Ви є тут

Головна

Кафедра журналістики готує:

 

Бакалавр (061 "Журналістика"; освітня програма "Журналістика"; кваліфікація "фотокореспондент, відповідальний секретар редакції, фахівець з інтерв'ювання ЗМІ ".
Магістр (061 "Журналістика"; освітня програма "Журналістика"; кваліфікація "магістр з журналістики, журналіст, редактор, викладач університетів та вищих навчальних закладів")

Список основних навчально-методичних робіт кафедри журналістики за останні 5 років:

2012 рік

 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Українська література (друга половина 19-поч.20 ст.)" для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Г. С. Скуртул. -Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. — 46 с.
 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Комунікаційні технології» для студентів 5 курсу, денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03030101 «Журналістика» / Укл.: Н. В. Островська. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. — 38 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Документознавство та архівознавство» для студентів 5 курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності 8.03030101 «Журналістика» / Укл.: І.Ю.Тонкіх. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. — 38 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української культури» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: В. П. Бєломорець, О. О. Куянцева. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. — 32 с.

2013 рік

 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Практична стилістика» для студентів ІІІ курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030301 — «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г. М. Волинець. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 50 с.
 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Соціальна інформатика» для студентів денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н. В. Островська. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 38 с.
 3. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Правові основи масової комунікації» для студентів IV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н. Ю. Селюкова. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 46 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Медіабезпека» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 — Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: О. О. Куянцева. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 34 с.
 5. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української журналістики» для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 «Журналістика» / Укл.:С. А. Панченко -Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.- 22 с.
 6. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Книгознавство та бібліотекознавство» для студентів V курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03030101 «Журналістика» / Укл.: Н. О. Клименко. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 42 с.
 7. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Риторика» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей: 6.010201 — ОУФКС, охоронна діяльність, 6.010203 — здоров’я людини, фізична реабілітація (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: В. П. Бєломорець, Г. С. Скуртул. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 30 с.
 8. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Психологічні основи PR» для студентів ІІІ курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030301 — «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: І.Ю. Тонкіх. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 42 с.
 9. Методичні вказівки до вивчення курсу «Журналістські посади» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03030101 «Журналістика» / Укл.: В. Л. Погребна. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 38 с.
 10. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Інформаційні агентства» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030505 — Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г. С. Скуртул. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. — 34 с.
 11. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія твору і тексту» для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: О. В. Юферева. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. — 58 с.
 12. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Правові основи масової комунікації» для студентів IV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н. Ю. Селюкова. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 46 с.
 13. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Соціальна інформатика» для студентів денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н. В. Островська. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 38 с.
 14. Методичні вказівки до вивчення курсу «Журналістські посади» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03030101 «Журналістика» / Укл.: В. Л. Погребна. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 38 с.
 15. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Практична стилістика» для студентів ІІІ курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030301 — «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г. М. Волинець. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 50 с.
 16. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української журналістики» для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 «Журналістика» / Укл.:С. А. Панченко -Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.- 22 с.
 17. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Медіабезпека» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 — Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: О. О. Куянцева. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 34 с.
 18. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Психологічні основи PR» для студентів ІІІ курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030301 — «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: І.Ю. Тонкіх. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 42 с.
 19. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Риторика» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей: 6.010201 — ОУФКС, охоронна діяльність, 6.010203 — здоров’я людини, фізична реабілітація (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: В. П. Бєломорець, Г. С. Скуртул. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 30 с.
 20. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Зарубіжна література (ХІХ ст.)" для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл. : В. Л. Погребна. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 46 с.

2014 рік

 1. Методичні рекомендації до вивчення спецкурсу «Типологія друкованих ЗМІ» для студентів V курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03030101 «Журналістика» / Укл.: Н. О. Клименко. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. — 58 с.
 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Економічна проблематика ЗМІ» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 – Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: О. О. Куянцева. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 34 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Теорія та історія видавничої справи та редагування” для студентів денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 “Журналістика” / Укл.: Н. В. Островська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 54 с.
 4. Методичні вказівки до написання курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 6.030301, 7.03030101, 8.03030101 «Журналістика» / Укл. : С.А. Панченко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 40 с.
 5. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія масової комунікації» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл. : О.Ю. Пода. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 46 с.
 6. Методичні рекомендації до вивчення спецкурсу «Радіожурналістика. Радіожанри» для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н.Ю. Селюкова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 38 с.
 7. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Риторика. Практикум» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей: 6.030505 – ОУФКС, охоронна діяльність, 6.010203 – здоров’я людини, фізична реабілітація6 (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г.С. Скуртул. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 38 с.
 8. Методичні рекоменації до вивчення курсу «Основи наукових досліджень» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл. : І.Ю. Тонкіх. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 42 с.
 9. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Фотожурналістика» для студентів ІІІ курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030301 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г.М.Волинець. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 38 с.
 10. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Українська мова у професійному спілкуванні (Фонетика. Орфографія)» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Г.М. Волинець. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 c.
 11. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорії масової поведінки» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03030101 «Журналістика» / Укл.: Н.О. Клименко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 46 c.
 12. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Система організації роботи прес-служби і прес-секретаря» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н.В. Островська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 34 c.
 13. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Літературна праця журналіста» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: О.Ю. Пода. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 30 с.
 14. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Вступ до спеціальності» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: С.А. Панченко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с.

