Ви є тут

Головна

Перелік навчально-методичних документів кафедри, які підлягають оновленню та створенню станом на 2017 рік:

  • робочі програми навчальних дисциплін;
  • програми навчальних дисциплін;
  • методичне забезпечення, яке старше 5 років. До методичного забезпечення входять конспект лекцій, методичні вказівки до самостійної роботи, методичні вказівки до курсового проекту та роботи, методичні вказівки до лабораторних та практичних занять.