Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є: оволодіння методикою визначення функцій та моделювання структури автоматичної та автоматизованої системи в залежності від поставлених завдань; вибір основних елементів та засобів автоматичних та автоматизованих систем з урахуванням їх техніко-експлуатаційних показників, робочих характеристик та сучасного рівню розвитку техніки; набуття вмінь в галузі аналізу електричних схем як за схематичними зображеннями (принциповими та функціональними), так і зібрані на елементній базі з метою виявлення недоліків конструкції; засвоєння методів автоматизованого проектування систем з використанням сучасної елементної бази.
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 
знати:

  • функції елементів автоматичних та автоматизованих систем;
  • стандартні функціональні схеми пристроїв управління, зв’язку та сигналізації:
  • принцип роботи та класифікацію електронних мікросхем;
  • шляхи застосування сучасних засобів автоматики та телемеханіки на транспорті.

 
вміти

  • створювати автоматичні та автоматизовані системи;
  • застосовувати сучасні засоби автоматики та телемеханіки на транспорті.

 
Викладач дисципліни: Трушевський Вячеслав Едуардович, ст. викл. кафедри транспортних технологій