Ви є тут

Головна

На базі кафедри функціонує навчальна лабораторія «Соціально-психологічних досліджень», яка є місцем для організації практичних занять зі студентами, виконання курсових, дипломних, творчих робіт, для самостійної роботи студентів. Тут проводяться лабораторні навчальні заняття, які дозволяють поглиблювати й закріплювати теоретичні знання, одержувані студентами на лекціях, перевіряти науково-теоретичні положення, вивчати на практиці методи наукових досліджень, розвивати самостійність студентів і індивідуалізацію навчання.

У наявності лабораторії є:

  • робочі програми всіх дисциплін, за якими проводяться заняття;
  • графіки виконання робіт;
  • методичні вказівки й рекомендації для студентів;
  • тематика курсових і дипломних робіт зі списками літератури;
  • методика керівництва лабораторними заняттями з боку викладача.