Ви є тут

Головна

Хімія. Формується система знань, які мусить мати кожен фахівець. Знання загальних теоретичних основ хімії сприяє розвитку логічного мислення, матеріалістичного сприйняття світу дає можливість мати сучасне наукове уявлення про матерії і форми її існування, про механізми перетворення механічних сполук. Курс складається з теоретичних основ та теоретичної бази. Під час лабораторних занять студенти мусять засвоїти теоретичний матеріал курсу, навчитися виконувати теоретичні експерименти та навчитися аналізувати фактичний матеріал на теоретичній основі. Викладається для студентів всіх спеціальностей денної і заочної форм навчання.

Корозія та захист металів. Курс викладається для студентів за професійним спрямованням ливарне виробництво чорних та кольорових металів.

Аналітичний контроль металургійного виробництва. Курс складається з теоретичної та лабораторної частин і спрямований для засвоєння студентами металургійних спеціальностей всіх форм навчання. Його завдання надати теоретичні знання та практичні навички визначення вмісту компонентів у сплавах хімічними і фізико-хімічними методами.

Основи загальної екології. Курс складається з теоретичної та лабораторної частин і спрямований для засвоєння студентами всіх спеціальностей денної і заочної форм навчання. Його завдання надати засвоєння теоретичного курсу, прищеплення студентам практичних навичок у виконанні екологічних досліджень та усвідомлення необхідності ощадливого ставлення до природи, дотримання принципів інженерної етики відносно санітарних вимог до стану довкілля.

Концепція сучасного природознавства. Курс викладається для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» денної і заочної форм навчання. Курс спрямований на поглиблення знань фізики та хімії та використання основних законів на практиці.

Хімія англійською мовою. Курс складається з теоретичної та лабораторної частин і викладається для студентів спец груп, що вивчають «Технічний переклад» та електротехнічних спеціальностей груп ЕА. Курс спрямований на вироблення навичок використовування на практиці теоретично набутих знань з хімії та поповнення словникового запасу хімічних термінів.