. – Запоріжжя. – 2006. – №6. – С. 147-150.
 4. Історія. Histore /Архіпова Л.М., Красюк О.І., Шаповалов Г.І.// Запорізька область: природа, історія, архітектура, економіка: Ілюстрована енциклопедія. – Запоріжжя: Дике Поле, 2006. – С. 103–235.
 5. Про внесок Я.П. Новицького і Д.І. Яворницького у розвиток гідроархеології Дніпра (до 40-річчя діяльності ЕПАР) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. - Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. XXI. - С. 410-411.
 6. До питання про час виникнення символу «хрест-якір» /Бєлов О., Шаповалов Г.. // Музейн. вісн. – Запоріжжя. – 2007. – №7. – С. 55-58.
 7. Чому князь Володимир карбував на монетах «хрест-якір»? /Бєлов О., Шаповалов Г. // Музейн. вісн. – Запоріжжя. – 2007. – №7. – С. 62-63.
 8. Український тризуб: історія дослідження та історичний ре конструкт /НАН України. Ін-т археографії та джерелознавства ім.. М.С. Грушевського. – Київ-Запоріжжя: Дике Поле, 2008. – 264 с. + іл.
 9. Корабельная пушка XIV-XVI ст. из коллекции Запорожского краеведческого музея // История оружия. -Запорожье: Дике Поле, 2008. - С.93-99.
 10. Трезубец князя Владимира – символ Веры и Надежды / Белов А., Шаповалов Г.// Медный Всадник: Россия – Украина/ - СПб: Петровская академия наук и искусств, Изд-во «Русина». – 2008. – №28. - С. 65-70.
 11. Український герб – хрест на тризубі (до 90-річчя затвердження гербу УНР) /Бєлов О., Шаповалов Г. // Музейн. вісн. – Запоріжжя: Дике Поле, 2008. – №8. – С. 93-96.
 12. Історія. Histore / Шаповалов Г.І. та інші // Запорізька область: природа, історія, архітектура, культура: Ілюстрована енциклопедія. – Запоріжжя: Дике Поле, 2009. – С. 91–223.
 13. Символ хрест-якір (тризуб) у геральдиці доби козацтва /Бєлов О., Шаповалов Г. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету: Тематичний випуск «Військо Запорозьке як символ свободи і незалежності». - Запоріжжя: Просвіта. 2009. – Вип. XXVI. – 70 -72.
 14. Створення української державної гімназії в Олександрівську у 1918 році // Музейний вісник. – Запоріжжя: ПП «АА Тандем», 2009. – №9. – С. 179-183.
 15. Праця Івана Крип`якевича «З козацької сфрагістики» і питання термінології козацьких печаток // Покликання. Збірник праць на пошану професора, о. Юрія Мицика / Редкол. П. Сохань, А. Бойко, В. Брехуненко та ін. – К. - 2009. – С. 453-455.
 16. На шляху до таємниць козацької чайки // Народне мистецтво. – К. - 2010. - №1-2. – С.62-67.
 17. На шляху до таємниць козацької чайки// Народне мистецтво. – К.: Р ПФ «Оранта», 2010. - №3-4.2009, 1-2. 2010. – С. 174-179.
 18. Люлька із клеймом «хрест-якір» з колекції Національного заповідника «Хортиця»// Музейний вісник. – Запоріжжя: ПП «АА Тандем», 2010. – №10. – С. 15 -17.
 19. 90 років (1921) Запорізькому обласному краєзнавчому музею// Знаменні та пам`ятні дати Запоріжжя на 2011 рік: календар і короткі довідки з бібліографічними списками. - Запоріжжя: АА Тандем, 2010. - С. 160-162.
 20. Могила кошового отамана Й. Гладкого за «Споминами» запорожця Никифора Авраменка// Матеріали міжнародної конференції «Азовське військо в історії козацтва». – Запоріжжя, 2010. – С. 115-116.
 21. Новые находки вотивных якорей в заливе Лимена Кале у г. Судак// Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре: Материалы V Судакской междунар. конф. – Киев–Судак, 2010. – С. 48-50.
 22. Антін Кущинський – дослідник українського національного герба// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історія Степової України XVII-XX століття». – Запоріжжя, ЗНУ. 2010. – С. 214-217.

