Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Журналістика» ЗНТУ

Кафедра «Журналістика» (Ж)

Рік початку діяльності: 2007

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.філ.н., професор Погребна Вікторія Леонідівна

 

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

061 – «Журналістика», освітні програми:

«Журналістика»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.030301 – «Журналістика» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 483-А
тел.: +380(61)769-84-63
e-mail: kafedra_jur@zntu.edu.ua