Ви є тут

Головна

Наукові роботи студентів!

Протягом 2016 - 2017 навчального року до наукової роботи було залучено 29 студентів.

П’ятеро студентів прийняли участь у вузівському конкурсі на кращу студентську наукову роботу (жовтень-грудень 2016 р.). Робота студентки групи ГФ-223 Дметренко О. «Глобальні дисбаланси та сучасна криза світової економіки» була визнана кращою у номінації «Економіка».

18 квітня 2017 р. відбулася робота секції «Міжнародні економічні відносини» студентської науково-практичної конференції університету «Тиждень науки ЗНТУ 2017». В роботі секції взяли участь 25 осіб, з доповідями виступили 18 студентів, в т.ч.:

 1. Компаративний аналіз показників рівня життя в ЄС та Україні. Доповідач – студ. гр. ГФ-222 Б.С. ПАРШИН.  Автори – студ. гр. ГФ-222 Б.С. ПАРШИН, проф. Е.В. ПРУШКІВСЬКА;
 2. Моделі інтеграції України до ЄС. Доповідач  –  студ. гр. ГФз-212 К. ВЕЛИЧКО.  Автори – студ. гр. ГФз-212 К.Є. ВЕЛИЧКО, проф. Е.В. ПРУШКІВСЬКА;
 3. Характеристика основних міграційних груп робочої сили до ЄС. Доповідач – студ. гр. ГФз-212 Є.М. ПЕРЕВ’ЯЗКО. Автори – студ. гр. ГФз-212 Є.М. ПЕРЕВ’ЯЗКО, проф. Е.В. ПРУШКІВСЬКА;
 4. Інвестиції в соціальну сферу – найважливіший інструмент створення соціально-орієнтованої економіки.  Доповідач – студ. гр. ГФ-216 Ю.О. НЕКРАСОВ. Автори – доц. М.М. СИТНИКОВ, студ. гр. ГФ-216 Ю.О. НЕКРАСОВ;
 5. Можливості використання досвіду зарубіжних країн у валютній політиці України. Доповідач – студ. гр. ГФ-214 В.В. ЛЕЖНЮК. Автори – студ. гр. ГФ-214 В.В. ЛЕЖНЮК, старш. викл. Т.С. ПАВЛЮК;
 6. Домінуюча роль долара в міжнародних розрахунках. Доповідач – студ. гр. ГФ-214 Н.В. МАЛИК.  Автори – студ. гр. ГФ-214 Н.В. МАЛИК, старш. викл. Т.С. ПАВЛЮК;
 7. Посткризові варіанти коригування глобальних дисбалансів. Доповідач – студ. гр. ГФ-223 Б.О. ЖЕРОНКІН.  Автори – доц. А.О. ЄГОРОВ, студ. гр. ГФ-223 Б.О. ЖЕРОНКІН;
 8. Практичне застосування електронного цифрового підпису в Україні. Доповідач – студ. гр. ГФ-213 А.Ю. КОНОВАЛЬЧУК.  Автори – доц. І.О. ЛАЗНЕВА, студ. гр. ГФ-213 А.Ю. КОНОВАЛЬЧУК;
 9. Проблеми реформи світової валютної системи. Доповідач – студ. гр. ГФ-212 В.В. ТІМАРЕВСЬКА.  Автори – доц. А.О. ЄГОРОВ, студ. гр. ГФ-212 В.В. ТІМАРЕВСЬКА;
 10. Віденський конгрес 1814-1815 рр. і його міжнародні наслідки.  Доповідач – студ. гр. ГФ-215 С.О. ГНАТЕНКО. Автори – проф. О.П. САРНАЦЬКИЙ, студ. гр. ГФ-215 С.О. ГНАТЕНКО;
 11. Глобальні тенденції функціонування та розвитку транснаціональних корпорацій. Доповідач – студ. гр. ГФ-212 М.Д. БАРАНОВА. Автори – доц. А.І. МЕЛЕЩЕНКО, студ. гр. ГФ-212 М.Д. БАРАНОВА;
 12. Огляд ринку електронних торгівельних майданчиків в Україні.  Доповідач – студ. гр. ГФ-213 Д.І.ЦАРАНЕНКО.  Автори – доц. І.О. ЛАЗНЕВА, студ. гр. ГФ-213 Д.І.ЦАРАНЕНКО;
 13. Розвиток грошової системи Німеччини. Доповідач – студ. гр. ГФ-215 С.О. ГНАТЕНКО. Автори – старш. викл. Т.С. ПАВЛЮК, студ. гр. ГФ-215 С.О. ГНАТЕНКО;
 14. Система оподаткування США.  Доповідач – студ. гр. ГФ-215 О.В. ВИНОВЕЦЬ.  Автори – студ. гр. ГФ-215 О.В. ВИНОВЕЦЬ, старш. викл. Т.С. ПАВЛЮК;
 15. Державна політика стимулювання експорту: досвід Фінляндії. Доповідач – студ. гр. ГФ-223 О.В. ПОЛІВОДА.  Автори – доц. І.О. ЛАЗНЕВА, студ. гр. ГФ-223 О.В. ПОЛІВОДА;
 16. Регулювання міжнародної міграції робочої сили.  Доповідач – студ. гр. ГФ-224 Д.М. ПРИБИЛЬ.  Автори – старш. викл. Т.С. ПАВЛЮК, студ. гр. ГФ-224 Д.М. ПРИБИЛЬ;
 17. Динаміка платіжного балансу України за останні 5 років.  Доповідач – студ. гр. ГФ-224 Ю.О. ПОДОЛЯН.  Автори – старш. викл. Т.С. ПАВЛЮК, студ. гр. ГФ-224 Ю.О. ПОДОЛЯН;
 18. Вплив покоління XYZ на розвиток електронної торгівлі сектору B2C.  Доповідач – студ. гр. ГФ-213 Є. Г. ШАФОРОСТОВА.  Автори – доц. І.О. ЛАЗНЕВА, студ. гр. ГФ-213 Є. Г. ШАФОРОСТОВА.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАВНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗА 2016 р.