10

Щербина Тетяна Петрівна

 1. Запорізький національний технічний університет. Історичний нарис (1900-2005)(у співавторстві)./ навчальний посібник/ 2006, Запоріжжя: Дике Поле. – 398с.
 2. Історія світової культури (під заг. ред. М.В. Дєдкова)(у співавторстві)./ навчальний посібник/ 2009, Запоріжжя: Дике Поле.-376с.

 

 1. VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», 4-6 жовтня 2007 р. ЗНТУ.
 2. Тиждень науки. Щорічна науково – технічна конференція серед студентів, викладачів, молодих учених і аспірантів. ЗНТУ, 21 – 25 квітня 2008 р.
 3. VІІІ Всеукраїнська науково—практична конференція: “Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України”, Запоріжжя, ЗНТУ, 1—3 жовтня 2009 р.
 4. Науково - технічна конференція 21 – 25 квітня 2009 р “Тиждень науки ЗНТУ”, Запоріжжя, ЗНТУ.
 5. Науково - технічна конференція 12 – 16 квітня 2010 р “Тиждень науки ЗНТУ”, Запоріжжя, ЗНТУ.
 1. Діяльність вищого навчального закладу протягом 60-х 70-х рр. - Запорізький національний технічний університет. Історичний нарис (1900-2005).-Запоріжжя: Дике Поле,  2006.- C. 89-131.
 2. Молодіжна політика європейських національних партій (20-ті роки ХХ ст.) / Кузьменко В.В., Щербина Т.П. // Наукові праці історичного документу Запорізького державного університету. - Запоріжжя: Просвіта, 2007. - Вип.ХХІ. - C. 175-180.
 3. Внесок татар та їх предків у світову історію та культуру / Кузьменко В.В., Щербина Т.П. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - Запоріжжя: Интер. - М, 2009. - Вип.ХХVІІІ. (готується до друку).
 4. Культура давніх цивілізацій Сходу. - Історія світової культури / Під заг. ред. М.В. Дєдкова. - Запоріжжя: Дике Поле, 2009. - C. 36-55.
 5. Культура Відродження. - Історія світової культури / Під заг.ред. М.В.Дєдкова. - Запоріжя: Дике Поле, 2009. - C. 129-147.

 

 

 

 

Список монографій, підручників та навчальних посібників кафедри (філологічна секція)

 

 

п/п

       Назва роботи

 

Видавництво і рік видання

 

Автори:

прізвище, ім’я, по батькові

Обсяг

у друкарських аркушах

1

2

3

4

5

1

 

Лінгвокультурологіч-ний потенціал риторики як нової навчальної дисципліни у ВНЗ України.

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. –

К., 2007. – Т. ХІІІ. Українська освіта у світовому просторі. –

С. 521-528.

доц. Онуфрієнко Г.С.

 

(8с.=0,5 д.а.)

2

 

Неолексеми гібридної природи в  стилістичній панорамі   близькоспоріднених слів.

Лексико-граматичні інновації в сучасних східнослов’янських мовах. –Дніпропетровськ, 2007. С.39-42.

доц. Онуфрієнко Г.С.

 

(4с.= 0,25 д.а.)

3

Языковая гибридизация терминологического знака в современном лингвистическом измерении.

Язык: модель, структура, функционирование: Сборник научных трудов, посвященный

70-летию профессора И.И. Меньшикова. – Днепропетровск: „Пороги”, 2007. –

С. 68-76.

доц. Онуфрієнко Г.С.

 

(9с. = 0,562 д.а.)

4

Неолексеми гібридної природи в сучасній українській мові.

Ономастика і апелятиви: Збірник наук. праць до 80-річчя від дня народження професора Горпинича В.О. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 30. – С. 325-328.

доц. Онуфрієнко Г.С.

 

 

(5с.=0,312 д.а.)

5

Номінація побутової лексики в говірках Півдня України.

Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – Запоріжжя: Просвіта,  2007. – Вип.21. – С. 490-492.

ст. викл.

Бондарчук К.С.,

 

7 с.=0,43 д.а.

6

Стан технічної термінології в умовах двомовності Півдня України.

Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – Запоріжжя: Просвіта,  2007. – Вип.21. – С.492-493.

ст. викл.

Бондарчук К.С., співавтор –

ст. викл. Єршова В.К.

5 с.=0,31 д.а.

 

7

Українська література в загальній структурі культурного процесу: ранній модернізм.

Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – Запоріжжя: Просвіта,  2007. – Вип.21. – С. 522-523.

викл.

Миронюк Л.В.

5 с.=0,31 д.а.

8

Крилаті вислови як художньо-образний засіб сучасної української літературної мови.

Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – Запоріжжя: Просвіта,  2007. – Вип.21. – С.494-495

викл. Брацун О.І.

6с.=0,37 д.а.

9

Особливості говірок Нижньої Наддніпрянщини південно-східного діалекту.

 

 

 

 

 

 

„Мовне й культурне явище в діалектному просторі”,         

м. Львів, Відділ української мови Інституту українознавства

ім. Крип’якевича НАН України. Міжнародний наук. семінар  26-27 квітня 2007р.

ст. викл.

Бондарчук К.С.

6с.=0,37 д.а.

10

Алгоритмізація мовної освіти у ВНЗ України як лінгводидактична стратегія в умовах Болонського процесу.

Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали

ІІ Міжнародного конгресу     (м. Київ, 25-27.10.2007р.) – К., 2007. – С. 390-391с.

доц. Онуфрієнко Г.С.

 

(2с. = 0,125 д.а)

11

 

Мовна гібридизація термінологічного знака як актуальна проблема сучасного термінознавства.

Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. Вип. VІІ. – К.: КНЕУ, 2007.– С. 87-88.

доц. Онуфрієнко Г.С.

 

(2с.=0,125 д.а.)

12

Алгоритмічні приписи як чинник діяльнісної теорії навчання у технічних ВНЗ України в умовах Болонського процесу.

Актуальні питання підготовки фахівців у контексті Болонського процесу: Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції, присвяченої 85-й річниці від дня заснування Криворізького технічного університету. – Кривий Ріг: КТУ, 2007. – С. 206-210.

доц. Онуфрієнко Г.С.

 

(5с.=0,312 д.а) 

13

Алгоритмічні приписи як чинник діяльнісної теорії навчання у ВНЗ України.

Особливості впровадження нових форм навчання у вищих навчальних закладах: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. У 2-х част. – Ч.1. – Кривий Ріг, 2007. –      С.87-94.

доц. Онуфрієнко Г.С.

 

(8с.=0,5 д.а.)

14

Алгоритмические предписания в обучении языку специальности в контексте приоритетных идей Болонского процесса.

Язык как инструмент познания и зеркало эпохи: Материалы Межд. научно-практ. конф. – Симферополь: КГМУ, „Универсум”, 2007. –

С. 119-123.

доц. Онуфрієнко Г.С.

(5с.=0,312д.а.).

15

Риторична компетентність педагога професійного навчання в умовах Болонського процесу.

Проблеми підготовки педагога професійного навчання: теорія і практика./ Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. – Кривий Ріг, 2007. – С. 105-107.

доц. Онуфрієнко Г.С.

 

(4с.= 0,25 д.а.)

16

Терміни з інтернаціональними компонентами  в мові української фантастики

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: Зб. наук. праць. Вип.V. – Херсон: ХДУ, 2007.– С.243 – 246.

доц. Катиш Т.В.

4 с.

0,24 д.а.

17

Особливості функціонування астрономічних термінів у мові української фантастики

Вісник Дніпропетров- ського національного університету. Серія «Мовознавство». Вип. 13. – Т. 2. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С.98 – 103.

доц. Катиш Т.В.

8с.

0,5 д.а.

18

Мовно-риторична компетентність як невід’ємна ознака освіченості і чинник професіоналізму.

