Ви є тут

Головна

Основні наукові роботи (2011-2016рр.)

 1. Parkhomenko, A. Implementation of Reusable Solutions for Remote Laboratory Development / A.Parkhomenko, O. Gladkova, A. Sokolyanskii, V. Shepelenko, Y.Zalyubovskiy // iJOE ? Volume 12, Issue 07, 2016.- pp. 24-29 
 2. Hybrid models of studied objects using remote laboratories for teaching design of control systems /M. Poliakov, T.Larionova, G. Tabunshchyk, A. Parkhomenko, K. Henke // iJOE ? Volume 12, Issue 09, 2016.- pp.7-13
 3. Автоматизоване проектування електронних засобів в середовищах Creo та ALTIUM DESIGNER: Навчальний посібник , 2-ге вид. / А.В.Пархоменко, А. В. Притула, В. М. Крищук. Запоріжжя : Дике поле, 2016. – 250 с. 
 4. Remote and virtual tools in engineering: textbook/general editorship Dr.Ing.Karsten Henke.–Zaporizhzhya: Dike Pole, 2016.– 250 рр.(in English)
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 64253. Комп’ютерна програма «Віддалена лабораторія проектування вбудованих систем» / А.В.Пархоменко, О.М Гладкова., О.В. Соколянський//заявник Запорізькій національний технічний університет. – опубл. 2016.
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 67404. Комп’ютерна програма «Автоматизована система управління рухомим об’єктом» / А.В.Пархоменко, О.М.Гладкова // заявник Запорізькій національний технічний університет. – опубл. 22.08.2016
 7. Віддалений та віртуальний інструментарій в інжинірингу: монографія / А. Пархоменко, Г. Табунщик, М. Поляков, О.Гладкова, Т. Брагіна, Т. Ларіонова. – Запоріжжя: Дике поле, 2015. – 250 с. ISBN 978-966-2752-74-8
 8. Parkhomenko A. Development and Application of Remote Laboratory for Embedded Systems Design / A.Parkhomenko, O. Gladkova, E. Ivanov, A. Sokolyanskii, S. Kurson// JOE ? Volume 11, Issue 3, 2015.- 27-31 (http://dx.doi.org/10.3991/ijoe.v11i3.4519)
 9. Parkhomenko A. Internet-based Technologies for Design of Embedded Systems / A.Parkhomenko, O. Gladkova, S. Kurson, A. Sokolyanskii, E. Ivanov // Journal of Control Science and Engineering 2 (2015) PP. 55-63 (doi:10.17265/2328-2231/2015.02.001)
 10. Parkhomenko А. Complex requirements analysis for the high-level design of Embedded Systems / А. Parkhomenko, О. Gladkova // Вісник НУ «Львівська політехніка» - Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – Львів: Львівська політехніка, №808(2015). – С.3-10
 11. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 56326 України. Автоматизована система оптимізації конструкцій радіаторів для охолодження радіоелектронних апаратів [Текст] / Є.В. Огренич, О.М. Кагітіна, А.В. Пархоменко, Г.М. Шило; заявник Запорізькій національний технічний університет. – опубл. 05.09.2014. – 7 с.
 12. Пархоменко А. В. Автоматизоване проектування електронних засобів в середовищах Creo та ALTIUM DESIGNER: Навчальний посібник / А. В. Пархоменко, А. В. Притула, В. М. Крищук. – Запоріжжя : Дике поле, 2013. – 250 с. ISBN 978-966-2752-37-3
 13. Гладкова О.Н. Информационные технологии в аутсорсинговом обучении персонала / О.Н. Гладкова, М.А. Орлов, А.В.Пархоменко // Radioelectronics and Informatics № 1(60). ? Харьков: ХНУРЭ, 2013. ? Р. 84-86
 14. Спахі А.В. Досвід використання сучасних CAD/CAM/CAE/PDM-систем в промисловості та навчальному процесі / А.В. Спахі, А.В. Пархоменко, А.В. Пархоменко // Spesial number of International Scientific Journal «Acta Universitatis Pontica Euxinus» – Варна: Технический университет, 2013 .? С. 391-394.
 15. Поздняков А.А. Автоматизированное управление проектом внедрения программной системы. / А.А. Поздняков, А.В. Пархоменко, Н.И. Тамрас, Е.В. Чижик //Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. Науковий журнал. № 1(24) Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.- С.123-129.