Ви є тут

Головна

Кафедра має 4 навчальні хімічні лабораторії, 2 лабораторії для науково-дослідницьких робіт, 1 лабораторія для виконання робіт з курсу «Основи загальної екології», 1 аудиторія – препараторна. На кафедрі 4 комп’ютери, є сучасне обладнання: атомно-абсорбційний спектрофотометр С-115 ФК, газохроматографи СЕЛМИ – Хром та Цвет, потенціостат П-5848, фотометр КФК-3, іономіри И-120.2 та ЭВ-134, газоаналізатор УГ-2, електрозвуковий диспергатор УЗ 2Н-А.