Ви є тут

Головна

Прізвище: Клименко

Ім'я: Наталя

По батькові: Олександрівна

 

Посада: доцент кафедри журналістики ЗНТУ

Вчений ступінь, звання: кандидат філологічних наук

Освіта: вища 

Запорізький державний університет, рік закінчення – 1999, спеціальність за дипломом – «російська мова та література», кваліфікація за дипломом – «філолог, викладач російської мови та літератури, викладач української мови та літератури».

Дисертації:

Кандидатська дисертація: зі спеціальності 10.01.02 – російська література

«Гендерні аспекти творчості О. Шапір», рік захисту – 2008, Херсонський державний університет.

Наукові інтереси: жанрологія сучасної української публіцистики, медіакритика, теорія публіцистики, гендерні студії в журналістикознавстві, 

Дисципліни, які викладає:

 • «Соціально-політична проблематика в ЗМІ»,
 • «Медіакритика»,
 • «Комунікаційні технології»,
 • «Психологія журналістської творчості»,
 • «Психологія мас»,
 • «Сучасна українська публіцистика»,
 • «Спецкурс. Типологія друкованих ЗМІ».

Основні наукові публікації:

 1. Клименко Н. О., Шемчук О. Л. Особливості створення спеціалізованого екологічного видання / Н. О. Клименко, О. Л. Шемчук // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. –  С. 440–442.
 2. Клименко Н. О., Дунаєва  В. М. Стратегії репрезентації щасливої родинної біографії у журналах для батьків / Н. О. Клименко, В. М. Дунаєва // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. –  С. 434–437.
 3. Клименко Н. О., Корхова М. Д. «Женский журнал» в аспекті тенденцій сучасної журналістики / Н. О. Клименко, М. Д. Корхова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. –  С. 431–434.
 4. Клименко Н. О. Текстотворчі особливості вибудовування зіркової біографії (на матеріалі журналу «Хорошие родители» / Н. О. Клименко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. –  С. 364–368.
 5. Клименко Н. О. Стереотипізація в гендерномаркованих журнальних виданнях: ефекти масової поведінки / Н. О. Клименко // Історія, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти : колективна монографія [за ред. О. Ю. Поди]. – Дніпро : ПП «Ліра ЛТД», 2016. – С. 57-64.
 6. Клименко Н.О., Кузьменко А.О. Специфіка функціонування пластових видань у ХХІ столітті // Тиждень науки : збірник тез науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя 13-13 квітня 2015 р. В 5 томах. – Т. 3. / Ред. кол. [Ю.М.Внуков (відпов. ред.) та інш.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С. 444 – 447.
 7. Клименко Н.О., Шемчук О.Л. Структурно-видова варіативність інтерв’ю у газеті «МИГ» // Тиждень науки : збірник тез науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя 13-13 квітня 2015 р. В 5 томах. – Т. 3. / Ред. кол. [Ю.М.Внуков (відпов. ред.) та інш.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С. 442 – 444.
 8. Клименко Н.О. Специфіка публіцистичного методу і стилю Євгена Маланюка // Тиждень науки : збірник тез науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя 13-13 квітня 2015 р. В 5 томах. – Т. 3. / Ред. кол. [Ю.М.Внуков (відпов. ред.) та інш.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С. 426-428.
 9. Клименко, Н. О. Форми й методи контролю знань з професійно орієнтованих дисциплін (на прикладі спецкурсу «Типологія друкованих ЗМІ») [Текст] / Н. О. Клименко // Журналістика. Філологія. Медіаосвіта : ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція : 2-3 жовтня 2014 р. : матеріали конференції – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, 2014. – С. 80–84.
 10. Клименко, Н. О. Казка про справжнього батька, або Ідеальні історії зіркових татусів (за матеріалами журналу «Хорошие родители») [Текст] / Н. О. Клименко // «“У тридев’ятому царстві”: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа» : Міжнародна наукова конференція : 25–26 вересня 2014 р. : матеріали конференції. – Бердянськ, 2014. – С. 70–71.
 11. Клименко, Н. О. Польща у житті і творчості Євгена Сверстюка [Текст] / Н. О. Клименко // Україна-Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції : міжнародна науково-практична конференція : 25–27 вересня 2014 р. : тези доповідей. − Том ІІ. – Запоріжжя: ЗДІА, 2014. – С. 117–119.
 12. Клименко, Н. О. Вербальна репрезентація образу батька на сторінках журналу «Хорошие родители» [Текст] / Н.О. Клименко // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В.В. Різуна ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2013. – Т.53. (жовтень-грудень). – С. 76–82.
 13. Клименко, Н.О. Жанрово-стильові репрезентації політичного контенту у медіатекстах української періодики [Текст]  / Н.О.Клименко // Фаховий науковий збірник із соціальних комунікацій «Стиль і текст». – К., 2013. – Вип. 14. –– С. 184–193.
 14. Клименко, Н. О. Специфіка репрезентації політичної проблематики у друкованих виданнях різного типу (на матеріалі щотижневиків «Український тиждень», «Комментарии» і газет «День», «Факты и комментарии») [Текст] / Н.О.Клименко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2012. – № 4. – С. 66–74.
 15. Клименко, Н. О. Специфіка рубрикацій та своєрідність подання матеріалу в жіночих глянцевих журналах [Текст] / Н. О. Клименко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації ; гол. ред. О. В. Богуславський. – 2012. – № 1. – С. 65–71.
 16. Клименко, Н.О. Своєрідність публіцистики Євгена Сверстюка [Текст] / Н.О. Клименко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Филология. Социальные коммуникации. – 2010. – Том 23 (62). –№4. – С. 439-444.