 2015 рік

 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української культури» для студентів І курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 6.030301 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: І.Ю. Тонкіх. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 30 с.
 2. Тексти лекцій з дисципліни «Практична стилістика» для студентів ІІІ курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 6.030301 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г.М.Волинець. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 82 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Сучасна українська публіцистика» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н.О. Клименко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 62 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Українська література (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 – Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г.С. Скуртул. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. –  30 с.
 5. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української культури» для студентів І курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 6.030301 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: І.Ю. Тонкіх. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 30 с.
 6. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Спортивна проблематика ЗМІ» для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 – Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: О. О. Куянцева. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 26 с.
 7. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Вступ до спеціальності» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 «Журналістика» / Укл.: С. А. Панченко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 34 с.
 8. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія і методика журналістської творчості» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл. : В.Л. Погребна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 34 с.
 9. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст.» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл. : В.Л. Погребна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 54 с.
 10. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Медіаправо” для студентів ІІ курсу денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 “Журналістика” / Укл.: Н. В. Островська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 38 с.
 11. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Риторика» для студентів ІV курсу денної форми навчання спеціальності: 6.030301 – журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл. : Г.С. Скуртул. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. –  38 с.
 12. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія масової інформації» для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: О. В. Юферева. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 c.
 13. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст.» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл. : В. Л. Погребна. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 54 с.
 
2016 рік
 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія масової інформації» для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: О. В. Юферева. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 c.
 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Медіаправо” для студентів ІІ курсу денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 “Журналістика” / Укл.: Н. В. Островська. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 38 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Українська мова у професійному спілкуванні» (Морфологія) для студентів І курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 6.030301 – «Журналістика» / Укл.: Г. М. Волинець. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 46 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Медіакритика» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н. О. Клименко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 с.
 5. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія масової інформації» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: О. В. Юферева. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 с.
 6. Навчальний посібник з дисципліни «Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті» для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: І. Ю. Тонкіх. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 58 с.
 7. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Методологія дослідження соціальних комунікацій» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03030101 «Журналістика» / Укл.: О. Ю. Пода – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 с.
 8. Ознайомча, навчальна, виробнича, асистентська практика. Методичні рекомендації для студентів денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: С. А. Панченко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 22 с.
 9. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія літератури» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / К. В. Єськова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 62 с.
 10. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Медіабезпека» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 061 – Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл. : Г.С. Скуртул. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 40 с.
 11. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Міжнародна журналістика» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: Т.В. Хітрова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 42 с.
 12. Тексти лекцій з дисципліни «Теорії масової поведінки» для студентів V курсу денної та заочної форм навчання  спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: Н.О.Клименко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 102 с.
 13. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Система організаційної роботи прес-служби та перс-секретаря" для студентів ІІІ курсу денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 "Журналістика" / Укл :Н.В. Островська. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 32 с.

 

2017 рік

 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Телевиробництво» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 061 – Журналістика / Укл.: К.В. Єськова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 62 с.
 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Спортивна проблематика в ЗМІ» для студентів ІІІ курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 6.030301 – «Журналістика» / Укл.: І.Ю. Тонкіх. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 30 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Українська мова у професійному спілкуванні» (Синтаксис простого ускладненого речення) для студентів ІІ курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 061 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г.М.Волинець. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 38 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Українська література"  для студентів денної та заочної форм навчання, спеціальності: 061 "Журналістика" / Укл : С.А. Панченко.– Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.– 58 с.
 5. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Газетно-журнальне виробництво" для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 061 – Журналістика / Укл. : К.В. Єськова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.– 38 с.

2018 рік

 1.   Пода О.Ю. Соціологія масової комунікації для студентів денної і заочної форми навчання  спеціальності  6.030301 – «Журналістика» / Укл. О. Ю. Пода. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 32 с.
 2. Тонкіх І.Ю. "Історія української культури" для студентів денної і заочної форми навчання  спеціальності  051 – «Економіка» / Укл. І. Ю. Тонкіх. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 30 с.
 3. Хітрова Т.В. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Газетно-журнальний менеджмент» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: Т.В. Хітрова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 42 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Прикладні  соціально-комунікаційні технології. Соціальна інформатика» для студентів денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 “Журналістика” / укл. : Н. В. Островська. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 46 с.
 5. Скуртул Г.С. Агенційна журналістика: Навчально-методичний посібник / Г.С. Скуртул. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 122 с.
 6. Волинець Г.М. Українська мова у професійному спілкуванні: Навчально-методичний посібник / Г.М. Волинець. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 132 с.

Методички