Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: отримання студентами знань про основні елементи систем автоматики й телемеханіки, загальні принципи побудови систем інтервального регулювання руху поїздів по перегонах, електричну і диспетчерську централізацію стрілок і сигналів, пристрої автоматики на сортувальних гірках і пристрої зв'язку.
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 
знати:

  • принципи побудови та функціонування автоматичних систем на залізничному транспорті;
  • фізичні основи й принцип дії елементів автоматики різних типів, їх основні технічні характеристики й особливості конструкції;
  • принципи та способи перетворення інформації в сигнали та передачі їх на відстані по лініям зв’язку для забезпечення функціонування автоматичних систем на залізничному транспорті.

 
вміти:

  • будувати основні автоматичні системи, що забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті,
  • технічно грамотно й обґрунтовано вибирати відповідні до поставленого завдання елементи, розраховувати їх основні характеристики, правильно використовувати їх при експлуатації.

 
Викладач дисципліни: Сущенко Роман Віталійович, канд. держ. упр., доцент кафедри транспортних технологій.