Ви є тут

Головна
 
Навчальні курси, які читаються викладачами кафедри, поділяються на 2 групи:
 
1) загально-технічні для студентів інженерно-фізичного, машинобудівного, гуманітарного, транспортного та електротехнічного факультетів;
2) спеціальні для студентів спеціальності "Композиційні та порошкові матеріали, покритття".
 
Окремі курси викладаються англійською мовою.
 
Група 1
 • Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин

Метою викладання дисципліни є вивчення можливостей основних технологій виготовлення заготовок при виробництві деталей машин та механізмів, їх виливу на якість заготовок, на можливості подальшого оброблення заготовок. Засвоєння правил проектування заготовок в залежності від методів їх виготовлення. Освоєння методики вибору найраціональніших варіантів технологій виготовлення заготовок в умовах конкретного типу виробництва.

 • Конструкційні матеріали

Вивчаються основи класифікації основних конструкційних матеріалів; методи контролю структури, механічних і службових властивостей; зв'язок між структурою та властивостями матеріалів; основні способи одержання та області застосування виробів з металевих, неметалевих і композиційних конструкційних матеріалів. Ознайомлення з сучасними методами покращення якості матеріалів та підвищення техніко-економічних показників при застосуванні тих чи інших конструкційних матеріалів для певних умов їх експлуатації.

 • Технологія конструкційних матеріалів

Формується система знань з теорії і практики класифікації, маркування, визначення основних властивостей, технологічних способів отримання,застосування та оброблення металевих і неметалевих конструкційних матеріалів.

 • Технологія виробництва та оброблення матеріалів

Вивчаються технології виробництва основних конструкційних матеріалів та їх вплив на механічні, технологічні та службові властивості, а також формуються теоретичні знання та практичні навички з оброблення конструкційних матеріалів методом лиття, оброблення тиском, зварювання, оброблення різанням, порошкової металургії.

 • Системи технологій

Метою викладання дисципліни є ознайомлення з основами виробничих технологій у основних галузях промисловості, їхній сучасний стан і перспективи розвитку інноваційних технологій з метою формування у фахівців уявлення про шляхи використання наявного виробничого потенціалу підприємств та про можливість оцінки техніко-економічної ефективності промислових технологій, якості технологічних рішень на підприємствах.

 • Транспортне матеріалознавство

Формується система знань з теорії та практики застосування матеріалів у транспортному машинобудуванні; вивчаються їх структура і властивості, зв'язок між ними, а також технології виготовлення виробів з металів та їх сплавів, пластмас, гуми, композиційних і порошкових матеріалів.

 • Технологія заготівельного виробництва в авіадвигунобудуванні

Вивчення можливостей основних технологій виготовлення заготовок при виробництві авіаційних двигунів, їх виливу на якість заготовок, на можливості подальшого оброблення заготовок; засвоєння правил проектування заготовок в залежності від методів їх виготовлення; освоєння методики вибору найраціональніших варіантів технологій виготовлення заготовок в умовах конкретного виробництва.

 • Material Science and Technology of Structural Materials

The discipline is intended for students of speciality 6.030507 "Translation". The information about engineering material`s physical, chemical, service and mechanical properties is given. Metallurgical processes of ferrous and non-ferrous metals production are briefly considered. The main foundry processes, metal forming technologies, welding processes and cutting operations are described.

 • Structural Materials

The discipline is intended for students of speciality "Electrical devices and machines". The metods of determination of strength, plasticity and impact strength hardness of metals are given. Atomic-crystal structure, macro- and microstructure of metals and alloys are considered. Phase diagrames and heat-treatment of steels and cast irons discussed. The chemical composition and properties non-ferrous metals and alloys are presented.

 • Хімія

Формується система знань, які мусить мати кожен фахівець. Знання загальних теоретичних основ хімії сприяє розвитку логічного мислення, матеріалістичного сприйняття світу дає можливість мати сучасне наукове уявлення про матерії і форми її існування, про механізми перетворення механічних сполук. Курс складається з теоретичних основ та теоретичної бази. Під час лабораторних занять студенти мусять засвоїти теоретичний матеріал курсу, навчитися виконувати теоретичні експерименти та навчитися аналізувати фактичний матеріал на теоретичній основі. Викладається для студентів всіх спеціальностей денної і заочної форм навчання.

 • Корозія та захист металів

Курс викладається для студентів за професійним спрямованням ливарне виробництво чорних та кольорових металів.

 • Аналітичний контроль металургійного виробництва

Курс складається з теоретичної та лабораторної частин і спрямований для засвоєння студентами металургійних спеціальностей всіх форм навчання. Його завдання надати теоретичні знання та практичні навички визначення вмісту компонентів у сплавах хімічними і фізико-хімічними методами.

 • Основи загальної екології

Курс складається з теоретичної та лабораторної частин і спрямований для засвоєння студентами всіх спеціальностей денної і заочної форм навчання. Його завдання надати засвоєння теоретичного курсу, прищеплення студентам практичних навичок у виконанні екологічних досліджень та усвідомлення необхідності ощадливого ставлення до природи, дотримання принципів інженерної етики відносно санітарних вимог до стану довкілля.

 • Концепція сучасного природознавства

Курс викладається для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» денної і заочної форм навчання. Курс спрямований на поглиблення знань фізики та хімії та використання основних законів на практиці.

 • Хімія англійською мовою

Курс складається з теоретичної та лабораторної частин і викладається для студентів спец груп, що вивчають «Технічний переклад» та електротехнічних спеціальностей груп ЕА. Курс спрямований на вироблення навичок використовування на практиці теоретично набутих знань з хімії та поповнення словникового запасу хімічних термінів.

Група 2

 • Вступ до спеціальності
 • Основи виробництва порошкових та композиційних матеріалів
 • Фізико-хімічні основи створення покриттів
 • Теорія та технологія формування та спікання порошкових та композиційних матеріалів
 • Стандартизація, метрологія та контроль якості  продукції
 • Технологія нанесення та властивості покриттів
 • Технологія виробництва порошкових та композиційних матеріалів
 • Неметалеві матеріали
 • Термічна обробка порошкових та композиційних матеріалів
 • Кольорові метали та сплави
 • Технологія виготовлення заготовок в машинобудуванні
 • Основи формування структури та властивостей порошкових та композиційних матеріалів
 • Обладнання та оснастка виробництва порошкових та композиційних матеріалів
 • Комп'ютерні методи моделювання структури та властивостей матеріалів
 • Фундаментальні основи нанотехнологій
 • Порошкові та композиційні матеріали зі спеціальними властивостями
 • Технології конструкційних наноструктурних матеріалів та покриттів
 • Основи наукових досліджень та організація експерименту
 • Нові матеріали та технології
 • Полімерні композиційні матеріали
 • Наукове планування дослідницьких робіт
 • Проектування виробів з порошкових та композиційних матеріалів