 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мова як чинник формування громадянина України» (м. Запоріжжя, 16-17 травня 2008р.) – Запоріжжя, – 2008.

доц. Онуфрієнко Г.С.

С. 208-216 (9с. на А-5).

1,125д.а.

19

Освітньо-виховний потенціал української мови як навчальної дисципліни ВНЗ

 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мова як чинник формування громадянина України» (м. Запоріжжя, 16-17 травня 2008р.) – Запоріжжя, – 2008.

доц. Онуфрієнко Г.С.

С. 216-223 (8с. на А-5).

1д.а.

20

Освітній потенціал української мови в контексті проблематики сучасної соціолінгвістики.

 

Збірник наук. праць ІПТО АПН України «Освітянські обрії: реалії та перспективи. – К.: ІПТО АПНУ, 2008. – №1(4).

доц. Онуфрієнко Г.С.

С. 215-219 (5с. на А-4, 10с. на А-5).

1,25д.а.

21

Термінолексика інтегративних наук (на прикладі теорії мовної комунікації)

Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. – Вип. VІІІ. – К.: КНЕУ, ІУМ НАН України, 2009. – С.304-307.

доц. Онуфрієнко Г.С.

4с. (А-4),

0,5д.а.

 

22

Навчальний потенціал «Тлумачного словника термінолексики теорії мовної комунікації» в сучасній університетській освіті.

Підготовка фахівців у системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи: Матеріали Всеукраїнської наук.-метод. конф. – Кривий Ріг: КТУ, 2009. – С.180-182.

доц. Онуфрієнко Г.С.

3с (А-4),

0,375д.а.

 

23

Українська наукова мова в системі магістерської та аспірантської/

ад′юнктської  підготовки юриста

Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: Тези доповідей

V Міжвузівської наук.-практ. конф. – К.: КНУВС, 2009

доц. Онуфрієнко Г.С.

2с.(А-5),

0,125д.а.

24

Розвиток освіти в Запорізькому краї  (кінець ХVІІІ-ХІХ століття).

Наукові праці історичного факультету ЗНУ. – Запоріжжя: ИНТЕР-М, 2009. – ХХVІІІ Стаття фахового збірника.

викл.

Бондарчук О.А.

 

(6с.)

0,75д.а.

25

Українська наукова мова в системі університетської освіти як об’єкт лінгводидактики

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Випуск 50. – Львів: ЛНУ             ім. І.Франка, 2010. – С.117-122. (фахове видання)

доц. Онуфрієнко Г. С.

6с. 0,70д/а

(А-4)

26

Українська термінологія в лінгводидактичному вимірі

Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів: ЛНУ

 ім. І.Франка.– Випуск 5. – 2010. – С.167-175. (фахове видання)

доц. Онуфрієнко Г. С.

9с.

0,89д/а

(А-4)

27

Крилаті вислови як художньо-образний засіб сучасної мови

Дослідження з лексикології і граматики української мови. –Дніпропетровськ. –Випуск 9. – Літограф. – 2010. – С.11-17 (фахове видання)

викл. Брацун О.І.

6с.0,12д/а

(А-5)

28

Вербалізація гендерних стереотипів в англомовному любовному романі.

Нова філологія. Збірник наукових праць. –  Запоріжжя: ЗНУ, 2010. –№41. – С.6-10 (фахове видання)

викл. Адаменко О.В.

5с. 0,33д/а

(А-5)

29

Концептуальна модель професіоналізованого навчального посібника з української мови для студентів/курсантів юридичних спеціальностей

Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: Тези доп.

VІ Міжвузівської науково-практичної конференції до Дня української писемності та мови. – К.: НАВС, 2010. – С.80-82.

доц. Онуфрієнко Г. С.

3с. 0,17д/а

(А-5)

30

Культурологический аспект обучения РКИ иностранных студентов.

 

Материалы Международной научно-методической конференции к 80-летию ХНАДУ «Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в условиях реформирования высшего образования», Харьков: ХНАДУ, 26-27 октября 2010. – С.236-240

викл.

ЖавжароваЄ. О.,

ст. викл.

Сергієнко Г. О.

 

1,5с.

