Ви є тут

Головна
Спеціальність 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
Спеціалізація "Електричні та електронні апарати", "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"
Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський) рівень
Рівень вищої освіти -другий (магістерський рівень) рівень