Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Управління персоналом і економіка праці» ЗНТУ

Кафедра «Управління персоналом і економіка праці»

Рік початку діяльності: 2007

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.е.н., професор Ґудзь Марина Вікторівна

 

 

051 – «Економіка», освітні програми:

«Управління персоналом та економіка праці»

076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітні програми:

«Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.030505 – «Управління персоналом та економіка праці» (Д,З)

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється за спеціальностями:

7.03050501 – «Управління персоналом та економіка праці» (Д,З)

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» здійснюється за спеціальностями:

8.03050501 – «Управління персоналом та економіка праці» (Д,З)

Підготовка за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється за спеціальностями:

051 «Економіка» (освітня програма «Управління персоналом та економіка праці»)
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітня програма «Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності»)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 494 (викладацька)
тел.: +380(61)7698454 (викладацька)
e-mail: kafedra_upep@zntu.edu.ua