0,16д/а

(А-5)

31

Відображення етнокультурних та політичних процесів у топонімах Запорізького регіону.

 

 

 

 

Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: Наукові праці Запорізького краєзнавчого музею. – Запоріжжя, 2011.

ст. викл.

Бондарчук К.С.

6с.=0,37 д.а.

32

Структурно-граматична характеристика української радіотехнічної термінології

Дослідження з лексикології і граматики української мови. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Літограф, 2010. – Вип. 9. – С. 102 – 109.

доц. Катиш Т.В.

7с.

0,4 д. а. 

33

Алгоритмізація пізнавальної діяльності студентів як ефективна технологія  навчання української мови

Теорія і практика викладання української мови. – Львів: ЛНУ, 2011. – Випуск 6. – С.244-251(фахове видання)

доц.Онуфрієнко Г. С.

8с.

(А-4)

0,96д/а

(0,72 авт.)

34

Мовна комунікація в контексті сучасної риторичної парадигми

Вісник ЗНУ. Філологічні науки. – 2011. – Випуск 1. – С.181-188 (фахове видання)

доц. Онуфрієнко Г.С.

8с.

(А-4)

0,96д/а

(0,72 авт.)

35

Нульсуфіксальні деривати – лінгвопоетичний феномен художнього мовлення Василя Стуса

Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», – 2011. – Випуск 21. – С.10-17 (фахове вид.)

доц. Біленко Т. Г.

Співавтор –

Стовбур Л.М. (кафедра української мови ЗНУ)

7,5с.

(А-5)

0,45д/а

(0,42 авт.)

36

Лінгводидактичний потенціал перекладних словників юридичної термінолексики

Тези доповідей

VІІ Міжвузівської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови, присвяченої Дню української писемності та мови. –  К: НАВСУ, 2011. – С.81-83.

доц. Онуфрієнко Г. С.

3с. 0,36д/а

(А-4)

(0,27 авт. ар.)

 

 

Наукові публікації студентів у співавторстві з викладачами кафедри 2007-2011рр.

 

п/п

Назва роботи

Видавництво і рік видання

Автори:

прізвище, ім’я,

по батькові

Обсяг  у друкарських аркушах

1

2

3

4

5

1

Українська мова як обов’язкова навчальна дисципліна у ВНЗ. 

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства.–К., 2007.–Т.ХІІІ. Українська освіта у світовому просторі.–С.521–528.

доц. Онуфрієнко Г.С.

співавтор – студентка

ІV курсу ЗНТУ  гр.

ГФ-314     

Хваткова С.О.

(8с.=

0,5 д.а.)

2

Ґенеза української мови: гіпотези у сучасному й минулому.

Мова і культура. (Науковий щорічний журнал). : К., 2007. – Вип. 9. – Т. V. – Ч.1. Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 22-28.

доц. Онуфрієнко Г.С.,       студ. IV курсу ГФ-314    ЗНТУ  Хваткова С.О.

(7с. = 0,437 д. а.)  

3

Мовленнєвий феномен запорозького козацтва.

Мова і культура: Науковий щорічний журнал. – К., 2007. – Вип. 9. – Т. V. – Ч. 1. – Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 36-41.

доц. Онуфрієнко Г.С.,       студ. ІV к.  ГФ-314  ЗНТУ Таран О.І.

(6с. =0,375 д.а.)

4

Термінознавча концепція І.Франка в сучасному вимірі.

Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: Зб. наук. праць VІІ Всеукр. наук.- практ. конф. – Запоріжжя, 2007. – 5с.

доц. Онуфрієнко Г.С.

співавтор – студ. ІV курсу ГФ-314 ЗНТУ Таран О.І.

(5с.=

0,312 д.а.).

5

Інноваційні процеси в сучасній українській мові.

Проблеми мовно-культурної політики в умовах Болонського процесу: Матеріали Всеукр. наукової конференції.– Запоріжжя: ЗДІА, 2007.

доц. Онуфрієнко Г.С.,

студ. ІІІ к. ФЕУ-515 ЗНТУ Сидоренко К.С.

