Ви є тут

Головна

 

 Наукова робота кафедри приватної охоронної діяльності охоплює розробку кафедральної науково-дослідної теми за основним напрямом роботи кафедри, а також індивідуальні праці професорсько-викладацького складу кафедри і наукову роботу студентів.

Основним напрямом наукових досліджень кафедри приватної охоронної діяльності є розробка різноманітних аспектів здійснення охоронної і розшукової діяльності та забезпечення безпеки підприємств і громадян.

В рамках зазначеного напряму, кафедра приватної охоронної діяльності працювала і працює над розробкою низки наукових проблем:

1) «Правові, організаційні та тактичні особливості провадження господарської діяльності в сфері приватної охоронної та розшукової діяльності в Україні на сучасному етапі» (2008-2010рр.);

2) «Захист комерційної таємниці та економічна безпека підприємств на сучасному етапі» (2010-2012рр.);

3) «Особливості забезпечення майнової та особистої безпеки» (2012-2015рр.);

4) «Правові, організаційні і тактичні аспекти забезпечення майнової та особистої безпеки» (2015-2018рр.).

Починаючи з 2008 року кафедра кожен рік здійснює активну роботу щодо залучення студентів до участі у наукових конкурсах та науково-практичних конференціях. Всі напрацювання студентів постійно заслуховуються на засіданнях кафедри та наукового гуртка.

Активна робота на науковій ниві професорсько-викладацького складу кафедри приватної охоронної діяльності разом зі своїми студентами відображена у значній кількості наукових публікацій у фахових наукових виданнях, тезах доповідей науково-практичних конференцій, захищених магістерських роботах.

Список монографій, підручників та навчальних посібників кафедри

Список наукових публікацій за 2012-2016 рік кафедри

Тези доповідей на конференціях за 2012-2016 рік кафедри

Список наукових публікацій студентів за 2012-2016 рік кафедри