Ви є тут

Головна

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Науково-дослідних робіт, які виконуються в межах другої половини робочого дня викладачів

на 2016-2018 роки

Кафедра загальноправових та політичних наук

 

 

№ п/п Шифр, назва НДР, науковий ступінь, звання, прізвище, ім.`я по батькові наукового керівника Підстава для виконання роботи (дата документу №) Строки виконання НДР, етапів (роки) Очікувані результати і форма звітності у поточному році

1 Номер НДР: 013816

Назва НДР: Децентралізація як детермінанта проведення реформ політичної системи.

Керівник: д. політ. н., доц., зав. кафедри Д.Ю. Арабаджиєв Рішення секції НТР інституту від 05.09.2016 р., протокол № 2 01.09.2016 – 30.06.2018 р. р. Децентралізація як детермінанта проведення реформ політичної системи.

Публікації.

Анотований звіт.

Заключний звіт.

1.1 Назва етапу № 1: Дослідження передумов реформування політичної системи. 01.09.2016 – 30.06.2017 р. р. Систематизація факторів, що обумовлюють проведення реформ політичної системи.

Публікації.

Анотований звіт.

1.2 Назва етапу № 2: Аналіз специфіки провадження децентралізації в процесі модернізації політичної системи 01.09.2017 – 30.06.2018 р. р. Обґрунтування децентралізації як детермінанти модернізації політичної системи.

Публікації.

Анотований звіт.

Заключний звіт.