(3с. = 0,187 д.а.)

6

Український художній переклад як чинник міжкультурної комунікації.

Проблеми мовно-культурної політики в умовах Болонського процесу: Матеріали Всеукр. наукової конференції .– Запоріжжя: ЗДІА, 2007. – С.25-26

доц. Онуфрієнко Г.С.,

студ. ІІ к. ГФ-316 ЗНТУ Кузнецова М.О.

(2с. =

0,125 д.а.)

7

Перспективи розвитку мов у багатонаціональній державі.

Проблеми мовно-культурної політики в умовах Болонського процесу: Матеріали Всеукр. наукової конференції. – Запоріжжя: ЗДІА, 2007. – С.17-19

доц. Онуфрієнко Г.С.,       студ. ІV курсу ГФ-314 ЗНТУ Хваткова С.О.

(3с. =

0,187д.а.)

8

Культура  мови засобів масової інформації.

Проблеми мовно-культурної політики в умовах Болонського процесу: Матеріали Всеукр. наукової конференції. – Запоріжжя: ЗДІА, 24 жовтня 2007. – С.51-53

ст. викл.

Бондарчук К.С.,

 студ. ІІ к. ФЕУ-116

Зінченко Т.О.

 

3 стор.

=0,18д.а.

9

Мовна ситуація в Україні, зокрема в Запоріжжі.

Проблеми мовно-культурної політики в умовах Болонського процесу: Матеріали Всеукр. наукової конференції.– Запоріжжя: ЗДІА,

24 жовнтя2007. – С.19-22

ст.  викл.

Бондарчук К.С.,  

студ. ІІ к. ФЕУ-116 Тарасенко А.І.

4 стор.=

0,24 д.а.

10

 

Переклад як вагомий чинник функціонування української літературної мови

Мова і культура (Науковий журнал). – К., 2008. Випуск 10. – Т. ІV (104). – С. 273-278

 

доц. Онуфрієнко Г.С.,

Кузнецова М.О (студ.

гр. ГФ-316).

 6с.

0,75д.а.

11

 

Пріоритет національного термінотворення у світлі науково-методичної концепції І.Франка.

 

Мова і культура (Науковий журнал). – К., 2008. Випуск 10. – Т. І (101). – С. 135-139

доц. Онуфрієнко Г.С.,

Таран О.І. (студ.

гр. ГФ-314).

 5с.

0,625д.а.

12

Мовний режим в Україні як соціолінгвістична проблема.

 

Мова і культура (Науковий журнал). – К., 2008. Випуск 10. – Т. V (105). – С. 282-288

 

доц. Онуфрієнко Г.С., Хваткова С.О. (студ.           гр. ГФ-314).

 5с.

0,625д.а.

13

Український художній переклад в історичному вимірі.

 

Наукові записи Кіровоградського державного педагогічного університету

ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2008. – Випуск 75(5). – С. 66-69

доц. Онуфрієнко Г.С.,

Кузнецова М.О (студ. гр. ГФ-316).

 (формат сторінки – А-4 (4с.), А-5(8с.).

1д.а.

 

14

Освітній потенціал української мови в контексті проблематики сучасної соціолінгвістики// Освітянські обрії: реалії та перспективи.

 Збірник наук. праць. – К.: ІПТО АПН України, –2008. –  №1 (4). –  С. 215-219

 

доц. Онуфрієнко Г.С.,

Хваткова С.О. (студ.

гр. ГФ-314).

 (формат сторінки – А-4(4с.), А-5 (8с.).

1д.а.

15

Вербальна ввічливість як категорія міжкультурної комунікації

Мова і культура (науковий журнал). – К.,  2009. – Випуск 11. – Т. 1 (113), С.54-66

доц. Онуфрієнко Г. С.,

співавтор:

Назаренко С.О., студ. гр. ГФ-314

(13с

(А-5)

0,812д.а.

16

Термін комунікація в поняттєвому вимірі й лінгвістичному контексті.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» (Серія: Проблеми української термінології). – Львів, 2010. –№675. – С.154-160. (фахове видання)

доц. Онуфрієнко Г. С.,

Черневич А. О.