 17. Клименко, Н.О. Проблеми дитинства та материнства на сторінках видань для жінок і родини: специфіка подання (на матеріалах журналів «Единственная», «Мир Семьи», «Мама и я») [Текст]  // Н.О. Клименко // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В.В. Різуна ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – Т. 38.  (січень-березень). – С. 103-110.
 18. Клименко, Н.О. Вербальні й візуальні (ілюстративні) жіночі образи в гендерно маркованих глянцевих виданнях [Текст]  // Н.О. Клименко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2010. − № 1. – С. 168 – 173.
Участь у конференціях:
 1. Текстотворчі особливості вибудовування зіркової біографії (на матеріалі журналу «Хорошие родители») // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 18 –22 квітня 2016 р. / редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 2. Портретно-біографічний дискурс у виданнях для батьків: жанровий аспект // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі» 3-4 березня 2016 року – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2016.
 3. Образ часу в колумністиці Віталія Жежери (за матеріалами збірки есеїв «Господні комарики»)  // Міжнародна наукова конференція «”Над берегами вічної ріки”: темпоральний вимір літератури» 24 – 25 вересня 2015 року – Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 2015.
 4. Жанрове багатство подорожньої публіцистики Володимира Супруненка – запорізького письменника і мандрівника // Всеукраїнська наукова конференція “Запорожжя в гуманітарному дискурсі” 8-9 жовтня 2015 року – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2015.
 5. Клименко Наталя. Журнал «Слово і час» у контексті розвитку наукової періодики в Україні. // Міжрегіональна студентська конференція «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа» 14-15 травня 2015 року – Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 2015.
 6. Клименко Н. О. Женщины «новой эпохи» в творчестве О. Шапир: диалог-полемика с И. Тургеневым // Міжвузівські наукові читання «Актуальні проблеми компаративістики», 5 березня 2015 року. – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2015.
 7. Клименко Н.О., Кузьменко А.О. Специфіка функціонування пластових видань у ХХІ столітті // Щорічна науково-технічна конференція ЗНТУ «Тиждень науки», ( квітень 2015 р., Запоріжжя)
 8. Клименко Н.О., Шемчук О.Л. Структурно-видова варіативність інтерв’ю у газеті «МИГ» // Щорічна науково-технічна конференція ЗНТУ «Тиждень науки», ( квітень 2015 р., Запоріжжя)
 9. Клименко Н.О. Специфіка публіцистичного методу і стилю Євгена Маланюка // Щорічна науково-технічна конференція ЗНТУ «Тиждень науки», ( квітень 2015 р., Запоріжжя)
 10. Клименко Н.О. Форми й методи контролю знань з професійно орієнтованих дисциплін (на прикладі спецкурсу «Типологія друкованих ЗМІ») // Всеукраїнська науково-практична конференція «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта» (2-3 жовтня 2014 р., м. Полтава)
 11. Клименко Н.О. Казка про справжнього батька, або Ідеальні історії зіркових татусів (за матеріалами журналу «Хорошие родители») // Міжнародна наукова конференція «У тридев’ятому царстві: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа» (25-26 вересня 2014 р., м. Бердянськ)
 12. Клименко Н.О.Польща у житті і творчості Євгена Сверстюка // Міжнародна науково-практична конференція «Україна – Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції» (25-27 вересня 2014 року, м.Запоріжжя)
 13. Клименко Н.О Вербальна репрезентація образу батька на сторінках журналу «Хорошие родители» // ІІ міжнародна Інтернет-конференція «Медіакартина світу: структура, семіотика, канал трансляції» (Київ, Бердянськ, Суми, Пуебло (Мексика), Єкатеринбург (Росія), 15 травня – 15 червня 2013 р.);
 14. Клименко Н.О. Жанрово-стильова специфіка політичних публікацій всеукраїнських друкованих видань // XIX міжнародна науково-практична конференція з проблем функціонування і розвитку української мови Мова. Суспільство. Журналістика. (присвячується 40-річчю кафедри мови та стилістики) (м. Київ, 12 квітня 2013).
 15. Клименко Н.О. Продукування негативу як маніпулятивної технології у вітчизняних соціальних телевізійних репортажах // Щорічна науково-технічна конференція ЗНТУ «Тиждень науки», (9-13 квітня 2013 р., Запоріжжя)
 16. Клименко Н.О. Специфіка рубрикації та своєрідність подання матеріалу в жіночих глянцевих журналах // ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації сучасного світу» (29-30 березня 2012 р. м. Запоріжжя)
 17. Клименко Н.О. Своєрідність публіцистики Євгена Сверстюка // VI Міжнародна наукова конференція «Сучасний інформаційний простір: журналістика та медіаосвіта» (м. Алушта, Крим, Україна, 26-30 вересня)
 18. Клименко Клименко Н.О. Специфіка репрезентації мариністичної теми в жіночих глянцевих журналах // Міжнародна наукова конференція «Мариністика в художній літературі» (м. Бердянськ, 9-10 вересня 2010 року)
 19. Клименко Н.О. Вербальні й візуальні (ілюстративні) жіночі образи в гендерно маркованих глянцевих виданнях // Друга міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації сучасного світу» (м. Запоріжжя, 22-24 квітня 2010 р.);
 

Рік початку трудової діяльності в університеті: 2008.

Основні мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 483а
тел.: +38 (061) 769-84-63
e-mail: kafedra_jur@zntu.edu.ua
URL: Кафедра журналістики