Ви є тут

Головна

На кафедрі соціальної роботи ведеться активна наукова діяльність. Співробітники кафедри приймають участь у всеукраїнських та міжнародних  конференціях, проводять дослідження, публікують наукові статті, захищають  дисертації.

На кафедрі функціонують наукові школи з політології та соціології.

Провідними напрямками наукових досліджень кафедри є: «Громадський моніторинг як фактор розвитку громадянського суспільства», «Політична комунікація як об'єкт соціологічного дослідження», «Ціннісні орієнтації сучасної молоді», «Функції громадської думки».