(ГФ-316)

7с.

0,81д/а

(А-4)

17

Художній переклад як чинник міжкультурної комунікації.

Мова і культура (Науковий щорічний журнал). – К., 2010. – Випуск 12.– Т. ІІІ (128). – С. 312-320. (фахове видання)

доц. Онуфрієнко Г. С.,

Кузнецова  М. О.

(ГФ-316)

9с.

0,56д/а

(А-5)

 

18

Термін комунікація в поняттєвому вимірі й лінгвістичному контексті.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» (Серія: Проблеми української термінології). – Львів, 2010. –№675. – С.154-160. (фахове видання)

доц. Онуфрієнко Г. С.,

Черневич А. О.

(ГФ-316)

7с.

0,81д/а

(А-4)

19

Художній переклад як чинник міжкультурної комунікації.

Мова і культура (Науковий щорічний журнал). – К., 2010. – Випуск 12.– Т. ІІІ (128). – С. 312-320. (фахове видання)

доц. Онуфрієнко Г. С.,

Кузнецова  М. О.

(ГФ-316)

9с.

0,56д/а

(А-5)

 

 

 

 

 

1. Бєлов О.Ф. Український тризуб : історія дослідження та історичний реконструкт / О.Ф. Бєлов, Г.І Шаповалов. – Київ-Запоріжжя : Дике Поле, 2007. – 262 с.
2. Ройтман А.Б. Украина и Бразилия: Реализация совместных проектов / А.Б. Ройтман, И.А. Лазневая. – Днепропетровск : ДНУ, 2007. – 326 с.
3. Чоп В.М. Записки гуляйпільського анархіста Вольдемара Антоні / Упорядник В.Чоп  // Старожитності Південної України. Випуск 15. – Запоріжжя : РА «Тандем -У», 2006. – 136 с.
4. Чоп В.М. «Вольний Бердянськ»: місто в період анархістського соціального експерименту (1918 – 1921 роки) / В.М. Чоп, І.І. Лиман. – Запоріжжя : РА «Тандем -У», 2007. – 502 с.

Ст. гр. ІОТ – 816 Ренгач І.В. став лауреатом конкурсу Запорізької облдержадміністрації для обдарованої молоді 2008 р. з теми «Голодомор 1932 – 1933 років у Запорізькому краї» у номінації «Краєзнавство», науковий керівник проф. Шаповалов Г.І.

У 2010 р. ст. гр. ГФ – 238 Яковлєв Д.І. теж став лауреатом цього конкурсу з теми «Князь Дмитро Вишневецький – засновник Запорозької Січі», науковий керівник проф. Шаповалов Г.І.

У конкурсі наукових робіт студентів ЗНТУ (номінація «Гуманітарна») призові місця зайняли:

 • 2007 р. – першу премію отримала ст. ГФ – 235 Довжик О.К. з теми «Економічні взаємовідносини між греками та варварами у Північному Причорномор’ї у VI – III ст. до н.е.», наук. кер. асист. Мозуленко Д.І.
 • 2007 р. – третю премію отримали ст. гр. РП – 217 Щербина А.О. з теми «Повернення із небуття Петра Калнишевського – останнього кошового отамана Запорозької Січі», наук. кер. доц. Кузьменко В.В. і ст. гр. ГФ – 215 Бальошенко В.С. з теми «Машины и механизмы Леонардо да Винчи», наук. кер. доц. Щербина Т.П.
 • 2008 р. – другу премію отримала ст. гр. ГФ – 226 Волошко Т.О. «Англо – американські відносини та Фолклендський конфлікт 1982 р.», наук. кер. асист. Мозуленко Д.І.
 • 2009 р. – третю премію отримала ст. гр. ГФ – 239 Литвин К.В. «Подорож Катерини ІІ на Південь України», наук. кер. доц. Щербина Т.П.
 • 2010 р. – другу премію отримала ст. гр. ГФ – 239 Литвин К.В. з теми «Палацовий комплекс «Садиба Попова», наук. кер. доц. Щербина Т.П.

Сторінки