Ви є тут

Головна
 
Навчальні курси, які читаються викладачами кафедри, поділяються на 2 групи:
 
1) загально-технічні для студентів інженерно-фізичного, машинобудівного, гуманітарного, транспортного та електротехнічного факультетів;
2) спеціальні для студентів спеціальності "Композиційні та порошкові матеріали, покритття".
 
Окремі курси викладаються англійською мовою.
 
Група 1
 • Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин

Метою викладання дисципліни є вивчення можливостей основних технологій виготовлення заготовок при виробництві деталей машин та механізмів, їх виливу на якість заготовок, на можливості подальшого оброблення заготовок. Засвоєння правил проектування заготовок в залежності від методів їх виготовлення. Освоєння методики вибору найраціональніших варіантів технологій виготовлення заготовок в умовах конкретного типу виробництва.

 • Конструкційні матеріали

Вивчаються основи класифікації основних конструкційних матеріалів; методи контролю структури, механічних і службових властивостей; зв'язок між структурою та властивостями матеріалів; основні способи одержання та області застосування виробів з металевих, неметалевих і композиційних конструкційних матеріалів. Ознайомлення з сучасними методами покращення якості матеріалів та підвищення техніко-економічних показників при застосуванні тих чи інших конструкційних матеріалів для певних умов їх експлуатації.

 • Технологія конструкційних матеріалів

Формується система знань з теорії і практики класифікації, маркування, визначення основних властивостей, технологічних способів отримання,застосування та оброблення металевих і неметалевих конструкційних матеріалів.

 • Технологія виробництва та оброблення матеріалів

Вивчаються технології виробництва основних конструкційних матеріалів та їх вплив на механічні, технологічні та службові властивості, а також формуються теоретичні знання та практичні навички з оброблення конструкційних матеріалів методом лиття, оброблення тиском, зварювання, оброблення різанням, порошкової металургії.

 • Системи технологій

Метою викладання дисципліни є ознайомлення з основами виробничих технологій у основних галузях промисловості, їхній сучасний стан і перспективи розвитку інноваційних технологій з метою формування у фахівців уявлення про шляхи використання наявного виробничого потенціалу підприємств та про можливість оцінки техніко-економічної ефективності промислових технологій, якості технологічних рішень на підприємствах.

 • Транспортне матеріалознавство

Формується система знань з теорії та практики застосування матеріалів у транспортному машинобудуванні; вивчаються їх структура і властивості, зв'язок між ними, а також технології виготовлення виробів з металів та їх сплавів, пластмас, гуми, композиційних і порошкових матеріалів.

 • Технологія заготівельного виробництва в авіадвигунобудуванні

Вивчення можливостей основних технологій виготовлення заготовок при виробництві авіаційних двигунів, їх виливу на якість заготовок, на можливості подальшого оброблення заготовок; засвоєння правил проектування заготовок в залежності від методів їх виготовлення; освоєння методики вибору найраціональніших варіантів технологій виготовлення заготовок в умовах конкретного виробництва.

 • Material Science and Technology of Structural Materials

The discipline is intended for students of speciality 6.030507 "Translation". The information about engineering material`s physical, chemical, service and mechanical properties is given. Metallurgical processes of ferrous and non-ferrous metals production are briefly considered. The main foundry processes, metal forming technologies, welding processes and cutting operations are described.

 • Structural Materials

The discipline is intended for students of speciality "Electrical devices and machines". The metods of determination of strength, plasticity and impact strength hardness of metals are given. Atomic-crystal structure, macro- and microstructure of metals and alloys are considered. Phase diagrames and heat-treatment of steels and cast irons discussed. The chemical composition and properties non-ferrous metals and alloys are presented.

 

Група 2

 • Вступ до спеціальності
 • Основи виробництва порошкових та композиційних матеріалів
 • Фізико-хімічні основи створення покриттів
 • Теорія та технологія формування та спікання порошкових та композиційних матеріалів
 • Стандартизація, метрологія та контроль якості  продукції
 • Технологія нанесення та властивості покриттів
 • Технологія виробництва порошкових та композиційних матеріалів
 • Неметалеві матеріали
 • Термічна обробка порошкових та композиційних матеріалів
 • Кольорові метали та сплави
 • Технологія виготовлення заготовок в машинобудуванні
 • Основи формування структури та властивостей порошкових та композиційних матеріалів
 • Обладнання та оснастка виробництва порошкових та композиційних матеріалів
 • Комп'ютерні методи моделювання структури та властивостей матеріалів
 • Фундаментальні основи нанотехнологій
 • Порошкові та композиційні матеріали зі спеціальними властивостями
 • Технології конструкційних наноструктурних матеріалів та покриттів
 • Основи наукових досліджень та організація експерименту
 • Нові матеріали та технології
 • Полімерні композиційні матеріали
 • Наукове планування дослідницьких робіт
 • Проектування виробів з порошкових та композиційних матеріалів