Ви є тут

Головна

Кафедра приватної охоронної діяльності здійснює викладання близько 40 навчальних дисциплін під час підготовки фахівців за спеціалізацією «Охоронна діяльність» за напрямом підготовки (спеціальністю) «Фізичне виховання».

Навчальні дисципліни включають в себе предмети як загального профілю з фізичного фиховання, так і спеціальні дисципліни з питань діяльності приватного охоронного підприємства з використанням спеціальних засобів охоронного призначення.

Для забезпечення викладання дисциплін співробітники кафедри працюють над вдосконаленням методичного забезпечення. На сьогодні співробітники кафедри мають у своєму доробку близько 40 навчально-методичних праць, що включають в себе як підручники і навчальні посібники, так і значну кількість робочих навчальних програм та методичних вказівок.

Крім методичних публікацій, співробітники кафедри також працюють над розробкою інтерактивних засобів навчання у системі дистанційного навчання університету.

Анотації напрямів підготовки, спеціальностей та освітніх програм кафедри

Навчальні дисципліни/курси кафедри

Список навчально-методичних робіт кафедри

Приклади оформлення документів кафедри