Ви є тут

Головна

Навчальна діяльність кафедри на 2016/2017 навчальний рік (Витяг з робочого навчального плану 2016/2017 н.р.)

 

ПЛАН ВИДАНЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

НА 2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

 

1. Методичні вказівки щодо проходження практики для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" ( освітні програми "Радіоелектронні апарати та засоби" та "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки")  усіх форм навчання / Уклад.: Фурманова Н.І., Поспеєва І.Є. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 -16с.

2. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" ( освітні програми "Радіоелектронні апарати та засоби" та "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки ") усіх форм навчання / Уклад.: Фурманова Н.І., Шило Г.М., Поспеєва і.Є. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 - 36с. 

3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали для радіоелектронної мікросистемної техніки" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" ( освітня програма "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки ") усіх форм навчання (частина 1) / Уклад.: Фарафонов О.Ю., Фурманова Н.І., Поспеєва І.Є. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 - 60с.

4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали для радіоелектронної мікросистемної техніки" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" ( освітня програма "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки ") усіх форм навчання (частина 2) / Уклад.: Фарафонов О.Ю., Фурманова Н.І., Поспеєва І.Є. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 - 50с.

 

В 2003 році завідувачем кафедри професором Крищуком В.М. засновано навчальний центр комп'ютерних технологій проектування. З того часу центр активно розвивається. Кафедра набула досвіду впровадження систем автоматизованого проектування і виробництва SolidEdge та NX. Студенти використовують інструментарій таких систем протягом усього навчання при виконанні розрахунково-графічних задач, курсових і дипломних проектів. Це дозволяє автоматизувати та візуалізувати задачі професійно орієнтованих дисциплін.

Навчання містить у собі напрямки: створення тривимірних моделей виробів та оформлення конструкторської документації, спеціалізовані пакети для створення тривимірних моделей друкованих плат та електромонтажу, підготовки виробництва (розроблення керуючих програм для верстатів з ЧПК та пакетів прес-форм), інженерний аналіз, промисловий дизайн.

З 2006 року в навчальний процес впроваджено систему конструкторсько-технологічного електронного документообігу Search. систему автоматизованого проектування складальних одиниць та деталей CADMECH, що розроблено білоруською компанією ИНТЕРМЕХ.