Ви є тут

Головна

Прізвище: Фандєєва

Ім'я: Катерина

По батькові: Олександрівна

 

Посада: асистент

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, 2012, спеціальність за дипломом – «Інформаційні технології проектування»
 

Наукові інтереси:

 • Інформаційні технології та методи прийняття рішень в менеджменті організацій

Дисципліни, які викладає:

 • Математичні методи оптимізації та дослідженні інформації
 • Теорія прийняття рішень

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Фандеева Е.А. Применение метода анализа иерархии для вібора рекламной сети в Интернете / Е.А. Фандеева, В.В. Харченко // «Радіоелектроніка, інформатика, управління»: зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – Вип. 1. – С. 89–95.
 2. Фандєєва К.О. Розв’язання задачі оцінювання конкурентоспроможності зварювального обладнання з урахуванням значущості груп критеріїв / К.О.Фандєєва, В.В. Круглікова, Ю.М. Ткаченко // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук. праць. – Львів: НЛТУ, 2011. − Вип. 21.8. – С. 218 – 224.
 3. Фандєєва К.О. Метод аналіза ієрархій в підвищенні ефективності рекламної кампанії / К.О.Фандєєва, В.І. Дубровін, В.В. Круглікова // Держава та регіони. Економіка та підприємство: зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2011. – №4. – С. 87 – 91.

Всього наукових праць: 5.

Участь у конференціях:

 • Фандеева Е.А. Автоматизированная система анализа мотивации как инструмент повышения эффективности сотрудников / Е.А. Фандеева, Ю.П. Ванюшаник, В.И. Дубровин // VІI Международная научно-практическая конференция «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікації та інформаційних технологій».– Запоріжжя : ЗНТУ, – 2014.
 • Фандєєва К.О. Оптимальна оцінка ефективності розробників програмних проектів / К.О.Фандєєва, Ю.П. Ванюшанік // Матеріали доповідей учасників конференції «Тиждень науки»: Секція «Інформаційні технології та управління».– Запоріжжя : ЗНТУ, – 2014.
 • Фандеева Е.А. Моделирование стратегических решений производителя программного обеспечения как услуги / Е.А. Фандеева, Ю.П. Ванюшаник // 17 Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»: Сборник материалов форума «Конкурентная разведка и управление знаниями». – Харьков: ХНУРЭ, 2013. – Т.8. – С. 162-163.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Мови спілкування: російська, англійська, українська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): а. 43
тел.: +38-098-790-55-67
e-mail: k_fand@mail.ru