 1. Сучасні тенденції функціонування та розвитку транснаціональних корпорацій і їх вплив на світову економіку в умовах глобалізації - Мелещенко А.І., Цимбал Ю.В. (ГФ-212 - Інвестиції: практика та досвід;
 2. Особливості розвитку українського та міжнародного ринку недержавного пенсійного страхування в сучасних умовах - Мелещенко А.І, Бренер А.В.( ГФ-212), Воровська К.А. (ГФ-212) - Вісник Одеського Національного Університету. Серія: Економіка;
 3. Аналіз видів FOREX-юрисдикцій у контексті необхідності регулювання ринку FOREX в Україні - Лазнева І.О., Бренер А.В.(ГФ-212) - Глобальні та національні проблеми економіки;
 4. Интеграція України до ЄС: проблеми та перспективи подальшої співпраці - Т.С. Павлюк, М.В. Дерев'ягін (ГФ-223) - Economy and Society: modern foundation for human development: conference proceeding;
 5. Regulatory issues of ukrainian FOREX market in the context of Ukrainian laws harmonization with EU legislation - A.V. Brener (HF-212), I.O. Lazneva - Economic Development Strategy in Terms of Europian Intergation: conference proceeding;
 6. Регіональні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу в Україні (на прикладі Запорізької області) - К.В. Коломоєць (ГФ-223), І.О. Лазнева - Economy and Society: modern foundation for human development: conference proceeding.

У 2015 р. у збірнику тез доповідей щорічної науково-практичної конференції «Тиждень науки ЗНТУ» були опубліковані наступні роботи студентів кафедри МЕВ:

 1. Вельможко П. П. (ГФ-211) Перспективи розвитку аграрного страхування в Україні / П. П. Вельможко, І. О. Лазнева (доцент каф. МЕВ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
 2. Бренер А. В. (ГФ-212) Структурні зрушення демографічного складу населення АР Крим / А. В., Бренер В. В. Корольков (професор каф. МЕВ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484.
 3. Мигловец Н. А. (ГФ-213) Общественное мнение, как главный объект PR деятельности и способы влияния на него / Н. А. Мигловец, І. О. Лазнева (доцент каф. МЕВ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с .
 4. Водоп’янова Є. О. (ГФ-213) PR activity in the external relations: the importance and main functions / Є. О. Водоп’янова, І. О. Лазнева (доцент каф. МЕВ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.